Ką Daryti, Jei ESTA Prašymas Buvo Atmestas (DUK)

 

Ką daryti, jei bevizio režimo programos pareiškėjas nepriimtinas?

Jei ESTA kelionės leidimas buvo atšauktas, jūs negalėsite keliauti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal bevizę kelionių programą. Tokiu atveju būsite priverstas grįžti į savo kilmės šalį (arba šalį, kurioje pradėjote kelionę, jei tai ne jūsų kilmės šalis ir jūs turite atgalinį bilietą), naudodamiesi tuo pačiu vežėju, kurio paslaugomis pasinaudojote.

Ką daryti, jei keliautojui nebuvos suteiktas patvirtinimas ESTA gauti?

Jei jūsų prašymas buvo atmestas, jūs galite keliauti toliau, pateikę prašymą standartinei vizai gauti, arčiausioje JAV ambasadoje ar Konsulate. ESTA įvertina jūsų tinkamumą bevizei kelionių programai, o ne bendrą kelionės į Jungtines Amerikos Valstijas tinkamumą, ESTA leidimo atšaukimas nereiškia, jog jūs nebūsite įleistas į Jungtines Amerikos Valstijas.

Ar reikia pateikti prašymą iš naujo, jei prieš tai, leidimas nebuvo suteiktas?

Jei pasikeitė aplinkybės, kurios gali daryti įtaką jūsų kelionės statusui, pakartotinas ESTA prašymo pateikimas turės tokį patį rezultatą – prašymo keliauti pagal bevizę kelionių programą atmetimą. Nepatartina pateikti klaidingos ar neišsamios informacijos ESTA prašyme, norint pakeisti prašymo būseną, kadangi tokiu atveju jūsų tinkamumas keliauti pagal bevizę kelionių programą bus atšauktas visam laikui.
Jei jūsų ESTA kelionės leidimas buvo atmestas, geriausia kreiptis į artimiausią JAV ambasadą ar Konsulatą ir pateikti paraišką ne imigracinei vizai gauti.

Kaip keliautojas gali sužinoti kelionės leidimo atšaukimo priežastį?

ESTA tinklapis pateikia nuorodą į (angl.) DHS Travel Redress Inquiry program (TRIP) (VSD žalos atlyginimo keliautojams paraiškų programą), į kurią galite kreiptis išsamesnės informacijos ar žalos atlyginimo klausimais. Tačiau, kadangi Vidaus Saugumo Departamento ESTA sistema skirta atšaukti kelionės leidimus asmenims, kurie pateikę asmeninę informaciją neatitinka bevizės kelionių programos reikalavimų, TRIP negarantuoja, kad ESTA būsena gali būti pakeista. Taip pat, JAV ambasados ir Konsulatai negali atskleisti bet kokios informacijos, susijusios su ESTA sprendimais.
Jei jūsų ESTA kelionės leidimas buvo atmestas, geriausia kreiptis į artimiausią JAV ambasadą ar Konsulatą ir pateikti paraišką ne imigracinei vizai gauti.