Online Αίτηση ESTA – Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

 

Ποιες πληροφορίες απαιτούνται για να συμπληρώσετε την αίτηση ESTA;

Θα πρέπει να έχετε τις ακόλουθες πληροφορίες στη διάθεσή σας όταν αποφασίσετε να συμπληρώσετε την αίτηση ESTA:

 • Το όνομα και την ημερομηνία γέννησής σας
 • Τα στοιχεία του διαβατηρίου σας (αριθμός, χώρα έκδοσης, ημερομηνία λήξης)
 • Τη διεύθυνση προορισμού σας στις Ηνωμένες κατά τη στιγμή της αίτησης
 • Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό μεταδοτικών ασθενειών, εάν υπάρχουν
 • Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό συλλήψεων ή καταδικαστικών αποφάσεων για ορισμένα εγκλήματα, εάν υπάρχουν
 • Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό απέλασης ή ανάκλησης βίζας, εάν υπάρχει.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση προκειμένου να λάβω άδεια για να ταξιδέψω στις ΗΠΑ στα πλαίσια του VWP?

Συμπλήρωση Αίτησης ESTA

Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του ESTA και συμπληρώστε την αίτηση με τις απαιτούμενες πληροφορίες: την παραπάνω λίστα, καθώς και την οργάνωση του τρέχοντος ταξιδιού σας, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και επτά ερωτήματα ασφάλειας. Μία ξεχωριστή αίτηση πρέπει να υποβληθεί για κάθε μέλος της ομάδας σας που δεν έχει βίζα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων.

Υποβολή Αίτησης ESTA

Η ιστοσελίδα του ESTA θα σας δώσει την ευκαιρία να επανεξετάσετε και να ελέγξετε τα στοιχεία σας πριν την υποβολή της αίτησής σας. Ελέγξτε προσεκτικά την ακρίβεια όλων των στοιχείων.

Καταβολή Ποσού Χρέωσης της Αίτησης ESTA

Θα πρέπει να εγκρίνετε την καταβολή της χρέωσης επεξεργασίας ύψους $4,00 δολαρίων (βάσει του νόμου 2009 περί Προώθησης του Τουρισμού) στην πιστωτική σας κάρτα. Θα χρεωθείτε επιπλέον $10,00 δολάρια εάν εγκριθεί η αίτησή σας.

Λήψη Καθορισμού Κατάστασης

Τις περισσότερες φορές, θα λάβετε τον καθορισμό της κατάστασης ESTA σχεδόν αμέσως (εντός ενός λεπτού ή και λιγότερο). Ωστόσο, κάποιες φορές απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την επεξεργασία της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αναμένετε ο καθορισμός της κατάστασης της αίτησής σας να είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ESTA εντός 72 ωρών.

Θα λάβετε μία από τις τρεις καταστάσεις αίτησης:

 • Η Άδεια Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια! Το σύστημα θα σας παρέχει μια εκτυπώσιμη βεβαίωση της έγκρισης σας και μια απόδειξη για τα αρχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Σας επιτρέπεται να ταξιδέψετε στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program). Αλλά να θυμάστε ότι η έγκριση ESTA δεν εγγυάται είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την αποβίβασή σας θα σας ελέγξει ένας αξιωματικός της Υπηρεσίας Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας, και αυτός θα καθορίσει την καταλληλότητά σας για να εισέλθετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία.
 • Το Ταξίδι Δεν Εγκρίθηκε. Δυστυχώς, δεν σας δόθηκε η άδεια να κάνετε χρήση του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα για να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα σας απαγορευτεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή ότι δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, αλλά απλώς ότι δεν είστε κατάλληλος για το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα. Θα λάβετε μια απόδειξη για το τέλος επεξεργασίας που χρεώθηκε στην πιστωτική σας κάρτα. Το επόμενο βήμα είναι να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Πρεσβεία των ΗΠΑ για να συζητήσετε το ενδεχόμενο απόκτησης βίζας.
 • Η Άδεια Βρίσκεται σε Εκκρεμότητα. Εάν η κατάστασή σας αναφέρεται «Σε Εκκρεμότητα», δεν μπορεί να γίνει από το σύστημα άμεσος προσδιορισμός, και η άδεια του ταξιδιού σας έχει τεθεί υπό περαιτέρω αξιολόγηση. Θα λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας αφού έχουν περάσει 72 ώρες (και η αίτησή σας μπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί). «Σε Εκκρεμότητα» δεν σημαίνει απαραιτήτως «όχι».

Οι ταξιδιώτες χρειάζεται να προσκομίσουν εκτυπωμένη την ταξιδιωτική τους άδεια στο αεροδρόμιο;

Δεν είναι απολύτως απαραίτητο να έχετε εκτυπωμένη την κατάσταση της ESTA —το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) θα έχει ηλεκτρικό αρχείο της άδειάς σας. Ωστόσο, συστήνεται να έχετε μια διαθέσιμη εκτύπωση για να ενημερώσετε την εταιρεία σχετικά με την άδεια ESTA, και να έχετε τον αριθμό της άδειάς σας για το αρχείο σας.

Θα χρειαστεί ποτέ ένας ταξιδιώτης να υποβάλει ξανά αίτηση για να λάβει ταξιδιωτική άδεια μέσω ESTA;

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε νέα αίτηση για άδεια ESTA. Θα πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση, εάν:

 • Το διαβατήριό σας έχει λήξει, και λάβατε νέο διαβατήριο
 • Αλλάξετε το νόμιμο όνομά σας για οποιοδήποτε λόγο
 • Αλλάξετε το νόμιμο φύλο σας
 • Αλλάξετε τη χώρα υπηκοότητάς σας
 • Αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε απάντηση δώσατε με «ναι» ή «όχι» στις ερωτήσεις του ESTA δεν ισχύουν πλέον
 • Έχει λήξει η προηγούμενή σας άδεια ESTA, είτε επειδή το διαβατήριό σας έχει λήξει είτε επειδή έχουν παρέλθει δύο χρόνια από τότε που σας χορηγήθηκε η άδεια.

Οι νέες αιτήσεις θα χρεωθούν με το ίδιο πάγιο κόστος όπως και η αρχική αίτηση.

Πώς μπορεί ένας ταξιδιώτης να υποβάλει αίτηση για ESTA χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο;

Καθώς το ESTA είναι ένα πρόγραμμα αποκλειστικά διαδικτυακό, οι ταξιδιώτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορούν να αναθέσουν σε κάποιον τρίτο (αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας, ταξιδιωτικό πράκτορα, κάποιον συγγενή ή φίλο) να υποβάλει την αίτηση ESTA για λογαριασμό τους. Ο ταξιδιώτης εξακολουθεί να είναι το πρόσωπο που είναι νομικά υπεύθυνο για οποιεσδήποτε απαντήσεις δόθηκαν για λογαριασμό του.