Τι να κάνετε εάν απορριφθεί η αίτησή σας για ESTA (FAQ)

 

Τι θα συμβεί εάν ένας αιτών που ανήκει στο Visa Waiver Program δεν γίνει αποδεκτός;

Εάν δεν εγκριθεί η αίτησή σας για άδεια ESTA, δυστυχώς θα σας απαγορευτεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες εάν ταξιδεύετε στο πλαίσιο του Visa Waiver Program. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να επιστρέψετε στη χώρα προέλευσής σας (ή στη χώρα από την οποία ξεκινήσατε, αν δεν είναι η χώρα προέλευσής σας και έχετε εισιτήριο μετ’ επιστροφής) με την ίδια εταιρεία με την οποία έχετε ήδη ταξιδέψει.

Τι θα πρέπει να κάνει ένας ταξιδιώτης εάν δεν του δοθεί έγκριση να ταξιδέψει μέσω ESTA;

Εάν απορριφθεί η αίτησή σας, μπορείτε να συνεχίσετε να σχεδιάζετε το ταξίδι σας ακολουθώντας τη στερεότυπη διαδικασία αίτησης για λήψη βίζας στην πλησιέστερη Πρεσβεία ή Προξενείο των ΗΠΑ. Το ESTA αξιολογεί μόνο την καταλληλότητά σας για το πρόγραμμα Visa Waiver, όχι για το σύνολο του ταξιδιού σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως η άρνηση χορήγησης άδειας ESTA δεν συνιστά άρνηση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορεί ένας ταξιδιώτης του οποίου η αίτηση δεν έχει εγκριθεί να υποβάλει ξανά αίτηση;

Εκτός εάν κάτι έχει αλλάξει αρκούντως για να επηρεάσει την ταξιδιωτική σας κατάσταση, κάθε νέα αίτηση στο ESTA θα σας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα: απόρριψη της αίτησης σας να ταξιδέψετε στο πλαίσιο του Visa Waiver Program. Δεν συνιστάται, επίσης, να δώσετε ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες στο ESTA προκειμένου να αλλάξει το αποτέλεσμα: κάτι τέτοιο μπορεί να ανακαλέσει την καταλληλότητά σας για το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα μονίμως.

Ο καλύτερος τρόπος δράσης εάν απορριφθεί η αίτησή σας για ESTA είναι να κάνετε αίτηση στην πλησιέστερη Πρεσβεία ή Προξενείο των ΗΠΑ για να αποκτήσετε μη-μεταναστευτική βίζα.

Πώς μπορεί να ανακαλύψει ένας ταξιδιώτης την αιτία για την οποία απορρίφθηκε η ταξιδιωτική του άδεια;

Ο δικτυακός τόπος του ESTA παρέχει έναν σύνδεσμο για το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αποκατάστασης Ταξιδίου (TRIP) του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), όπου μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες ή αποκατάσταση. Ωστόσο, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει σχεδιάσει το σύστημα ESTA μόνον για να αρνείται την ταξιδιωτική άδεια σε άτομα των οποίων οι πληροφορίες που παρέχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους τα αποκλείει από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, ένα αίτημα στο TRIP δεν εγγυάται διαφορετικό αποτέλεσμα για άδεια ESTA. Ομοίως, οι Πρεσβείες ή τα Προξενεία των ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να αποκαλύψουν οποιεσδήποτε λεπτομέρειες σχετικά με τις αποφάσεις του ESTA.
Ο καλύτερος τρόπος δράσης εάν απορριφθεί η αίτησή σας για ESTA είναι να κάνετε αίτηση στην πλησιέστερη Πρεσβεία ή Προξενείο των ΗΠΑ για να αποκτήσετε μη-μεταναστευτική βίζα.