Online Υπηρεσίες ESTA για τις Ηνωμένες Πολιτείες ― Πολιτική Απορρήτου

Προκειμένου να αξιοποιήσουμε πλήρως τις υπηρεσίες μας, μπορεί να σας ζητηθεί να μας δώσετε κάποια απαραίτητα προσωπικά στοιχεία. Δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε την ιδιωτική σας ζωή. Δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσουμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία η οποία δεν είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, και θα προστατεύσουμε κάθε απαιτούμενη πληροφορία. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας σημαίνει αποδοχή των όρων της ακόλουθης Πολιτικής Απορρήτου.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι μόνες πληροφορίες που θα ζητήσουμε από εσάς είναι εκείνες που απαιτούνται για την αίτησή σας για λήψη άδειας ESTA. Ποτέ δεν θα συλλέξουμε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν μας δώσατε εσείς, και δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την επεξεργασία της αίτησής σας για λήψη άδειας ESTA.

Αναγνωριστικές πληροφορίες

Αναγνωριστικές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες όπως το όνομά σας, ο αριθμός του διαβατηρίου, η διεύθυνση ή ο αριθμός του τηλεφώνου σας, οι οποίες σας προσδιορίζουν ή είναι μοναδικές για εσάς προσωπικά. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για την επεξεργασία της αίτησης ESTA και με σκοπό τον εντοπισμό των στοιχείων χρέωσής σας, εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε το ποσό που καταβάλατε για την επεξεργασία της αίτησής σας.

Οι πληροφορίες που παρέχετε

Εμείς δεν θα συλλέξουμε καμία προσωπική, αναγνωριστική πληροφορία που εσείς, ως πελάτης μας, δεν μας δώσατε πρόθυμα και οικειοθελώς. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνον τις πληροφορίες που μας δώσατε στην αίτησή σας για ESTA, με τη μορφή που τις δώσατε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρέωσης, τις απαντήσεις σε ερωτήσεις μας ή πληροφορίες εγγραφής.

Τεχνικές πληροφορίες που συλλέγουμε

Κάθε πρόσθετη πληροφορία που συλλέγουμε δεν θα αποτελέσει αναγνωριστική πληροφορία. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το ενεργό πρόγραμμα περιήγησής σας ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία του δικτυακού μας τόπου, ή για να βοηθήσουμε στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν.

Web beacons και εντοπισμός τρίτων

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συμπεριλάβει web beacons σε συγκεκριμένες σελίδες: ειδικές ετικέτες που στέλνουν τεχνικές πληροφορίες τρίτων, όπως τον τύπο του περιηγητή, την ανάλυση της οθόνης, τον τύπο της συσκευής, τη στιγμή της πρόσβασής σας στη σελίδα, και τα cookies τρίτων που έχετε ήδη επιτρέψει να αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που αποστέλλουν δεν είναι προσωπικές ή αναγνωριστικές, και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της τεχνικής απόδοσης και των υπηρεσιών μας.

Κοινοποίηση στοιχείων

Η μόνη φορά που ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας είναι εάν υποχρεωθούμε από το νόμο να παρέχουμε ορισμένα στοιχεία χρήστη ή ατομικές πληροφορίες πρόσβασης σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δικαστήρια ή άλλο δημόσιο φορέα ως απάντηση σε αίτημα, κλήτευση ή δικαστική εντολή τους.

Η ασφάλεια των στοιχείων σας

Αντιλαμβανόμαστε ότι αναθέτοντας τη διαχείριση των στοιχείων της πιστωτικής τους κάρτας καθώς και αναγνωριστικών στοιχείων, οι πελάτες μας εμπιστεύονται τη διασφάλιση της τεχνικής ασφάλειας των δεδομένων και των διακομιστών μας. Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα HTTPS (επίπεδο ασφαλούς υποδοχής) για την προστασία όλων των μεταφορών δεδομένων προς και από την ιστοσελίδα μας.
Επίσης, εφαρμόζουμε τις προδιαγραφές του Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), ενός αυστηρού πρότυπου ασφάλειας πληροφοριών για επιχειρήσεις που δέχονται διαδικτυακά πιστωτικές κάρτες όπως Visa, MasterCard, American Express, JCB, και Discover. Ως μέρος των βέλτιστων πρακτικών τους, τα συστήματά μας σκανάρονται κάθε μήνα για την τήρηση της ασφάλειας των δεδομένων, και ανεξάρτητα χρησιμοποιούμε συστήματα παρακολούθησης διακομιστών για τη διατήρηση της ανταπόκρισης του διακομιστή.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας όπως απαιτείται. Σε περίπτωση τροποποίησης, δεσμευόμαστε να δημοσιεύσουμε μια επεξήγηση των αλλαγών με την κατάλληλη ημερομηνία σε περίοπτη θέση στην ιστοσελίδα μας, καθώς και να ενημερώσουμε τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας. Η συνέχιση της χρήσης των υπηρεσιών και της ιστοσελίδας μας μετά από μια αλλαγή η οποία δημοσιεύτηκε στην Πολιτική Απορρήτου μας θα εκληφθεί ως συναίνεση στην καινούργια μορφή της νέας μας πολιτικής.
Οι αλλαγές στην πολιτική μας θα ισχύουν για κάθε πληροφορία που παρέχεται μόνον αφού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, εκτός εάν ζητηθεί και ληφθεί από εσάς ρητή συμφωνία. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία πριν από την αλλαγή πολιτικής με τρόπο που να επιτρέπεται η χρήση της μόνον στο πλαίσιο της νέας πολιτικής, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email επεξηγώντας την αλλαγή και ζητώντας τη συμφωνία σας, την οποία μπορείτε ελεύθερα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε.

Αποδοχή όρων

Οποιαδήποτε χρήση αυτής της ιστοσελίδας συνιστά συμφωνία με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας στην υπάρχουσα μορφή τους κατά την ημέρα της επίσκεψης στην ιστοσελίδα. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της πολιτικής, η μόνη ενέργεια που χρειάζεται να λάβετε για να σιγουρευτείτε ότι δεν θα ισχύουν για εσάς είναι να διακόψετε τη χρήση του δικτυακού μας τόπου.

Αναγνώριση νόμων περί απορρήτου

Αναγνωρίζουμε και εφαρμόζουμε διάφορους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους των ΗΠΑ καθώς και πρωτοβουλίες από τρίτους εκτός από την δική μας πολιτική απορρήτου. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • – Οι Οδηγίες Πληροφοριών Προσωπικής Ταυτοποίησης (PΙΙ), που καθορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, τις ευθύνες και τις κατευθυντήριες αρχές για την προστασία πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
  • – Οι Πρακτικές Δίκαιης Πληροφόρησης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, οι οποίες απαιτούν από εμάς να ενημερώνουμε το κοινό για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών που χρησιμοποιούμε, να παρέχουμε στα άτομα τη δυνατότητα επιλογής συναίνεσης ή μη συναίνεσης σε αυτές τις πρακτικές, να διαβεβαιώνουμε πως τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με αυτά, να διαβεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα είναι ακριβή και ασφαλή και ότι παρέχουν ένα μέσο τόσο για επιβολή αυτών των πολιτικών όσο και για προσφυγή, εάν αυτά παραβιάζονται
  • – Ο Νόμος CAN-SPAM καθορίζει τα νομικά πρότυπα για το περιεχόμενο και τη διάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή spam. Επιβάλλει τη διαθεσιμότητα μιας επιλογής διαγραφής από τις λίστες διαφημιστικής αλληλογραφίας.
  • – Ο Νόμος της Καλιφόρνια περί Προστασίας Ηλεκτρονικού Απορρήτου (CALOPPA) απαιτεί προσβάσιμη δημοσίευση και πρότυπα περιεχομένου για τη διασφάλιση της πολιτικής απορρήτου των ιστοσελίδων που συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες από τους κατοίκους της Καλιφόρνια, ανεξαρτήτως από το εάν η ιστοσελίδα εδρεύει στην Καλιφόρνια.

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση

Αυτή η πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε την 1η Μαΐου 2015