Προσωπικά στοιχεία

Στο πεδίο «Επώνυμο», εισάγετε το επώνυμό σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας κάτω από την ένδειξη «Επώνυμο». Το επώνυμο είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Επώνυμο» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Κύριο όνομα», εισάγετε το κύριο όνομά σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας κάτω από την ένδειξη «Όνομα». Μην συμπεριλάβετε το μεσαίο όνομα/πατρώνυμο σε αυτό το πεδίο. Το κύριο όνομα είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε κύριο όνομα, εισάγετε τα γράμματα FNU που σημαίνουν Άγνωστο κύριο όνομα.
Το «Κύριο όνομα» δεν μπορεί να είναι κενό.
Επιλέξτε τη χώρα της υπηκοότητάς σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Η χώρα υπηκοότητας είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Χώρα υπηκοότητας» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Ημέρα», επιλέξτε την ημέρα που γεννηθήκατε. Η ημέρα γέννησης είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτηση ή να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας. Στο πεδίο «Μήνας», επιλέξτε το μήνα που γεννηθήκατε. Ο μήνας γέννησης είναι απαραίτητος για να συμπληρώσετε την αίτηση ή να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας. Στο πεδίο «Έτος», επιλέξτε το έτος που γεννηθήκατε. Το έτος γέννησης είναι απαραίτητο για να συμπληρώσετε την αίτηση και να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας.
Το «Ημερομηνία γέννησης» δεν μπορεί να είναι κενό.

Στοιχεία Διαβατηρίου

Επιλέξτε τη χώρα της υπηκοότητάς σας, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Χώρας έκδοσης» δεν μπορεί να είναι κενό.
Εισάγετε τον αριθμό του διαβατηρίου σας όπως εμφανίζεται στο διαβατήριό σας. Ο αριθμός διαβατηρίου μπορεί να περιέχει αριθμούς ή/και γράμματα. Παρακαλούμε κάντε προσεκτική διάκριση μεταξύ του αριθμού μηδέν και του γράμματος Ο. Ο αριθμός διαβατηρίου είναι απαραίτητος για να συμπληρώσετε ή να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας.
Το «Αριθμός διαβατηρίου» δεν μπορεί να είναι κενό.
Εισάγετε τον αριθμό της αίτησης που έχει εκχωρηθεί στην αίτησή σας από το σύστημα όταν κάνατε αίτηση για την έγκριση του ταξιδιού σας. Ο αριθμός αίτησης είναι απαραίτητος για να ενημερώσετε ή να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας.
Το «Αριθμός αίτησης» δεν μπορεί να είναι κενό.

Στοιχεία Διεύθυνσης

Στο πεδίο «Διεύθυνση, (γραμμή 1)», εισάγετε τον αριθμό και την οδό της διεύθυνσης κατοικίας σας. Μην συμπεριλάβετε την πόλη και την πολιτεία σε αυτό το πεδίο. Η διεύθυνση (γραμμή 1) είναι απαραίτητη για να συμπληρώσετε την αίτηση.
Το «Αρχική Διεύθυνση Γραμμή 1» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στην πεδίο «Πολιτεία/ Επαρχία/ Περιφέρεια», εισάγετε την πολιτεία, επαρχία ή περιφέρεια. Η πολιτεία/επαρχία/περιφέρεια είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Πολιτεία / Επαρχία / Περιφέρεια» δεν μπορεί να είναι κενό.
Στο πεδίο «Αριθμός διαμερίσματος», εισάγετε τον αριθμό διαμερίσματος, δωματίου, μονάδας ή άλλο, κατά περίπτωση. Μην συμπεριλάβετε την πόλη και την πολιτεία σε αυτό το πεδίο. Ο αριθμός διαμερίσματος είναι προαιρετικός για να συμπληρώσετε την αίτηση.
Στο πεδίο «Πόλη», εισάγετε την πόλη, κωμόπολη ή χωριό. Η πόλη, το χωριό ή η κωμόπολη είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης.
Το «Πόλη» δεν μπορεί να είναι κενό.
Εισάγετε τη διεύθυνση email, στην οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Η διεύθυνση email είναι απαραίτητη για τη συμπλήρωση της αίτησης. Εάν δεν έχετε μια διεύθυνση e-mail, μπορείτε να παρέχετε μια εναλλακτική διεύθυνση email τρίτου, που ανήκει σε ένα σημείο επαφής (π.χ. ένα μέλος της οικογένειας, ένα φίλο ή επαγγελματικό συνεργάτη.)
Το «Διεύθυνση e-mail» δεν μπορεί να είναι κενό.