Asmeninė informacija

Pavardei skirtoje eilutėje įrašykite savo pavardę taip, kaip ji įrašyta pavardei skirtoje eilutėje Jūsų pase. Pavardę būtina nurodyti pildant paraišką.
„Pavardė“ negali būti tuščias.
Vardui skirtoje eilutėje įrašykite savo vardą taip, kaip jis įrašytas pase vardui skirtoje eilutėje. Nerašykite čia antrojo vardo. Vardą Būtina įrašyti pildant paraišką. Jei neturite vardo, įrašykite raides FNU, kurios reiškia
„Vardas“ negali būti tuščias.
„Middle Name“ negali būti tuščias.
Nurodykite savo lytį, vyriška arba moteriška. Lytis privalo būti įrašyta paraiškai užpildyti.
„Lytis“ negali būti tuščias.
Įrašykite miestą, miestelį, kaimą ar vietovę kur gimėte. Gimimo vieta privalo būti įrašyta paraiškai užpildyti arba jos statusui patikrinti. Jei nežinote savo gimimo vietos, įrašykite UNKNOWN.
„Miestas, kuriame gimėte“ negali būti tuščias.
Nurodykite savo gimtosios šalies pavadinimą taip, kaip jis įrašytas Jūsų pase. Gimtosios šalies pavadinimas būtinai turi būti nurodytas pildant paraišką.
„Šalis, kurioje gimėte“ negali būti tuščias.
Eilutėje dienai įrašyti, nurodykite savo gimimo dieną. Gimimo diena privalo būti įrašyta paraiškai užpildyti arba jos statusui patikrinti. Eilutėje mėnesiui įrašyti, nurodykite savo gimimo mėnesį. Gimimo mėnuo privalo būti įrašytas paraiškai užpildyti arba jos statusui patikrinti. Eilutėje metams įrašyti, nurodykite savo gimimo metus. Gimimo metai privalo būti įrašyti paraiškai užpildyti arba jos statusui patikrinti.
„Gimimo data“ negali būti tuščias.

Paso duomenys

English characters only - AS IN YOUR PASSPORT!!

Nurodykite savo pilietybės šalį taip, kaip ji įrašyta Jūsų pase. Šalies, išdavusios pasą, pavadinimas būtinai turi būti nurodytas pildant paraišką.
„Pasą išdavusios šalies pavadinimas“ negali būti tuščias.
Įrašykite savo paso numerį taip, kaip jis įrašytas Jūsų pase. Paso numeryje gali būti skaičių ir/arba raidžių. Prašome atidžiai juos įrašyti, pavyzdžiui, neįrašykite nulio vietoj raidės O. Paso numeris privalo būti įrašytas užpildyti paraišką arba patikrinti jos statusą.
„Paso numeris“ negali būti tuščias.
Dienos eilutėje nurodykite, kurią dieną buvo išduotas Jūsų pasas taip, kaip įrašyta Jūsų pase jo išdavimo datos eilutėje. Gimimo diena privalo būti įrašyta paraiškai užpildyti. Mėnesio eilutėje nurodykite mėnesį, kada buvo išduotas Jūsų pasas taip, kaip įrašyta jūsų pase jo išdavimo datos eilutėje. Gimimo mėnuo privalo būti įrašytas paraiškai užpildyti. Metų eilutėje nurodykite metus, kada buvo išduotas Jūsų pasas taip, kaip įrašyta Jūsų pase jo išdavimo datos eilutėje. Gimimo metai privalo būti įrašyti paraiškai užpildyti.
„Išdavimo data“ negali būti tuščias.
Dienos eilutėje nurodykite iki kurios dienos galioja Jūsų pasas taip, kaip įrašyta Jūsų pase jo galiojimo datos eilutėje. Galiojimo diena privalo būti įrašyta paraiškai užpildyti arba jos statusui patikrinti. Mėnesio eilutėje nurodykite iki kurio mėnesio galioja Jūsų pasas taip, kaip įrašyta jūsų pase jo galiojimo termino eilutėje. Galiojimo mėnuo privalo būti įrašytas paraiškai užpildyti arba jos statusui patikrinti. Metų eilutėje, nurodykite iki kurių metų galioja Jūsų pasas taip, kaip įrašyta Jūsų pase jo galiojimo termino eilutėje. Galiojimo metai privalo būti įrašyti paraiškai užpildyti arba jos statusui patikrinti.
„Galioja iki“ negali būti tuščias.

Identifikavimo informacija

Nurodykite savo pilietybės šalį taip, kaip ji įrašyta Jūsų pase. Šalies, kurios pilietis (-ė) esate, pavadinimas būtinai turi būti nurodytas pildant paraišką.
„Kokios šalies pilietis (-ė) esate“ negali būti tuščias.
Įrašykite numerį savo asmens dokumento, ne paso, išduoto šalyje, kur gyvenate. Asmens kodas, jei Jums toks buvo išduotas, bus reikalingas paraiškai užpildyti. Jei neturite asmens kodo, įrašylite UNKNOWN.
„Asmens kodas“ negali būti tuščias.
Nurodykite savo asmens kodą taip, kaip jis įrašytas Jūsų pase. Asmens kodas prasideda lotyniška raide po kurios seka 9 skaitmenys. Ši eilutė turi būtinai būti užpildyta, kitaip negalėsite baigti pildyti paraišką.
„Asmens ID numeris“ negali būti tuščias.
Narystės numeris susideda iš devynių skaitmenų. Jis vadinamas Narystės numeriu / PASSID ir jį galite rasti įsijungę į savo GOES sąskaitą.

Tėvai

Pavardės eilutėje įrašykite savo tėvų pavardes. Pavardes būtina nurodyti pildant paraišką. Jei nežinote kas Jūsų tėvai, ar bent vienas iš jų, įrašykite UNKNOWN.
„Pavardė“ negali būti tuščias.
Vardo eilutėje įrašykite savo tėvų vardus. Šioje eilutėje nerašykite antrojo vardo. Vardą būtina įrašyti pildant paraišką. Jei kuris iš tėvų neturi vardo ar jei nežinote kas yra vienas iš Jūsų tėvų ar abu, įrašykite UNKNOWN.
„Vardas“ negali būti tuščias.
Pavardės eilutėje įrašykite savo tėvų pavardes. Pavardes būtina nurodyti pildant paraišką. Jei nežinote kas Jūsų tėvai, ar bent vienas iš jų, įrašykite UNKNOWN.
„Pavardė“ negali būti tuščias.
Vardo eilutėje įrašykite savo tėvų vardus. Šioje eilutėje nerašykite antrojo vardo. Vardą būtina įrašyti pildant paraišką. Jei kuris iš tėvų neturi vardo ar jei nežinote kas yra vienas iš Jūsų tėvų ar abu, įrašykite UNKNOWN.
„Vardas“ negali būti tuščias.

Adreso duomenys

1-je adreso eilutėje įrašykite savo namo numerį ir gatvės pavadinimą. Šioje eilutėje nerašykite miesto ar valstijos pavadinimų. Buto numeris nebūtinas pildant paraišką.
„Namų adresas 1 eilutė“ negali būti tuščias.
2-je adreso eilutėje įrašykite aukšto, pastato numerį ar kita, jei taikytina. Šioje eilutėje nerašykite miesto ir valstijos. 2-oji adreso eilutė nėra būtina pildant paraišką.
Buto numerio eilutėje įrašykite buto ar viešbučio numerį, jei taikytina. Šioje eilutėje nerašykite miesto ir valstijos. Buto numeris nėra būtinas pildant paraišką.
Eilutėje miestui nurodyti įrašykite miesto, miestelio, ar kaimo pavadinimą. Miesto, miestelio, ar kaimo pavadinimas būtinas pildant paraišką.
„Miestas“ negali būti tuščias.
Eilutėje valstijai, provincijai, rajonui nurodyti įrašykite valstijos, provincijos ar rajono pavadinimą. Valstijos, provincijos ar rajono pavadinimas būtinas pildant paraišką.
„Valstija/Provoncija/Rajonas“ negali būti tuščias.
Eilutėje šalies pavadinimui nurodykite šalies pavadinimą. Šalies pavadinimas būtinas pildant paraišką.
„Šalis“ negali būti tuščias.
Įrašykite savo el.pašto adresą. El. pašto adresas būtinas paraiškai užpildyti. Jei neturite savo el.pašto adreso, galite nurodyti kokio kito asmens, kuris gali būti Jūsų kontaktiniu asmeniu, el.pašto adresą (pvz., šeimos nario, draugo (-ės) ar bendradarbio (-ės).
„El. pašto adresas“ negali būti tuščias.
Paraiškai užpildyti reikia nurodyti bent vieną telefono numerį. Jei neturite savo telefono numerio, galite nurodyti kokio kito asmens, kuris gali būti Jūsų kontaktiniu asmeniu, telefono numerį (pvz., šeimos nario, draugo (-ės) ar bendradarbio (-ės). Eilutėje „šalies kodas“, nurodykite šalies telefono kodą to telefono numerio, kuriuo galima Jums paskambinti. Šalies telefono kodas būtinas paraiškai užpildyti. Eilutėje telefono numeriui įrašykite numerį, kuriuo galima Jums paskambinti. Telefono numeris yra būtinas paraiškai užpildyti.
„Šalies kodas + telefono numeris“ negali būti tuščias.
Paraiškai užpildyti reikia nurodyti bent vieną telefono numerį. Jei neturite savo telefono numerio, galite nurodyti kokio kito asmens, kuris gali būti Jūsų kontaktiniu asmeniu, telefono numerį (pvz., šeimos nario, draugo (-ės) ar bendradarbio (-ės). Eilutėje „kokios rūšies“ telefonas, nurodykite kokios rūšies tas telefonas, kurio numeriu galima Jums paskambinti.Telefono rūšis būtina paraiškai užpildyti.
„Telefono tipas“ negali būti tuščias.
Paraiškai užpildyti reikia nurodyti bent vieną telefono numerį. Jei neturite savo telefono numerio, galite nurodyti kokio kito asmens, kuris gali būti Jūsų kontaktiniu asmeniu, telefono numerį (pvz., šeimos nario, draugo (-ės) ar bendradarbio (-ės). Eilutėje „šalies kodas“, nurodykite šalies telefono kodą to telefono numerio, kuriuo galima Jums paskambinti. Šalies telefono kodas būtinas paraiškai užpildyti. Eilutėje telefono numeriui įrašykite numerį, kuriuo galima Jums paskambinti. Telefono numeris yra būtinas paraiškai užpildyti.
„Šalies kodas + telefono numeris“ negali būti tuščias.
Paraiškai užpildyti reikia nurodyti bent vieną telefono numerį. Jei neturite savo telefono numerio, galite nurodyti kokio kito asmens, kuris gali būti Jūsų kontaktiniu asmeniu, telefono numerį (pvz., šeimos nario, draugo (-ės) ar bendradarbio (-ės). Eilutėje „kokios rūšies“ telefonas, nurodykite kokios rūšies tas telefonas, kurio numeriu galima Jums paskambinti.Telefono rūšis būtina paraiškai užpildyti.
„Telefono tipas“ negali būti tuščias.
Paraiškai užpildyti reikia nurodyti bent vieną telefono numerį. Jei neturite savo telefono numerio, galite nurodyti kokio kito asmens, kuris gali būti Jūsų kontaktiniu asmeniu, telefono numerį (pvz., šeimos nario, draugo (-ės) ar bendradarbio (-ės). Eilutėje „šalies kodas“, nurodykite šalies telefono kodą to telefono numerio, kuriuo galima Jums paskambinti. Šalies telefono kodas būtinas paraiškai užpildyti. Eilutėje telefono numeriui įrašykite numerį, kuriuo galima Jums paskambinti. Telefono numeris yra būtinas paraiškai užpildyti.
„Šalies kodas + telefono numeris“ negali būti tuščias.
Paraiškai užpildyti reikia nurodyti bent vieną telefono numerį. Jei neturite savo telefono numerio, galite nurodyti kokio kito asmens, kuris gali būti Jūsų kontaktiniu asmeniu, telefono numerį (pvz., šeimos nario, draugo (-ės) ar bendradarbio (-ės). Eilutėje „kokios rūšies“ telefonas, nurodykite kokios rūšies tas telefonas, kurio numeriu galima Jums paskambinti.Telefono rūšis būtina paraiškai užpildyti.
„Telefono tipas“ negali būti tuščias.

Kontaktai ekstremaliu atveju

Įrašykite kontaktinę informaciją asmens, kam pranešti apie Jus skubos ar nelaimės atveju, tas asmuo gali būti JAV arba už jos ribų, pvz., šeimos narys, draugas ar bendradarbis. Į pavardės eilutę įrašykite to kontaktinio asmens pavardę. Privalote pateikti šią informaciją paraiškai užpildyti. Jei neturite kam pranešti nelaimės atveju, įrašykite UNKNOWN.
„Pavardė“ negali būti tuščias.
Įrašykite kontaktinę informaciją asmens, kam pranešti apie Jus skubos ar nelaimės atveju, tas asmuo gali būti JAV arba už jos ribų, pvz, šeimos narys, draugas ar bendradarbis. Į vardo eilutę įrašykite to kontaktinio asmens vardą. Privalote pateikti šią informaciją paraiškai užpildyti. Jei neturite kam pranešti nelaimės atveju (arba Jūsų kontaktinis asmuo turi tik vardą), įrašykite UNKNOWN.
„Vardas“ negali būti tuščias.
Įrašykite kontaktinio asmens el.pašto adresą. El. Pašto adresas yra būtinas paraiškai užpildyti. Galite taip pat įrašyti UNKNOWN.
„El. pašto adresas“ negali būti tuščias.
Į šalies kodo eilutę rašykite savo kontaktinio asmens telefono numerio šalies kodą. Šalies kodas privalo būti įrašytas paraiškai užpildyti. Jei neturite kontaktinio asmens telefono numerio šalies kodo, įrašykite nulį. Telefono numerio eilutėje įrašykite kontaktinio asmens telefono numerį. Telefono numeris yra būtinas paraiškai užpildyti. Jei neturite kontaktinio asmens telefono numerio, galite įrašyti nulį.
„Šalies kodas + telefono numeris“ negali būti tuščias.
Disclaimer: Please ensure all information supplied is accurate and valid. Details must match your passport precisely, any information supplied incorrectly could invalidate your visa.