Personlige oplysninger

I feltet Efternavn skal du angive dit efternavn, som efternavnet fremgår i dit pas i feltet efternavn. Efternavnet er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Efternavn må ikke være tom.
I feltet Fornavn skal du angive dit fornavn, som fornavnet fremgår i dit pas i feltet fornavn. Du skal ikke medtage mellemnavnet i dette felt. Fornavnet er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har et fornavn, så angiv bogstaverne FNU, som betyder fornavn ukendt.
Fornavn må ikke være tom.
Middle Name må ikke være tom.
Vælg dit køn, enten kvinde eller mand. Køn er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Køn må ikke være tom.
Vælg den storby, by eller landsby, hvor du blev født. Storby, by eller landsby, hvor du blev født, er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke ved, hvilken by du blev født i, så angiv UNKNOWN.
Fødselsregistreringssted må ikke være tom.
Vælg dit fødselsland. Fødselsland er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Fødeland må ikke være tom.
I feltet Dag skal du vælge dagen, du blev født på. Fødselsdagen er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen eller for at tjekke din ansøgningsstatus. I feltet Måned skal du vælge måneden, du blev født i. Fødselsmåneden er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen eller for at tjekke din ansøgningsstatus. I feltet År skal du vælge året, du blev født i. Fødselsåret er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen eller for at tjekke din ansøgningsstatus.
Fødselsdato må ikke være tom.

Pas oplysninger

English characters only - AS IN YOUR PASSPORT!!

Vælg dit statsborgerskabsland, som det fremgår i dit pas. Udstedelsesland er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Udstedelsesland må ikke være tom.
Angiv dit pasnummer, som det fremgår i dit pas. Pasnummeret kan bestå af tal og/eller tegn. Sikr, at du nøje skelner mellem nummeret nul og bogstavet O. Pasnummeret er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen eller for at tjekke din ansøgningsstatus.
Pasnummer må ikke være tom.
I feltet Dag skal du vælge dagen, hvor dit pas blev udstedt, som den fremgår i dit pas i feltet Udstedelsesdato. Udstedelsesdag er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. I feltet Måned skal du vælge måneden, hvor dit pas blev udstedt, som den fremgår i dit pas i feltet Udstedelsesdato. Udstedelsesmåned er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. I feltet År skal du vælge året, hvor dit pas blev udstedt, som den fremgår i dit pas i feltet Udstedelsesdato. Udstedelsesår er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Udstedelsesdato må ikke være tom.
I feltet Dag skal du vælge dagen, hvor dit pas udløber, som den fremgår i dit pas i feltet Gyldigt indtil. Udløbsdag er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. I feltet Måned skal du vælge måneden, hvor dit pas udløber, som den fremgår i dit pas i feltet Gyldigt indtil. Udløbsmåned er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. I feltet År skal du vælge året, hvor dit pas udløber, som den fremgår i dit pas i feltet Gyldigt indtil. Udløbsåret er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Udløbsdato må ikke være tom.

Identifikationsoplysninger

Vælg dit statsborgerskabsland, som det fremgår i dit pas. Statsborgerskabsland er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Statsborgerskabsland må ikke være tom.
Angiv nummeret på dit identitetsdokument, andet end pas, udstedt af dit land. Nationalt identifikationsnummer er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har et nationalt identifikationsnummer, så angiv UNKNOWN.
Nationalt identifikationsnummer må ikke være tom.
Angiv dit personnummer, som det fremgår i dit pas. Personnummeret består af 10 tal. Personnummeret er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Personnummer må ikke være tom.
Medlemsnummeret er på nøjagtig ni cifre. Det er mærket som Medlemsnummer/PASSID  og kan findes ved at logge ind på din GOES-konto.

Forældre

I feltet Efternavn skal du angive din forældres efternavn. Efternavnet er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke kender én eller begge af dine forældre, så angiv UNKNOWN.
Efternavn må ikke være tom.
I feltet Fornavn skal du angive din forældres fornavn. Du skal ikke medtage mellemnavnet i dette felt. Fornavnet er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis din forælder ikke har en fornavn, eller hvis du ikke kender én eller begge af dine forældre, så angiv UNKNOWN.
Fornavn må ikke være tom.
I feltet Efternavn skal du angive din forældres efternavn. Efternavnet er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke kender én eller begge af dine forældre, så angiv UNKNOWN.
Efternavn må ikke være tom.
I feltet Fornavn skal du angive din forældres fornavn. Du skal ikke medtage mellemnavnet i dette felt. Fornavnet er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis din forælder ikke har en fornavn, eller hvis du ikke kender én eller begge af dine forældre, så angiv UNKNOWN.
Fornavn må ikke være tom.

Adresseoplysninger

I feltet Adresse linje 1 skal du angive nummer og gade i din hjemmeadresse. Du skal ikke medtage by og stat i dette felt. Det er påkrævet at angive Adresse linje 1 for at færdiggøre ansøgningen.
Hjem Adresse Line 1 må ikke være tom.
I Adresse linje 2 skal du angive etage, bygning (eller andet), som det er relevant. Du skal ikke medtage by og stat i dette felt. Det er valgfrit i forhold til at færdiggøre ansøgningen at angive Adresse linje 2.
I feltet Lejlighedsnummer skal du angive lejlighed, suitenummer eller andet, som det er relevant. Du skal ikke medtage by og stat i dette felt. Det er valgfrit i forhold til at færdiggøre ansøgningen at angive lejlighedsnummer.
I feltet By skal du angive storby, by eller landsby. Storby, by eller landsby er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
By må ikke være tom.
I feltet Stat/provins/region skal du angive stat, provins eller region. Stat/provins/region er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Stat/provins/region må ikke være tom.
I feltet Land skal du vælge dit land. Land er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Land må ikke være tom.
Angiv den e-mailadresse, du kan kontaktes på. E-mailadresse er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har en e-mailadresse, så kan du angive en alternativ tredjeparts e-mailadresse, som tilhører en kontaktperson (fx familiemedlem, ven eller forretningspartner).
E-mailadresse må ikke være tom.
Mindst ét telefonnummer er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har et telefonnummer, så kan du angive en alternativ tredjeparts telefonnummer, som tilhører en kontaktperson (fx familiemedlem, ven eller forretningspartner). I feltet Landekode skal du vælge landekoden for det telefonnummer, du kan kontaktes på. Landekode er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. I feltet Telefon skal du angive det telefonnummer, du kan kontaktes på. Telefonnummeret er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Landekode + telefon må ikke være tom.
Mindst ét telefonnummer er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har et telefonnummer, så kan du angive en alternativ tredjeparts telefonnummer, som tilhører en kontaktperson (fx familiemedlem, ven eller forretningspartner). I feltet Type skal du vælge den type telefonnummer, du kan kontaktes på. Det er påkrævet at angive telefontype for at færdiggøre ansøgningen.
Telefontype må ikke være tom.
Mindst ét telefonnummer er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har et telefonnummer, så kan du angive en alternativ tredjeparts telefonnummer, som tilhører en kontaktperson (fx familiemedlem, ven eller forretningspartner). I feltet Landekode skal du vælge landekoden for det telefonnummer, du kan kontaktes på. Landekode er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. I feltet Telefon skal du angive det telefonnummer, du kan kontaktes på. Telefonnummeret er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Landekode + telefon må ikke være tom.
Mindst ét telefonnummer er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har et telefonnummer, så kan du angive en alternativ tredjeparts telefonnummer, som tilhører en kontaktperson (fx familiemedlem, ven eller forretningspartner). I feltet Type skal du vælge den type telefonnummer, du kan kontaktes på. Det er påkrævet at angive telefontype for at færdiggøre ansøgningen.
Telefontype må ikke være tom.
Mindst ét telefonnummer er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har et telefonnummer, så kan du angive en alternativ tredjeparts telefonnummer, som tilhører en kontaktperson (fx familiemedlem, ven eller forretningspartner). I feltet Landekode skal du vælge landekoden for det telefonnummer, du kan kontaktes på. Landekode er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. I feltet Telefon skal du angive det telefonnummer, du kan kontaktes på. Telefonnummeret er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen.
Landekode + telefon må ikke være tom.
Mindst ét telefonnummer er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har et telefonnummer, så kan du angive en alternativ tredjeparts telefonnummer, som tilhører en kontaktperson (fx familiemedlem, ven eller forretningspartner). I feltet Type skal du vælge den type telefonnummer, du kan kontaktes på. Det er påkrævet at angive telefontype for at færdiggøre ansøgningen.
Telefontype må ikke være tom.

Nødkontakt

Angiv en kontaktperson i nødstilfælde, som kan være en person i eller udenfor USA, fx familiemedlem, ven eller forretningspartner. I feltet Efternavn skal du angive efternavn på kontaktperson i nødstilfælde. Du skal udfylde dette felt for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har en kontaktperson i nødstilfælde, så angiv UNKNOWN.
Efternavn må ikke være tom.
Angiv en kontaktperson i nødstilfælde, som kan være en person i eller udenfor USA, fx familiemedlem, ven eller forretningspartner. I feltet Fornavn skal du angive fornavnet på kontaktpersonen i nødstilfælde. Du skal udfylde dette felt for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har en kontaktperson i nødstilfælde (eller din kontaktperson kun har ét navn), så angiv UNKNOWN.
Fornavn må ikke være tom.
Angiv e-mailadressen på din kontaktperson i nødstilfælde. E-mailadresse er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Du kan også angive UNKNOWN.
E-mailadresse må ikke være tom.
I feltet Landekode skal du vælge landekoden for telefonnummer på din kontaktperson i nødstilfælde. Landekode er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har en landekode på telefonnummer på din kontaktperson i nødstilfælde, kan du angive nuller. I feltet Telefonnummer skal du angive telefonnummeret på din kontaktperson i nødstilfælde. Telefonnummeret er påkrævet for at færdiggøre ansøgningen. Hvis du ikke har et telefonnummer på din kontaktperson i nødstilfælde, kan du angive nuller.
Landekode + telefon må ikke være tom.
Disclaimer: Please ensure all information supplied is accurate and valid. Details must match your passport precisely, any information supplied incorrectly could invalidate your visa.