Ανανέωση, Έλεγχος & Ενημέρωση ESTA: Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

 

Τι πρέπει να κάνω εάν τα στοιχεία στο διαβατήριό μου έχουν αλλάξει;

Εάν το διαβατήριό σας λήξει και/ή τα στοιχεία του διαβατηρίου σας αλλάξουν, πρέπει να υποβάλετε ξανά αίτηση για άδεια ESTA. Ισχύουν οι ίδιες χρεώσεις αίτησης.

Πώς μπορούν οι αιτούντες να διορθώσουν κάποιο λάθος στην αίτησή τους για ESTA;

Εφόσον δεν έχετε υποβάλει την αίτησή σας, έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν λάθη σε αυτήν. Πριν από την υποβολή των στοιχείων σας, το σύστημα σας επιτρέπει μια φάση αναθεώρησης, όπου μπορείτε να ελέγξετε διπλά όλα τα πεδία με τα στοιχεία της αίτησής σας, εκτός από τον αριθμό του διαβατηρίου σας και τη χώρα έκδοσής του. Δυστυχώς, εάν το σφάλμα βρίσκεται στα στοιχεία του διαβατηρίου σας ή στο όνομα και την ημερομηνία της γέννησής σας, θα χρειαστεί να υποβάλετε νέα αίτηση και να καταβάλετε τη σχετική χρέωση $37,00 USD.
Για οποιαδήποτε άλλα λάθη, μπορείτε να τα διορθώσετε στην αίτησή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Ενημέρωσης.

Πώς μπορούν οι αιτούντες να διορθώσουν κάποιο λάθος στο πεδίο Ημερομηνία Έκδοσης Διαβατηρίου ή Ημερομηνία Λήξης Διαβατηρίου αφού έχουν συμπληρώσει την αίτησή τους για ταξιδιωτική άδεια ESTA;

Τόσο το πεδίο ημερομηνίας έκδοσης διαβατηρίου όσο και το πεδίο ημερομηνίας λήξης διαβατηρίου επιδέχονται διόρθωσης εφόσον δεν έχει υποβληθεί ακόμη σε επεξεργασία η πληρωμή της αίτησης. Εάν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή, θα χρειαστεί δυστυχώς να συμπληρώσετε νέα αίτηση και να καταβάλετε τη σχετική χρέωση $37,00 USD. Η λανθασμένη αίτηση θα ακυρωθεί από το σύστημα.

Η ταξιδιωτική μου άδεια είναι έγκυρη για να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρόκειται να λήξει προτού αναχωρήσω από εκεί για τη χώρα προέλευσής μου. Θα χρειαστεί να κάνω αίτηση για νέα άδεια πριν από το ταξίδι μου;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπάρχουσα άδειά σας ESTA για ολόκληρο το ταξίδι σας. Οι κανονισμοί του προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα απαιτούν να έχετε έγκυρη άδεια ESTA κατά την άφιξή σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μπορείτε να αναχωρήσετε από τη χώρα σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, ακόμη κι αν η άδειά σας ESTA έχει λήξει.