Personal Information

Do pole Príjmení zadejte príjmení tak, jak je uvedeno v cestovním pasu v poli Príjmení. Príjmení je k dokoncení žádosti nezbytné.
Je zapotřebí vyplnit Príjmení.
Do pole Jméno (krestní) zadejte krestní jméno tak, jak je uvedeno v cestovním pasu v poli Jméno. Do tohoto pole nezadávejte druhé jméno. Krestní jméno je k dokoncení žádosti nezbytné. Pokud krestní jméno nemáte, zadejte písmena FNU, což je zkratka pro First Name Unknown (krestní jméno nezjišteno).
Je zapotřebí vyplnit Jméno (krestní).
Vyberte státní obcanství, které máte uvedeno v cestovním pasu. Státní obcanství je k dokoncení žádosti nezbytné.
Je zapotřebí vyplnit Státní obcanství.
V poli Den vyberte den, kdy jste se narodili. Den narození je nezbytný k dokoncení žádosti a ke kontrole jejího stavu. V poli Mesíc vyberte mesíc, kdy jste se narodili. Mesíc narození je nezbytný k dokoncení žádosti a ke kontrole jejího stavu. V poli Rok vyberte rok, kdy jste se narodili. Rok narození je nezbytný k dokoncení žádosti a ke kontrole jejího stavu.
Je zapotřebí vyplnit Datum narození.

Passport Information

Vyberte státní obcanství, které máte uvedeno v cestovním pasu. Zeme vydávající cestovní pas je k dokoncení žádosti nezbytná.
Je zapotřebí vyplnit Vydávající zeme.
Zadejte císlo pasu, které máte uvedené v cestovním pasu. Císlo cestovního pasu muže obsahovat císlice ci písmena. Peclive rozlišujte císlici nula a písmeno O. Císlo cestovního pasu je nezbytné k dokoncení žádosti a ke kontrole jejího stavu.
Je zapotřebí vyplnit Císlo cestovního pasu.
Zadejte císlo, které žádosti o cestovní registraci priradil systém pri podávání. Císlo žádosti je nezbytné k dokoncení žádosti a ke kontrole jejího stavu.
Je zapotřebí vyplnit Císlo žádosti.

Address Information

Do pole Rádek adresy 1 zadejte císlo a ulici lokality, kde se nachází vaše domovská adresa. Do tohoto pole nezadávejte mesto a stát. Rádek adresy 1 je k dokoncení žádosti nezbytný.
Je zapotřebí vyplnit Řádek adresy 1.
Do pole Stát/provincie/kraj zadejte stát, provincii nebo kraj. Stát/provincie/kraj je k dokoncení žádosti nezbytný údaj.
Je zapotřebí vyplnit Stát/provincie/kraj.
Do pole Císlo bytu zadejte identifikaci bytu, místnosti, jednotky nebo jiný údaj dle potreby. Do tohoto pole nezadávejte mesto a stát. Císlo bytu je v žádosti nepovinné.
Do pole Mesto zadejte mesto, obec, vesnici ci sídlo. Mesto, obec, vesnice ci sídlo je k dokoncení žádosti nezbytný údaj.
Je zapotřebí vyplnit Mesto.
Zadejte e-mailovou adresu, na které jste k zastižení. E-mailová adresa je k dokoncení žádosti nezbytná. Pokud e-mailovou adresu nemáte, mužete uvést alternativní e-mailovou adresu tretí strany príslušící ke kontaktnímu bodu (napr. rodinný príslušník, prítel nebo obchodní partner).
Je zapotřebí vyplnit E-mailová adresa.