Asmeninė informacija

Pavardei skirtoje eilutėje įrašykite savo pavardę taip, kaip ji įrašyta pavardei skirtoje eilutėje Jūsų pase. Pavardę būtina nurodyti pildant paraišką.
„Pavardė“ negali būti tuščias.
Vardui skirtoje eilutėje įrašykite savo vardą taip, kaip jis įrašytas pase vardui skirtoje eilutėje. Nerašykite čia antrojo vardo. Vardą Būtina įrašyti pildant paraišką. Jei neturite vardo, įrašykite raides FNU, kurios reiškia
„Vardas“ negali būti tuščias.
Nurodykite savo pilietybės šalį taip, kaip ji įrašyta Jūsų pase. Šalies, kurios pilietis (-ė) esate, pavadinimas būtinai turi būti nurodytas pildant paraišką.
„Kokios šalies pilietis (-ė) esate“ negali būti tuščias.
Eilutėje dienai įrašyti, nurodykite savo gimimo dieną. Gimimo diena privalo būti įrašyta paraiškai užpildyti arba jos statusui patikrinti. Eilutėje mėnesiui įrašyti, nurodykite savo gimimo mėnesį. Gimimo mėnuo privalo būti įrašytas paraiškai užpildyti arba jos statusui patikrinti. Eilutėje metams įrašyti, nurodykite savo gimimo metus. Gimimo metai privalo būti įrašyti paraiškai užpildyti arba jos statusui patikrinti.
„Gimimo data“ negali būti tuščias.

Paso duomenys

Nurodykite savo pilietybės šalį taip, kaip ji įrašyta Jūsų pase. Šalies, išdavusios pasą, pavadinimas būtinai turi būti nurodytas pildant paraišką.
„Pasą išdavusios šalies pavadinimas“ negali būti tuščias.
Įrašykite savo paso numerį taip, kaip jis įrašytas Jūsų pase. Paso numeryje gali būti skaičių ir/arba raidžių. Prašome atidžiai juos įrašyti, pavyzdžiui, neįrašykite nulio vietoj raidės O. Paso numeris privalo būti įrašytas užpildyti paraišką arba patikrinti jos statusą.
„Paso numeris“ negali būti tuščias.
Įrašykire paraiškos numerį, kuris buvo sistemos paskirtas Jums pildant paraišką. Paraiškos numeris yra būtinas paraiškai patikslinti ar patikrinti jos statusą.
„Paraiškos numeris“ negali būti tuščias.

Adreso duomenys

1-je adreso eilutėje įrašykite savo namo numerį ir gatvės pavadinimą. Šioje eilutėje nerašykite miesto ar valstijos pavadinimų. Buto numeris nebūtinas pildant paraišką.
„Namų adresas 1 eilutė“ negali būti tuščias.
Eilutėje valstijai, provincijai, rajonui nurodyti įrašykite valstijos, provincijos ar rajono pavadinimą. Valstijos, provincijos ar rajono pavadinimas būtinas pildant paraišką.
„Valstija/Provoncija/Rajonas“ negali būti tuščias.
Buto numerio eilutėje įrašykite buto ar viešbučio numerį, jei taikytina. Šioje eilutėje nerašykite miesto ir valstijos. Buto numeris nėra būtinas pildant paraišką.
Eilutėje miestui nurodyti įrašykite miesto, miestelio, ar kaimo pavadinimą. Miesto, miestelio, ar kaimo pavadinimas būtinas pildant paraišką.
„Miestas“ negali būti tuščias.
Įrašykite savo el.pašto adresą. El. pašto adresas būtinas paraiškai užpildyti. Jei neturite savo el.pašto adreso, galite nurodyti kokio kito asmens, kuris gali būti Jūsų kontaktiniu asmeniu, el.pašto adresą (pvz., šeimos nario, draugo (-ės) ar bendradarbio (-ės).
„El. pašto adresas“ negali būti tuščias.