Reeglid ja tingimused

Tõlgendame meie veebisaidi kasutamist meie reeglite ja tingimustega nõustumisena, seetõttu lugege palun enne meie teenuste kasutamist meie tingimusi hoolikalt.

Määratlused

 • – Kõigil juhtudel kui kasutame sõnu “ettevõte”, “meie”, “meid” viitame me firmale usa-visaservices.com või mõnele meie tütarfirmale.
 • – “Teenus” või “teenused” viitavad usa-visaservices.com poolt pakutavatele elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemi (ESTA) reisiloa taotlemise teenustele.
 • – “Reeglid” viitavad dokumendile “Reeglid ja tingimused”, mille leiate sellelt veebilehelt.
 • – Terminid “kasutaja teave”, “kliendi teave”, “teie teave”, “personaalselt tuvastatav teave” või “isiklik teave” viitavad teabele, mille teie enda või kellegi teise kohta meile meie teenuse kasutamise eesmärgil edastate.
 • – “Veebileht”, “veebisait” või ” see sait” viitavad veebilehele usa-visaservices.com.
 • – “Tööpäev” tähendab argipäeva, mil pangad on avatud.
 • – Kui kasutame sõnu “teie”, “teid”, “kasutaja” või “klient” viitame me seda veebisaiti kasutavale isikule.

Kes me oleme

usa-visaservices.com on eraettevõte, mis pole seotud ühegi valitsusasutusega. Ettevõte on spetsialiseerunud Ameerika Ühendriikidesse reisimisest huvitatud isikute elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemi taotluste läbi vaatamisele ja menetlemisele.

Company information

SOTTAX Global CO. LTD Nongprue sub district, Bang lamung district, chonburi province, 434/33, Village 12, Thailand Phone: +66955818473

Meie menetlusteenus

Reisijad, kes soovivad siseneda Ameerika Ühendriikidese õhu- või mereteed pidi peavad enne reisile asumist muretsema endale heaks kiidetud reisiloa. ESTA reisiloa taotlemise käigus tuleb teil vastata mitmetele küsimustele, mis puudutavad teie passi andmeid, kohti, kuhu olete varasemalt reisinud ja planeeritavat reisi. Meie teenuse raames küsitakse teilt küsimusi, mida vajame teie ESTA reisiloa taotluse üle vaatamiseks ja menetlemiseks
Taotlust üle vaadates aitame me teil vältida võimalikke ESTA reisiloa taotlemisega seotud probleeme – me võtame teiega ühendust, kui märkame midagi problemaatilist, kontrollime informatsiooni enne selle edastamist ja edastame lõplikuks menetluseks vaid need avaldused, mis meie hinnangul on selleks sobivad. Enamik taotlejaid saavad meilt e-posti teel heakskiidu teate 24 tunni jooksul, kuid kogu protsess võib kesta ka kuni 72 tundi.
Sel põhjusel on soovitatav reisiluba taotleda kohe pärast seda, kui olete otsustanud reisile minna. Te saate ESTA reisiluba taotleda enne seda, kui olete reisi marsruudi lõplikult paika pannud, kuna heaks kiidetud taotlustesse saab lisada sihtkoha kohta käivat informatsiooni üks kõik millal enne reisi väljumist.
Kui meiepoolse taotluse kontrolli järelduseks on see, et teie taotlust ei kiideta heaks, ei edasta me taotlust lõplikuks menetlemiseks ning tagastame teile “raha tagasi garantii” põhimõtete kohaselt meie teenustasud. Seega säästate te maksudelt, mille oleksite pidanud tasuma ESTA reisiloa taotluse lõpliku menetlemise eest. Te võite sellegipoolest iseseisvalt või mõne teise eraettevõtte kaudu oma ESTA reisiloa taotluse esitada. Lõpliku otsuse ESTA taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise osas teeb üksnes Ameerika Ühendriikide valitsus.

Kui teie taotlus on tagasi lükatud

Teie ESTA reisiloa taotluse tagasi lükkamise korral tagastame me teie krediitkaardi kontole täielikult meie teenuste eest tasutud raha ja soovitame teil taotleda B-2 mitteimmigrandi viisat teie lähimast Ameerika Ühendriikide saatkonnast või konsulaadist.
Harvadel juhtudel, kui Ameerika Ühendriikide valitsus tühistab juba väljastatud ESTA reisiloa, ei saa me kahjuks tagasimakset sooritada ning me soovitame teil tungivalt kontrollida oma ESTA reisiloa staatust enne, kui broneerite lennu Ameerika Ühendriikidesse või registreerite ennast lennule.

Meie saidi sisu

Meie poolt pakutav teave on kombinatsioon meie professionaalsest töökogemusest ja avalikust ESTA reisiloa ja viisavabadusprogrammi kohta käivast teabest. Kuigi me teeme suuri jõupingutusi selleks, et tagada teile edastatava teabe täpsus, ajakohasus ja täielikkus, on ESTA arenev süsteem ning ette võib tulla ka vigu või puuduseid. Me soovitame teil suhtuda meie veebilehe sisusse kui üldisesse infoallikasse ja mitte võtta seda juriidiliste, siduvate nõuannetena. Kahtluste korral palun kontrollige igasuguse teabe täpsust.

Veebilinkide kasutamise põhimõtted

Meie poolt pakutavate välislinkide eesmärgiks on anda lisainformatsiooni meie poolt pakutavate teenuste kohta või lihtsustada teie reisimist Ameerika Ühendriikidesse. Meie veebisaidil leiduvad lingid kolmandate osapoolte saitidele ei tähenda, et oleksime vastutavad lingitud veebilehtedel pakutavate teenuste ja toodete eest või et veebilehtede sisul oleks meie nõusolek ja heakskiit. Samuti pole me vastutavad tagajärgede eest, mis on tingitud teiepoolsest kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamisest.

Teie passi ja viisaga seotud dokumentatsioon

Teie passi ja viisaga seotud dokumentatsiooni õigsus ja ajakohasus on teie vastutusel ning teil tuleb enne Ameerika Ühendriikidesse reisimist kontrollida, et teil on olemas kõik nõuetele vastavad dokumendid. Me ei ole vastutavad juhul, kui teid jäetakse reisilt maha ebaõigete või puudulike dokumentide tõttu.

Veebisaidi sisu omanikuõigused

Meie saidi sisu on litsentsitud vaid isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Te võite vabalt meie materjale isiklikku arvutisse salvestada või neid isiklikuks kasutamiseks välja printida, juhul kui te ei muuda materjalidele lisatud informatsiooni autoriõiguste, kaubamärkide ja omandiõiguse kohta. Meie materjalide/sisu ärilistel eesmärkidel kasutamine, tõlkimine või levitamine on keelatud.

Pangatehingute valuuta

Kahjuks aktsepteerime me vaid Ameerika Ühendriikide dollarites sooritatud pangatehinguid. Teie pank, krediitkaardi firma või muu makseteenuse osutaja määrab valuutakursi, mille alusel makstakse kaardiga, mis kasutab muud valuutat, kui USA dollar. Kahjuks pole meie võimuses kontrollida või kompenseerida nende poolt määratud valuutakurssi ega ka võimalikke ülekandetasusid, mida teie finantsasutus võib teilt meie teenuste eest tasumise eest küsida – isegi juhul, kui need on teie krediitkaardi väljavõttes makse juurde lisatud.
Selleks, et saada rohkem teavet valuutavahetuse tasude ja vahetuskursside kohta ning selle kohta, kuidas makseid teie krediitkaadriväljavõttes kuvatakse, pöörduge palun oma finantsasutuse klienditeeninduse esindaja poole.

Litsentsid ja veebisaidi kasutamine

Me anname oma veebisaidi kasutamiseks piiratud litsentsi, mis on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. See tähendab, et:

 • – Te võite linkida meie veebilehe avalehte juhul, kui link ja lingi kontekst pole halvustav ega solvav ning ei anna meie saidist ja ettevõttest vale ettekujutust. Me jätame endale õiguse selle loa igal hetkel tühistada;
 • – Ilma selgesõnalise meilt saadud loata ei või linkides kasutada meie logo, kaubamärki või patenteeritud graafikat;
 • – Ilma selgesõnalise kirjaliku loata ei või te meie veebisaidi sisu muuta;
 • – Meie saidi sisu ei või alla laadida ühelgi muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks viisil, mida on ülal kirjeldatud; või automaatse brauseri vahemällu salvestamise korral;
 • – Selle saidi sisu ega ühtegi osa ei või kasutada ärilistel eesmärkidel. Samuti ei või siinset informatsiooni kopeerida – ei manuaalselt ega automaatselt – ühelgi kaubanduslikul või ärilisel eesmärgil;
 • – Selle saidi sisu ei või paigutada ühegi meetodi abil (manustamine, raamimine jne) teisele veebisaidile;
 • – Kõigi meetodite kasutamine, mis lasevad kasutada meie nime ja kaubamärke ilma meie selgesõnalise loata (meta tagid, peidetud tekst jne), on keelatud.

Need piirangud kehtivad kogu veebisaidi sisule, sealhulgas: tekstile, graafikale, kujunditele, logodele, kaubamärkidele ja lehe kompositsiooni või kujunduse elementidele.

Autoriõigused

Kogu meie veebisaidi sisu kuulub ettevõttele usa-visaservices.com ning seda kaitsevad igas riigis, kus meie teenuseid pakutakse, nii rahvusvahelised kui ka riiklikud autoriõiguse seadused. “Sisu” alla liigitatakse nii tekst, graafika, lehe elemendid, kujundid, salvestatud andmed, meediafailid kui ka kaasnev tarkvara ning autoriõigustega on kaitstud nii kogu veebisait kui selle üksikud elemendid. Kasutatud tarkvara omandiõigused kuuluvad usa-visaservices.com ettevõttele või meie koostööpartneritele ning tarkvara on samuti kaitstud autoriõiguse seadusega.

Side nõusolekud

Meie veebisaiti külastades ja meie ettevõttega elektroonilisel teel suheldes nõustute te elektroonilise suhtlusviisiga ning sellega, et sellist elektroonilist suhtlemist loetakse mõlema osapoole poolt kooskõlastatuks mistahes seadustest tulenevate nõuetega kirjalikule suhtlusele. See nõusolek hõlmab teateid, avalikustatud teavet, nõusolekuid või kokkuleppeid.
Me jätame endale õiguse suhelda teiega e-posti teel või meie omanduses oleva veebisaidi suhtlemiseks ette nähtud funktsioonide kaudu ja keelduda suhtlusest või vastuste andmisest teiste suhtluskanalite kaudu.
Kui te ei vasta meiepoolsetele meie teenuseid puudutavatele sõnumitele kahe päeva jooksul, jätkame me oma menetlustoiminguid selle teabe põhjalt, mille olete meile edastanud või juhul, kui jätkamine pole võimalik, tühistame teie taotlusprotsessi.
Juhul, kui te soovite kontakti meiega katkestada, palun andke meile sellest teada e-posti teel. Juhul, kui te soovite kontakti katkestada, pole me vastutavad teie ESTA reisiloa taotlemise protsessiga seotud andmete kadumise eest.

Meie teenuste osutamise lõpetamine

Me jätame endale õiguse katkestada enda teenuste osutamine ja/või tühistada teie taotlus igal ajal ja igal põhjusel, sealhulgas juhtudel, kui käesolevat veebisaiti kasutatakse ebaseaduslikel eesmärkide või nõuetele mitte vastaval viisil; meile edastatakse ebaõiget või eksitavat teavet; või ükskõik millisel muul juhul, mis on vastuolus meie reeglite ja tingimustega. Tühistamise korral lõpetame me igasuguste teenuste pakkumise, blokeerime juurdepääsu kogu meie veebisaidile või osale sellest ja kustutame kõik teie registreeritud kasutaja andmed.

Teave ESTAga seotud päringutele vastamise kohta

Füüsiliste või vaimsete häirete kohta käivale küsimusele vastake “Jah” järgmistel juhtudel:

 • – Teil on praegu füüsiline või vaimne häire ja häirega seotud käitumismalli ajalugu võib olla või on olnud ohtlik teie või teiste isikute varale, ohutusele või heaolule;
 • – Teil on olnud füüsiline või vaimne häire ja häirega seotud käitumismalli ajalugu on olnud ohtlik teie või teiste isikute varale, ohutusele või heaolule ning selline käitumine võib uuesti esineda või viia muude kahjulike tegudeni.

Füüsiliste või vaimsete häirete kohta käivale küsimusele vastake “Ei” järgmistel juhtudel:

 • – Teil pole hetkel mingeid füüsilisi või vaimseid häireid;
 • – Teil on praegu või oli varem füüsiline või vaimne häire, kuid sellega pole seotud mingeid käitumismalle, mis võivad põhjustada või on põhjustanud ohtu teie või teiste isikute varale, ohutusele või heaolule;
 • – Teil oli füüsiline või vaimne häire, millega on seotud käitumismall, mis põhjustas ohtu teie või teiste isikute varale, ohutusele või heaolule, kuid sellise käitumise kordumine on ebatõenäoline.

Meie reeglite ja tingimuste uuendamine

Me jätame endale õiguse uuendada, kohandada või muuta käesolevaid reegleid ja tingimusi sellest eelnevalt ette teatamata selleks, et tingimused vastaksid uuendustele meie teenustes, meie turvasituatsioonile või oleksid kooskõlas õiguslike nõuetega. Palun külastage meie reeglite ja tingimuste lehekülge regulaarselt, kuna meie veebilehe ja meie poolt pakutavate teenuste jätkuv kasutamine tähendab uute kohandatud tingimustega nõustumist.


Viimati uuendatud: 1. mai 2015