Spojené státy Online ESTA služby – Zásady ochrany osobních údajů

Abyste mohli plně využívat naše služby, můžete být požádáni o některé nezbytné osobní údaje. Chráníme vaše soukromí: Nikdy nebudeme vyžadovat žádné osobní informace, které nejsou nezbytně nutné pro poskytnutí služby, a budeme chránit veškeré požadované informace. Využívání těchto webových stránek představuje souhlas s následujícími podmínkami ochrany osobních údajů.

Informace, které shromažďujeme

Jediné informace, které od vás požadujeme, je to, co je zapotřebí pro vaši aplikaci ESTA. Nikdy nebudeme shromažďovat informace, které nám sami neposkytnete, a nebudeme používat vaše údaje pro jiné účely, než je zpracování vaší žádosti ESTA.

Identifikační údaje

Identifikační informace jsou informace, jako je vaše jméno, číslo pasu, adresa, nebo telefonní číslo, které vás identifikuje nebo je jedinečné pro vaši osobu. Použijeme takové informace pouze pro zpracování žádosti ESTA a za účelem nalezení vašich fakturačních údajů, pokud je to nezbytné, abychom vám vrátili poplatek za zpracování žádosti.

Informace, které poskytujete

Nebudeme shromažďovat žádné osobní identifikační údaje, které jste nám jako náš zákazník ochotně a dobrovolně poskytli. Budeme používat pouze informace, které jste nám poskytli pro ESTA žádost, ve formě, v jaké jste je poskytl, včetně jakýchkoli fakturačních údajů, odpovědí na dotazy od nás, nebo registrační informace.

Technické informace, které shromažďujeme

Veškeré další informace, které shromažďujeme, nebudou identifikační údaje. Můžeme shromažďovat informace o vašem aktivním webovém prohlížeči nebo jiných technických specifikací s cílem maximalizovat funkčnost a snadnost používání našich webových stránek, nebo pomoci při řešení jakýchkoliv technických problémů, které vzniknou.

Webové signály a sledování třetími stranami

Naše stránky mohou obsahovat webové signály týkající se konkrétních stran: speciální tagy, které odesílají technické informace třetím stranám, jako je například typ vašeho prohlížeče, rozlišení obrazovky nebo typ zařízení v době, kdy jste vstoupili na stránky, a soubory cookie třetích stran, kterým jste již povolili přístup k počítači. Informace, které odesílají, nejsou osobní nebo identifikační, a používají se pouze ke zlepšení našeho technického výkonu a našich služeb.

Sdílení informací

Jediná situace, kdy bychom mohli sdílet vaše informace je, když jsme ze zákona povinni poskytnout nějaké informace o uživateli nebo o individuální přístup k informacím související s právně vymáhacími agenturami, rozhodnutím soudu nebo jiného vládního úřadu v reakci na jejich žádost, předvolání nebo soudní nařízení.

Zabezpečení vašich dat

Chápeme, že zacházíme s platebními kartami a identifikačními údaji a naši zákazníci věří, že zajistíme maximální technické zabezpečení našich dat a serverů. Používáme systém HTTPS secure socket layer a chráníme všechny přenosy dat do a z našich stránek.
Také jsme aplikovali požadavky PCI DSS (PCI DSS), přísné normy bezpečnosti informací pro společnosti, které přijímají hlavní platební karty jako Visa, MasterCard, American Express, JCB a Discover online. V rámci osvědčených postupů jsou naše systémy kontrolovány každý měsíc pro zabezpečení shody dat, a také používáme monitorovací systémy určené k udržení reakce serverů.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich Zásad ochrany osobních údajů podle potřeby. V případě změn se zavazujeme zveřejnit vysvětlení změn s datem obratem na našich webových stránkách, stejně jako aktualizovat obsah této stránky. Pokračující využívání našich služeb a internetových stránek po publikování změny Zásad ochrany osobních údajů bude vykládáno jako souhlas se Zásadami v jejich aktualizované podobě.
Změny Zásad se budou vztahovat pouze na jakékoliv informace poskytnuté poté, co změny vstoupí v platnost, pokud není požadován Váš výslovný souhlas. Pokud budeme muset použít jakékoliv informace poskytnuté před změnou zásad způsobem, který je povolen pouze v rámci nových zásad, budeme Vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu s vysvětlením změn a požádat o souhlas, který můžete udělit nebo odmítnout.

Přijetí podmínek

Jakékoli použití těchto webových stránek představuje souhlas s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů v jejich aktuální podobě v den návštěvy internetových stránek. Pokud nesouhlasíte s podmínkami, jediné, co musíte udělat, je přestat používat naše webové stránky.

Uznávání zákonů na ochranu soukromí

Využíváme také několik amerických federálních a státních zákonů a iniciativ třetích stran navíc k našim vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Patří mezi ně:

  • Pokyny pro osobní identifikovatelné informace (PII), které stanoví osvědčené postupy, odpovědnosti, a hlavní zásady pro ochranu osobních údajů, podle nařízení vlády Spojených států;
  • Federální obchodní komise o poctivém informování, která vyžaduje, abychom informovat veřejnost o našich postupech shromažďování informací, poskytuje jednotlivcům možnost souhlasit nebo nesouhlasit s těmito postupy, zajistit jednotlivcům přístup k veškerým údajům, které o nich byly shromážděny, ujistit se, že údaje jsou správné a bezpečné, a poskytnout prostředky k prosazení těchto zásad a postih v případě, že jsou porušována;
  • Zákon CAN-SPAM stanoví právní normy pro obsah a poskytování komerčních e-mailových zpráv, včetně nevyžádaných zpráv, nebo spamu. Stanoví povinnost poskytnout možnost odhlášení z odběru komerčních emailových zpráv.
  • California Online Privacy Protection Act (CALOPPA) vyžaduje zpřístupnit Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky, které shromažďují osobní informace od obyvatel Kalifornie, bez ohledu na to, zda jsou stránky spravovány z Kalifornie nebo ne.

Poslední aktualizace

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány dne 1. května 2015.