Mida peaksin tegema, kui mu ESTA reisiloa taotlust ei rahuldatud (KKK)

 

Mida teha, kui leitakse, et viisavabadusprogrammi alusel reisiloa taotleja ei vasta riiki sisenemise tingimustele?

Juhul, kui teie ESTA reisiloa taotlus on tagasi lükatud, pole teil kahjuks võimalik viisavabadusprogrammi raames Ameerika Ühendriikidesse reisides riiki siseneda. Ilma ESTA reisiloata saadetakse teid tagasi teie päritoluriiki (või juhul, kui te alustasite reisi riigist, mis pole teie päritoluriik ja teil on edasi-tagasi pilet, siis reisi alguspunktiks olevasse riiki), sama lennukiga, millega te USAsse reisisite.

Mida peaks reisija tegema, kui on leitud, et ta ei saa ESTA-süsteemi kaudu USAsse reisida?

Kui teie taotlus on tagasi lükatud, saate siiski oma reisi edasi planeerida ja taotleda standardset viisat lähimast USA saatkonnast või konsulaadist. ESTA hindab vaid teie sobivust viisavabadusprogrammi raames reisimiseks, mitte teie üldist sobivust Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks. ESTA taotluse tagasilükkamine ei tähenda, et te ei saa mingil juhul Ameerika Ühendriikidesse siseneda.

Kas reisija, kellel on keelatud ESTA-süsteemi kaudu USAsse reisida, peaks reisiluba uuesti taotlema?

Kui reisijat puudutavad asjaolud pole niivõrd palju muutunud, et see muudaks teie kui reisija staatust, annab ESTA reisiloa uuesti taotlemine teile sama tulemuse: taotlus viisavabadusprogrammi raames reisimiseks lükatakse tagasi. On tungivalt mittesoovitatav esitada tulemuse muutmise eesmärgil ESTA taotlemisel valeandmeid või ebatäielikku informatsiooni: sellisel juhul muutute te viisavabadusprogrammi raames Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks alaliselt mittesobivaks.

Juhul, kui teie ESTA taotlus on tagasi lükatud, on parimaks tegutsemisviisiks taotleda lähimast USA saatkonnast või konsulaadist mitteimmigrandi viisa.

Kuidas on võimalik välja selgitada põhjus, miks reisiluba ei väljastatud?

ESTA veebilehel on sisejulgeolekuministeeriumi (Department of Homeland Security, DHS) Travel Redress Inquiry programmi (TRIP) link, mille kaudu on võimalik küsida lisainformatsiooni või tagasilükkav otsus apelleerida. Samas tuleb arvestada sellega, et DHS on olnud ESTA programmi arendamisel hoolikas, et reisiluba ei antaks isikutele, kes oma enese poolt väljastatud informatsiooni põhjal ei sobi reisima Ameerika Ühendriikidesse. Seetõttu ei garanteeri taotluse ülevaatamine TRIPi kaudu ESTA reisiloa otsuse muutmist. USA saatkonnad ja konsulaadid ei ole võimelised andma ESTA otsuseid puudutavat teavet.
Juhul, kui teie ESTA taotlus on tagasi lükatud, on parimaks tegutsemisviisiks taotleda lähimast USA saatkonnast või konsulaadist mitteimmigrandi viisa.