Co dělat, když byla vaše ESTA žádost zamítnuta (FAQ)

 

Co by měl cestující dělat, když není způsobilý k podání žádosti ESTA?

Pokud je vaše žádost ESTA zamítnuta, bud vám bohužel odepřen vstup do Spojených států, pokud cestujete v rámci programu bezvízového styku. To bude mít za následek návrat do země původu (nebo do země, ve které byla cesta zahájena, pokud to není vaše země původu a máte-li zpáteční letenku) stejným dopravcem, se kterým jste již cestoval.

Co by měl cestující dělat, když je mu zamítnuta žádost o cestovní povolení ESTA?

Pokud byla vaše žádost zamítnuta, můžete pokračovat absolvováním standardního vízového procesu na nejbližším americkém velvyslanectví nebo konzulátu. ESTA vyhodnocuje pouze vaši způsobilost k programu bezvízového styku, nikoli pro cestování do Spojených států obecně, a zamítnutí ESTA povolení nepředstavuje zamítnutí vstupu do Spojených států.

Měl by cestující, kterému žádost ESTA nebyla schválena, zažádat znovu?

Pokud se něco ve vaší situaci změnilo natolik, že by to mělo významný dopad na váš stav jako cestovatele, všechny opětovné žádosti ESTA budou mít stejný výsledek: zamítnutí žádosti o cestování v rámci programu bezvízového styku. Je ovšem velmi nevhodné v takovém případě předkládat nepravdivé nebo neúplné údaje k procesu ESTA, aby se změnil výsledek: to zruší váš nárok na účast v programu bezvízového styku natrvalo.

Nejlepší postup, je-li vaše žádost ESTA zamítnuta, je obrátit se na nejbližší velvyslanectví USA nebo konzulát a získat nepřistěhovalecké vízum.

Jak může cestující zjistit důvod, pro který mu bylo cestovní povolení zamítnuto?

Na webových stránkách ESTA najdete odkaz na program DHS Travel Redress Inquiry (TRIP), do kterého si můžete zadat žádost o další informace nebo odškodnění. Nicméně, protože Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost navrhlo systém ESTA pro odmítnutí povolení pro osoby, jejichž poskytnuté informace je vylučují z účasti na programu bezvízového styku, šetření TRIP nezaručuje změnu ESTA výsledku. Stejně tak nejsou americké zastupitelské úřady oprávněny prozradit žádné podrobnosti týkající se rozhodnutí ESTA.
Nejlepší postup, je-li vaše žádost ESTA zamítnuta, je obrátit se na nejbližší velvyslanectví USA nebo konzulát a získat nepřistěhovalecké vízum.