Κόστος ESTA – Πόσο κοστίζει η ESTA; (Συχνές Ερωτήσεις)

 

Εφαρμόζεται κάποια χρέωση για την ταξιδιωτική άδεια;

Υπάρχουν χρεώσεις για τις αιτήσεις ESTA, οι οποίες καθορίζονται βάσει του νόμου του 2009 περί Προώθησης του Τουρισμού. Τα κυβερνητικά τέλη για την ESTA περιλαμβάνουν δύο ξεχωριστές χρεώσεις:

  • Κυβερνητική Χρέωση Επεξεργασίας. Κάθε υποψήφιος για ESTA θα χρεωθεί με $4,00 δολάρια χρέωση επεξεργασίας, η οποία καλύπτει την επεξεργασία της ταξιδιωτικής του αίτησης.
  • Κυβερνητική Χρέωση Άδειας. Μια πρόσθετη χρέωση ύψους $10,00 δολαρίων θα επιβαρύνει την πιστωτικής σας κάρτα μόνον εάν εγκριθεί η αίτησή σας για ESTA, κάνοντας τις συνολικές κυβερνητικές χρεώσεις να ανέρχονται σε $14,00 USD.
  • Χρέωση Επεξεργασίας Τρίτων. Για την επαλήθευση των στοιχείων σας και την επεξεργασία τους χρεώνουμε επιπλέον $69,00 USD

Οι συνολικές χρεώσεις για υποβολή της αίτησης ESTA στην ιστοσελίδα μας ανέρχονται στο ποσό $83,00 USD. Ενδεχομένως οι εταιρείες πιστωτικών καρτών να χρεώνουν πρόσθετα τέλη για τις συναλλαγές με το ESTA. Η Υπηρεσία Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν.

Πώς μπορώ να πληρώσω για την ταξιδιωτική μου άδεια;

Η πληρωμή για την αίτηση και την άδεια ESTA γίνεται μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας, και καμιά αίτηση δεν θα υποβληθεί σε επεξεργασία εάν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής της. Το σύστημα ESTA δέχεται κάρτες VISA, MasterCard, American Express και Discover (JCP, Diners Club).

Μπορώ να πληρώσω για δύο ή περισσότερες αιτήσεις κάνοντας μία πληρωμή;

Μπορείτε! Υποβάλλοντας μια ομαδική αίτηση (δύο ή περισσότερες) μπορείτε να πληρώσετε για πολλαπλές αιτήσεις λαμβάνοντας μία απόδειξη. Οι ταξιδιώτες που αναγράφονται στην ομαδική αίτηση δεν είναι υποχρεωμένοι να ταξιδέψουν ως ομάδα.

Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω με μία πληρωμή;

Ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων που μπορείτε να συμπεριλάβετε σε μία ομάδα είναι πενήντα (50). Οι ταξιδιώτες που αναγράφονται στην ομαδική αίτηση δεν είναι υποχρεωμένοι να ταξιδέψουν ως ομάδα.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιώ για την πληρωμή είναι ασφαλή;

Είναι. Το σύστημα ESTA είναι εξοπλισμένο με συστήματα ασφάλειας των πληρωμών. Επίσης, όλες οι πληροφορίες των πιστωτικών καρτών απορρίπτονται μετά την επεξεργασία.