United States Online ESTA Services – privaatsuseeskirjad

Selleks, et te saaksite meie teenuseid kõige paremal viisil kasutada, võime me teilt küsida mõningat vajaminevat isiklikku informatsiooni. Suhtume teie privaatsusesse äärmiselt tõsiselt: me ei küsi teilt kunagi isiklikku informatsiooni, mida pole vaja meie teenuste osutamiseks ning me kaitseme kogu meie valduses olevat teavet. Seda veebilehte kasutades nõustute te järgnevate privaatsuspoliitika sätetega.

Meie poolt kogutav teave

Me küsime teilt vaid sellist informatsiooni, mida läheb vaja teie ESTA reisiloa taotlemisel. Me ei kogu kunagi informatsiooni, mida te ise meile ei anna ning me ei kasuta teilt saadud informatsiooni ühelgi muul eesmärgil kui vaid teie ESTA taotluse menetlemiseks.

Personaalselt tuvastatav teave

Personaalselt tuvastatav teave on näiteks teie nimi, passinumber, aadress või telefoninumber, mis teid tuvastab või kuulub vaid teile isiklikult. Me kasutame seda informatsiooni vaid teie ESTA reisiloa taotluse menetlemiseks või juhtudel, kus meil tuleb teile teie taotluse menetlustasu tagastada, teie arveldusandmete leidmiseks.

Teie poolt edastatav teave/b>

Me ei kogu personaalselt tuvastatavat teavet, mida teie, meie klient, meile vabatahtlikult ei edasta. Me kasutame teie poolt ESTA reisiloa menetlemise otstarbel edastatud informatsiooni – näiteks arveldusandmeid, meie poolsete päringute vastuseid või registreerimisel antud informatsiooni – samal kujul nagu te selle meile olete edastanud.

Meie poolt kogutav tehniline teave

Meie poolt kogutav täiendav teave pole tuvastatav teave. Me võime koguda teavet teie aktiivse veebibrauseri kohta või teiste tehniliste detailide kohta selleks, et oma veebilehe funktsionaalsust parandada, selle kasutamine võimalikult lihtsaks teha või aidata teid võimalike tehniliste probleemide lahendamisel.

Veebimajakad ja kolmandad osapooled

Meie saidi teatud lehed võivad kasutada veebimajakaid: veebimajakad saadavad kolmandatele osapoolele teatud tehnilist teavet näiteks selliste detailide kohta nagu teie brauseri tüüp, ekraaniresolutsioon, seadme tüüp, lehe külastamise kellaaeg ja teie poolt juba aktsepteeritud kolmandate osapoolte küpsised. Teave, mida nad edastavad pole personaalne ega tuvastatav ning seda kasutatakse vaid meie tehniliste näitajate ja teenuste kvaliteedi parandamise eesmärgil.

Teabe jagamine

Me jagame teie kohta käivat teavet (kasutajateavet, individuaalset juurdepääsu teavet) vaid sel juhul, kui meilt nõuavad seda seaduslikult õiguskaitseorganid, kohus või mõni muu valitsusasutus kohtukutse või kohtumääruse alusel.

Teie andmete turvalisus

Me mõistame, et selleks, et edastada meile oma krediitkaardiandmeid ja personaalselt tuvastatavat teavet, peavad meie kliendid olema veendunud meie andmete ja serverite tehnilises turvalisuses. Andmete edastamisel meie saidile ja meie saidilt kasutame me kihilist HTTPS turvasoklite süsteemi..
Samuti järgime me maksekaardi organisatsioonide poolt kasutatavat rahvusvahelist standardit Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), mis sätestab maksekaartide valdkonna andmeturbe nõuded ettevõtetele, kes aksepteerivad Internetis enimlevinud krediitkaarte nagu Visa, MasterCard, American Express, JCB ja Discover. Heade tavade kohaselt skaneeritakse meie süsteeme igal kuul ja kontrollitakse nende vastavust turvalisuse nõuetele. Serverite operatiivsuse säilitamiseks kasutame me sõltumatult serverite monitoorimise süsteeme.

Muudatused meie privaatsuseeskirjades

Me jätame endale õiguse vajadusel oma privaatsuspoliitikat muuta. Sellisel juhul lubame me postitada oma veebilehele kuupäevaga varustatud selgituse sisseviidavate muudatuste kohta ning uuendada käesolevat lehekülge. Meie teenuste ja veebilehekülje jätkuvat kasutamist peale privaatsuspoliitika muudatuste avaldamist tõlgendame me uuendatud privaatsuspoliitikaga nõustumisena.
Muudatused meie eeskirjades kehtivad vaid sellele informatsioonile, mis on meile edastatud pärast muudatuste sisse viimist või juhul, kui oleme teilt küsinud selgesõnalist nõusolekut ja teilt positiivse vastuse saanud. Olukorras, kus meil tuleb kasutada enne poliitika muutust edastatud teavet viisil, mis on lubatud vaid uute eeskirjade kohaselt, võtame me teiega e-posti teel ühendust, kus selgitame teile muudatuse olemust ja küsime teilt teie nõusolekut, mille te võite meile anda või selle andmisest keelduda.

Tingimustega nõustumine

Selle veebilehe kasutamine ükskõik, mis viisil tähendab, et olete nõustunud meie privaatsuseeskirjadega sellisel kujul nagu nad kehtisid veebisaidi külastamise päeval. Kui te ei nõustu meie privaatsuspoliitika tingimustega ja te ei soovi, et neid teie suhtes kohaldataks, tuleb teil meie veebilehe kasutamine lõpetada.

Eraelu puutumatuse kohta käivate seaduste tunnistamine

Meie endi privaatsuspoliitikale lisaks tunnustame ja rakendame me oma veebilehel mitmeid USA föderaalseid ja osariikide seaduseid ning kolmandate osapoolte algatusi. Nende hulka kuuluvad:

  • – Personaalselt tuvastatava teabe suunised (PII), kus Ameerika Ühendriikide valitsus on sätestanud personlaaselt tuvastatava teabe kaitsmise head tavad, kohustused ja juhtpõhimõtted;
  • – USA föderaalse kaubanduskomisjoni (The Federal Trade Commission) teabepraktikad, mis nõuavad meilt publiku teavitamist meie teabekogumise praktikatest; pakub inimestele valikuvõimalust nende praktikatega nõustuda või mitte nõustuda; kindlustab selle, et üksikisikutel on ligipääs kõigile andmetele, mis nende kohta on kogutud; tagab, et nimetatud andmed on täpsed ja turvatud; ning võimaldab nii nende poliitikate jõustamist kui võtta meetmeid nende rikkumise korral;
  • – CAN-SPAM akt kehtestab õiguslikud standardid kommertslike e-kirjade (kaasaarvatud soovimatute sõnumite või rämpsposti) sisule ja saatmisele. Akt nõuab võimalust loobuda kaubandusliku meililisti kaudu välja saadetavatest teadetest.
  • – California võrgukeskkonnas eraelu puutumatuse seadus (CALOPPA) kohustab veebilehtedel muutma kättesaadavaks nende privaatsuseeskirjad ja sätestab privaatsuspoliitika standardid veebilehtedele, mis koguvad isiklikku informatsiooni California elanikelt, sellele vaatamata, kas veebisait ise asub Californias või mitte.

Viimati uuendatud

Neid privaatsuseeskirju uuendati 1. mail 2015.