Personal Information

Do pole Príjmení zadejte príjmení tak, jak je uvedeno v cestovním pasu v poli Príjmení. Príjmení je k dokoncení žádosti nezbytné.
Je zapotřebí vyplnit Príjmení.
Do pole Jméno (krestní) zadejte krestní jméno tak, jak je uvedeno v cestovním pasu v poli Jméno. Do tohoto pole nezadávejte druhé jméno. Krestní jméno je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud krestní jméno nemáte, zadejte písmena FNU, což je zkratka pro First Name Unknown (krestní jméno nezjišteno).
Je zapotřebí vyplnit Jméno (krestní).
Je zapotřebí vyplnit Middle Name.
Vyberte pohlaví. Bud mužské nebo ženské. Pohlaví je k dokoncení žádosti nezbytné.
Je zapotřebí vyplnit Pohlaví.
Zadejte mesto, obec, vesnici ci sídla, kde jste se narodili. Mesto, obec, vesnice ci sídlo, kde jste se narodili, je k dokoncení žádosti nezbytný údaj. Pokud neznáte název mesta, kde jste se narodili, zadejte údaj UNKNOWN.
Je zapotřebí vyplnit Mesto narození.
Vyberte zemi, kde jste se narodili. Zeme, kde jste se narodili, je k dokoncení žádosti nezbytná.
Je zapotřebí vyplnit Zeme narození.
V poli Den vyberte den, kdy jste se narodili. Den narození je nezbytný k dokoncení žádosti a ke kontrole jejího stavu. V poli Mesíc vyberte mesíc, kdy jste se narodili. Mesíc narození je nezbytný k dokoncení žádosti a ke kontrole jejího stavu. V poli Rok vyberte rok, kdy jste se narodili. Rok narození je nezbytný k dokoncení žádosti a ke kontrole jejího stavu.
Je zapotřebí vyplnit Datum narození.

Passport Information

English characters only - AS IN YOUR PASSPORT!!

Vyberte státní obcanství, které máte uvedeno v cestovním pasu. Zeme vydávající cestovní pas je k dokoncení žádosti nezbytná.
Je zapotřebí vyplnit Vydávající zeme.
Zadejte císlo pasu, které máte uvedené v cestovním pasu. Císlo cestovního pasu muže obsahovat císlice ci písmena. Peclive rozlišujte císlici nula a písmeno O. Císlo cestovního pasu je nezbytné k dokoncení žádosti a ke kontrole jejího stavu.
Je zapotřebí vyplnit Císlo cestovního pasu.
V poli Den vyberte den, kdy byl vydán cestovní pas, jak je uveden v cestovním pasu v poli Datum vydání. Den, kdy byl cestovní pas vydán, je k dokoncení žádosti nezbytný. V poli Mesíc vyberte mesíc, kdy byl vydán cestovní pas, jak je uveden v cestovním pasu v poli Datum vydání. Mesíc, kdy byl cestovní pas vydán, je k dokoncení žádosti nezbytný. V poli Rok vyberte rok, kdy byl vydán cestovní pas, jak je uveden v cestovním pasu v poli Datum vydání. Rok, kdy byl cestovní pas vydán, je k dokoncení žádosti nezbytný.
Je zapotřebí vyplnit Datum vydání.
V poli Den vyberte den, kdy vyprší platnost cestovního pasu, jak je uveden v cestovním pasu v poli Platnost do. Den, kdy vyprší platnost cestovního pasu, je k dokoncení žádosti nezbytný. V poli Mesíc vyberte mesíc, kdy vyprší platnost cestovního pasu, jak je uveden v cestovním pasu v poli Platnost do. Mesíc, kdy vyprší platnost cestovního pasu, je k dokoncení žádosti nezbytný. V poli Rok vyberte rok, kdy vyprší platnost cestovního pasu, jak je uveden v cestovním pasu v poli Platnost do. Rok, kdy vyprší platnost cestovního pasu, je k dokoncení žádosti nezbytný.
Je zapotřebí vyplnit Datum vypršení platnosti.

Identification Information

Vyberte státní obcanství, které máte uvedeno v cestovním pasu. Státní obcanství je k dokoncení žádosti nezbytné.
Je zapotřebí vyplnit Státní obcanství.
Zadejte císlo dokladu totožnosti (jiného než cestovního pasu), který byl vydán ve vaší zemi. Národní identifikacní císlo, pokud vám bylo prideleno, je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud národní identifikacní císlo nemáte, zadejte údaj UNKNOWN.
Je zapotřebí vyplnit Národní identifikacní císlo.
Zadejte osobní identifikacní císlo, které máte uvedené v cestovním pasu. Osobní identifikacní císlo zacíná písmenem základní latinky a pokracuje 9 císlicemi. Osobní identifikacní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné.
Je zapotřebí vyplnit Osobní identifikacní císlo.
Členské číslo má přesně devět číslic. Je to označeno jako členské číslo / PASSID a zjistíte jej, když se přihlásíte na svůj účet GOES.

Parents

Do pole Príjmení zadejte príjmení rodice. Príjmení je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud jednoho nebo oba rodice neznáte, zadejte údaj UNKNOWN.
Je zapotřebí vyplnit Príjmení.
Do pole Jméno (krestní) zadejte krestní jméno rodice. Do tohoto pole nezadávejte druhé jméno. Krestní jméno je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud rodic nemá krestní jméno, prípadne pokud neznáte jednoho nebo oba rodice, zadejte údaj UNKNOWN.
Je zapotřebí vyplnit Jméno (krestní).
Do pole Príjmení zadejte príjmení rodice. Príjmení je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud jednoho nebo oba rodice neznáte, zadejte údaj UNKNOWN.
Je zapotřebí vyplnit Príjmení.
Do pole Jméno (krestní) zadejte krestní jméno rodice. Do tohoto pole nezadávejte druhé jméno. Krestní jméno je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud rodic nemá krestní jméno, prípadne pokud neznáte jednoho nebo oba rodice, zadejte údaj UNKNOWN.
Je zapotřebí vyplnit Jméno (krestní).

Address Information

Do pole Rádek adresy 1 zadejte císlo a ulici lokality, kde se nachází vaše domovská adresa. Do tohoto pole nezadávejte mesto a stát. Rádek adresy 1 je k dokoncení žádosti nezbytný.
Je zapotřebí vyplnit Řádek adresy 1.
Do pole Rádek adresy 2 zadejte patro, budovu nebo jiný údaj dle potreby. Do tohoto pole nezadávejte mesto a stát. Rádek adresy 2 je v žádosti nepovinný.
Do pole Císlo bytu zadejte identifikaci bytu, místnosti, jednotky nebo jiný údaj dle potreby. Do tohoto pole nezadávejte mesto a stát. Císlo bytu je v žádosti nepovinné.
Do pole Mesto zadejte mesto, obec, vesnici ci sídlo. Mesto, obec, vesnice ci sídlo je k dokoncení žádosti nezbytný údaj.
Je zapotřebí vyplnit Mesto.
Do pole Stát/provincie/kraj zadejte stát, provincii nebo kraj. Stát/provincie/kraj je k dokoncení žádosti nezbytný údaj.
Je zapotřebí vyplnit Stát/provincie/kraj.
Do pole Zeme zadejte zemi. Zeme je k dokoncení žádosti nezbytná.
Je zapotřebí vyplnit Zeme.
Zadejte e-mailovou adresu, na které jste k zastižení. E-mailová adresa je k dokoncení žádosti nezbytná. Pokud e-mailovou adresu nemáte, mužete uvést alternativní e-mailovou adresu tretí strany príslušící ke kontaktnímu bodu (napr. rodinný príslušník, prítel nebo obchodní partner).
Je zapotřebí vyplnit E-mailová adresa.
Alespon jedno telefonní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud telefonní císlo nemáte, mužete uvést alternativní telefonní císlo tretí strany príslušící ke kontaktnímu bodu (napr. rodinný príslušník, prítel nebo obchodní partner). Do pole Predvolba zeme zadejte mezinárodní predvolbu telefonního císla, na kterém jste k zastižení. Predvolba zeme je k dokoncení žádosti nezbytná. Do pole Telefon zadejte telefonní císlo, na kterém jste k zastižení. Telefonní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné.
Je zapotřebí vyplnit Predvolba zeme + telefonní.
Alespon jedno telefonní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud telefonní císlo nemáte, mužete uvést alternativní telefonní císlo tretí strany príslušící ke kontaktnímu bodu (napr. rodinný príslušník, prítel nebo obchodní partner). V poli Typ vyberte typ telefonního císla, na kterém jste k zastižení. Typ telefonu je k dokoncení žádosti nezbytný.
Je zapotřebí vyplnit Typ telefonu.
Alespon jedno telefonní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud telefonní císlo nemáte, mužete uvést alternativní telefonní císlo tretí strany príslušící ke kontaktnímu bodu (napr. rodinný príslušník, prítel nebo obchodní partner). Do pole Predvolba zeme zadejte mezinárodní predvolbu telefonního císla, na kterém jste k zastižení. Predvolba zeme je k dokoncení žádosti nezbytná. Do pole Telefon zadejte telefonní císlo, na kterém jste k zastižení. Telefonní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné.
Je zapotřebí vyplnit Predvolba zeme + telefonní.
Alespon jedno telefonní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud telefonní císlo nemáte, mužete uvést alternativní telefonní císlo tretí strany príslušící ke kontaktnímu bodu (napr. rodinný príslušník, prítel nebo obchodní partner). V poli Typ vyberte typ telefonního císla, na kterém jste k zastižení. Typ telefonu je k dokoncení žádosti nezbytný.
Je zapotřebí vyplnit Typ telefonu.
Alespon jedno telefonní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud telefonní císlo nemáte, mužete uvést alternativní telefonní císlo tretí strany príslušící ke kontaktnímu bodu (napr. rodinný príslušník, prítel nebo obchodní partner). Do pole Predvolba zeme zadejte mezinárodní predvolbu telefonního císla, na kterém jste k zastižení. Predvolba zeme je k dokoncení žádosti nezbytná. Do pole Telefon zadejte telefonní císlo, na kterém jste k zastižení. Telefonní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné.
Je zapotřebí vyplnit Predvolba zeme + telefonní.
Alespon jedno telefonní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud telefonní císlo nemáte, mužete uvést alternativní telefonní císlo tretí strany príslušící ke kontaktnímu bodu (napr. rodinný príslušník, prítel nebo obchodní partner). V poli Typ vyberte typ telefonního císla, na kterém jste k zastižení. Typ telefonu je k dokoncení žádosti nezbytný.
Je zapotřebí vyplnit Typ telefonu.

Emergency Contact

Zadejte nouzový kontaktní bod, kterým muže být osoba v USA nebo v jiné zemi, napríklad rodinný príslušník, prítel nebo obchodní partner. Do pole Príjmení zadejte príjmení svého nouzového kontaktu. Toto pole je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud nouzový kontakt nemáte, zadejte údaj UNKNOWN.
Je zapotřebí vyplnit Príjmení.
Zadejte nouzový kontaktní bod, kterým muže být osoba v USA nebo v jiné zemi, napríklad rodinný príslušník, prítel nebo obchodní partner. Do pole Jméno (krestní) zadejte krestní jméno nouzového kontaktu. Toto pole je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud nouzový kontakt nemáte (prípadne má váš kontakt jen jedno jméno), zadejte údaj UNKNOWN.
Je zapotřebí vyplnit Jméno (krestní).
Zadejte e-mailovou adresu nouzového kontaktu. E-mailová adresa je k dokoncení žádosti nezbytná. Je také možné zadat údaj UNKNOWN.
Je zapotřebí vyplnit E-mailová adresa.
V poli Predvolba zeme zadejte predvolbu zeme telefonního císla nouzového kontaktu. Predvolba zeme je k dokoncení žádosti nezbytná. Pokud predvolbu zeme telefonního císla nouzového kontaktu neznáte, je možné zadat nuly. Do pole Telefon zadejte telefonní císlo nouzového kontaktu. Telefonní císlo je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud telefonní císlo nouzového kontaktu neznáte, je možné zadat nuly.
Je zapotřebí vyplnit Predvolba zeme + telefonní.
Disclaimer: Please ensure all information supplied is accurate and valid. Details must match your passport precisely, any information supplied incorrectly could invalidate your visa.