Έλεγχος Κατάστασης ESTA ή Ενημέρωση της ESTA: Online Φόρμα Αίτησης

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούμε να σας βοηθήσουμε με διάφορες πτυχές της ισχύουσας ταξιδιωτικής σας άδειας ESTA. Θέλετε να επαληθεύσετε την κατάστασή της, να ενημερώσετε το email σας ή τη διεύθυνση διαμονής σας στις ΗΠΑ; Στο έντυπο της αίτησής μας υπάρχουν διάφορα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε την προηγούμενη αίτηση ESTA που υποβάλατε και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές.

Σας συνιστούμε να ελέγξετε την κατάσταση της Ταξιδιωτικής σας Άδειας ESTA εάν:

  • Έχετε χάσει τον αριθμό ESTA
  • Δεν είστε σίγουροι εάν κάνατε ποτέ αίτηση
  • Δεν είστε σίγουροι εάν η Ταξιδιωτική σας Άδεια ESTA έχει λήξει; Η ESTA είναι έγκυρη μόνο για δύο χρόνια
  • Υπάρχει κάποιος στο ταξιδιωτικό σας γκρουπ, στην οικογένειά σας ή κάποιος συνάδελφος που δεν είναι βέβαιος για την κατάσταση του ταξιδιωτικού του εγγράφου ESTA

Σας συνιστούμε να ενημερώσετε την Ταξιδιωτική σας Άδεια ESTA εάν:

  • Έχετε αλλάξει το E-mail σας από την τελευταία φορά που κάνατε αίτηση
  • Έχετε αλλάξει διεύθυνση διαμονής στις ΗΠΑ από την τελευταία φορά που κάνατε αίτηση

Τι Συμβαίνει Μετά την Υποβολή;

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας θα εξετάσει την υποβολή σας και θα εντοπίσει την προηγούμενη αίτησή σας προκειμένου να κάνει τις αλλαγές που ζητήσατε. Μόλις ολοκληρωθούν και επαληθευτούν οι ενημερώσεις, θα λάβετε την ενημερωμένη ταξιδιωτική άδεια ESTA μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF. Η διαδικασία αναθεώρησης και ενημέρωσης συνήθως ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα.