Personal Information

Ievadiet savu uzvārdu uzvārda lauciņā tāpat, kā tas norādīts uzvārda laukā Jūsu pasē. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt uzvārdu.
Ir jāaizpilda „Uzvārds”.
Vārda lauciņā ievadiet savu vārdu tāpat, kā tas norādīts vārda laukā Jūsu pasē. Neiekļaujiet laukā savu otro vārdu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt vārdu. Ja Jums nav vārda, ievadiet burtus FNU, kas nozīmē “First Name Unknown” (“vārds nezināms”).
Ir jāaizpilda „Vārds”.
Ir jāaizpilda „Middle Name”.
Izvēlieties dzimumu – vīrietis vai sieviete. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt dzimumu.
Ir jāaizpilda „Dzimums”.
Ievadiet pilsētu vai ciemu, kur esat dzimis. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt pilsētu vai ciemu, kurā esat dzimis. Ja nezināt pilsētu, kurā esat dzimis, ievadiet UNKNOWN.
Ir jāaizpilda „Dzimtā pilsēta”.
Izvēlieties valsti, kurā esat dzimis. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt valsti, kurā esat dzimis.
Ir jāaizpilda „Dzimtā valsts”.
Dienas lauciņā izvēlieties dienu, kurā esat dzimis. Lai varētu aizpildīt pieteikumu vai pārbaudītu pieteikuma statusu, nepieciešams ievadīt dzimšanas dienu. Mēneša lauciņā izvēlieties mēnesi, kurā esat dzimis. Lai varētu aizpildīt pieteikumu vai pārbaudītu pieteikuma statusu, nepieciešams ievadīt dzimšanas mēnesi. Gada lauciņā izvēlieties gadu, kurā esat dzimis. Lai varētu aizpildīt pieteikumu vai pārbaudītu pieteikuma statusu, nepieciešams ievadīt dzimšanas gadu.
Ir jāaizpilda „Dzimšanas datums”.

Passport Information

English characters only - AS IN YOUR PASSPORT!!

Izvēlieties valsti, kas Jums piešķīrusi pilsonību un ir norādīta uz Jūsu pases. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt valsti, kas piešķīrusi Jums pilsonību.
Ir jāaizpilda „Izdevējvalsts”.
Ievadiet pases numuru tā, kā tas norādīts Jūsu pasē. Pases numurs var saturēt ciparus un/vai rakstzīmes. Lūdzu, rūpīgi ievērojiet atšķirību starp ciparu nulle un burtu O. Lai varētu aizpildīt pieteikumu un pārbaudīt tā statusu, nepieciešams norādīt pases numuru.
Ir jāaizpilda „Pases numurs”.
Dienas lauciņā izvēlieties dienu, kurā izdota Jūsu pase un kas norādīta izdošanas datuma laukā Jūsu pasē. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt dienu, kurā pase izdota. Mēneša lauciņā izvēlieties mēnesi, kurā izdota Jūsu pase un kas norādīts izdošanas datuma laukā Jūsu pasē. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt mēnesi, kurā pase izdota. Gada lauciņā izvēlieties gadu, kurā izdota Jūsu pase un kas norādīts izdošanas datuma laukā Jūsu pasē. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt gadu, kurā pase izdota.
Ir jāaizpilda „Izdošanas datums”.
Dienas lauciņā izvēlieties dienu, kurā beidzas Jūsu pases derīguma termiņš un kas norādīta “derīgs līdz” laukā Jūsu pasē. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt dienu, kurā beidzas Jūsu pases derīguma termiņš. Mēneša lauciņā izvēlieties mēnesi, kurā beidzas Jūsu pases derīguma termiņš un kas norādīts “derīgs līdz” laukā Jūsu pasē. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt mēnesi, kurā beidzas Jūsu pases derīguma termiņš. Gada lauciņā izvēlieties gadu, kurā beidzas Jūsu pases derīguma termiņš un kas norādīts “derīgs līdz” laukā Jūsu pasē. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt gadu, kurā beidzas Jūsu pases derīguma termiņš.
Ir jāaizpilda „Beigu termiņa datums”.

Identification Information

Izvēlieties valsti, kas Jums piešķīrusi pilsonību un ir norādīta uz Jūsu pases. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt valsti, kas Jums piešķīrusi pilsonību.
Ir jāaizpilda „Valsts, kas piešķīrusi pilsonību”.
Ievadiet cita Jūs valsts izdota identitātes dokumenta, izņemot pases, numuru. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams norādīt personas kodu, ja Jums tāds piešķirts. Ja Jums nav personas koda, ievadiet UNKNOWN.
Ir jāaizpilda „Personas kods”.
Ievadiet personas kodu tā, kā tas norādīts Jūsu pasē. Personas kods sākas ar angļu valodas alfabēta burtu, kam seko 9 cipari. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt personas kodu.
Ir jāaizpilda „Personas kods”.
Dalībnieka numurs sastāv tieši no deviņiem cipariem. Tas ir atzīmēts kā Dalības numurs / PASSID un to var atrast ielogojoties savā GOES kontā.

Parents

Uzvārda lauciņā ievadiet Jūsu vecāka uzvārdu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt uzvārdu. Ja Jūs nepazīstat vienu vai abus vecākus, ievadiet UNKNOWN.
Ir jāaizpilda „Uzvārds”.
Vārda lauciņā ievadiet Jūsu vecāka vārdu. Neiekļaujiet laukā savu otro vārdu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt vārdu. Ja Jūsu vecākam nav vārda vai Jūs nepazīstat vienu vai abus vecākus, ievadiet UNKNOWN.
Ir jāaizpilda „Vārds”.
Uzvārda lauciņā ievadiet Jūsu vecāka uzvārdu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt uzvārdu. Ja Jūs nepazīstat vienu vai abus vecākus, ievadiet UNKNOWN.
Ir jāaizpilda „Uzvārds”.
Vārda lauciņā ievadiet Jūsu vecāka vārdu. Neiekļaujiet laukā savu otro vārdu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt vārdu. Ja Jūsu vecākam nav vārda vai Jūs nepazīstat vienu vai abus vecākus, ievadiet UNKNOWN.
Ir jāaizpilda „Vārds”.

Address Information

Adreses 1. rindiņas laukā ievadiet Jūsu mājas adreses ielu un mājas numuru. Neiekļaujiet laukā pilsētu un štatu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt adreses 1. rindiņu.
Ir jāaizpilda „Mājas adrese Line 1”.
Adreses 2. rindiņas laukā ievadiet stāvu, ēku vai kādu citu piemērotu informāciju. Neiekļaujiet laukā pilsētu un štatu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nav obligāti nepieciešams ievadīt adreses 2. rindiņu.
Dzīvokļa numura lauciņā ievadiet dzīvokli, numuriņu, korpusu vai kādu citu piemērotu informāciju. Neiekļaujiet laukā pilsētu un štatu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nav obligāti nepieciešams ievadīt dzīvokļa numuru.
Pilsētas laukā ievadiet pilsētu vai ciemu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt pilsētu vai ciemu.
Ir jāaizpilda „Pilsēta”.
Štata/provinces/reģiona lauciņā ievadiet štatu, provinci vai reģionu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt štatu, provinci vai reģionu.
Ir jāaizpilda „Štats/province/reģions”.
Valsts lauciņā izvēlieties valsti. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt valsti.
Ir jāaizpilda „Valsts”.
Ievadiet e-pasta adresi, pa kuru var ar Jums sazināties. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt e-pasta adresi. Ja Jums nav e-pasta adreses, Jūs varat norādīt alternatīvu trešās puses e-pasta adresi, kas pieder Jūsu kontaktpersonai (piemēram, ģimenes loceklim, draugam vai kolēģim).
Ir jāaizpilda „E-pasta adrese”.
Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt vismaz vienu telefona numuru. Ja Jums nav telefona numura, Jūs varat norādīt alternatīvu trešās puses telefona numuru, kas pieder Jūsu kontaktpersonai (piemēram, ģimenes loceklim, draugam vai kolēģim). Valsts koda lauciņā izvēlieties valsts kodu telefona numuram, pa kuru ar Jums var sazināties. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt valsts kodu. Telefona lauciņā ievadiet telefona numuru, pa kuru ar Jums var sazināties. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt telefona numuru.
Ir jāaizpilda „Valsts kods + telefona”.
Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt vismaz vienu telefona numuru. Ja Jums nav telefona numura, Jūs varat norādīt alternatīvu trešās puses telefona numuru, kas pieder Jūsu kontaktpersonai (piemēram, ģimenes loceklim, draugam vai kolēģim). Veida lauciņā izvēlieties, pa kāda veida telefona numuru ar Jums var sazināties. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams norādīt telefona veidu.
Ir jāaizpilda „Telefona veids”.
Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt vismaz vienu telefona numuru. Ja Jums nav telefona numura, Jūs varat norādīt alternatīvu trešās puses telefona numuru, kas pieder Jūsu kontaktpersonai (piemēram, ģimenes loceklim, draugam vai kolēģim). Valsts koda lauciņā izvēlieties valsts kodu telefona numuram, pa kuru ar Jums var sazināties. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt valsts kodu. Telefona lauciņā ievadiet telefona numuru, pa kuru ar Jums var sazināties. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt telefona numuru.
Ir jāaizpilda „Valsts kods + telefona”.
Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt vismaz vienu telefona numuru. Ja Jums nav telefona numura, Jūs varat norādīt alternatīvu trešās puses telefona numuru, kas pieder Jūsu kontaktpersonai (piemēram, ģimenes loceklim, draugam vai kolēģim). Veida lauciņā izvēlieties, pa kāda veida telefona numuru ar Jums var sazināties. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams norādīt telefona veidu.
Ir jāaizpilda „Telefona veids”.
Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt vismaz vienu telefona numuru. Ja Jums nav telefona numura, Jūs varat norādīt alternatīvu trešās puses telefona numuru, kas pieder Jūsu kontaktpersonai (piemēram, ģimenes loceklim, draugam vai kolēģim). Valsts koda lauciņā izvēlieties valsts kodu telefona numuram, pa kuru ar Jums var sazināties. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt valsts kodu. Telefona lauciņā ievadiet telefona numuru, pa kuru ar Jums var sazināties. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt telefona numuru.
Ir jāaizpilda „Valsts kods + telefona”.
Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt vismaz vienu telefona numuru. Ja Jums nav telefona numura, Jūs varat norādīt alternatīvu trešās puses telefona numuru, kas pieder Jūsu kontaktpersonai (piemēram, ģimenes loceklim, draugam vai kolēģim). Veida lauciņā izvēlieties, pa kāda veida telefona numuru ar Jums var sazināties. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams norādīt telefona veidu.
Ir jāaizpilda „Telefona veids”.

Emergency Contact

Ievadiet savu kontaktpersonu ārkārtas situācijās, kas var būt persona ASV vai ārpus tām, piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis. Uzvārda lauciņā ievadiet Jūsu ārkārtas situācijas kontaktpersonas uzvārdu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams aizpildīt šo lauciņu. Ja jums nav kontaktpersonas ārkārtas situācijās, ievadiet UNKNOWN.
Ir jāaizpilda „Uzvārds”.
Ievadiet savu kontaktpersonu ārkārtas situācijās, kas var būt persona ASV vai ārpus tām, piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis. Vārda lauciņā ievadiet Jūsu ārkārtas situācijas kontaktpersonas vārdu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams aizpildīt šo lauciņu. Ja jums nav kontaktpersonas ārkārtas situācijās (vai Jūsu kontaktpersonai ir tikai vārds), ievadiet UNKNOWN.
Ir jāaizpilda „Vārds”.
Ievadiet Jūsu ārkārtas situācijas kontaktpersonas e-pasta adresi. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt e-pasta adresi. Jūs varat ievadīt arī UNKNOWN.
Ir jāaizpilda „E-pasta adrese”.
Valsts koda lauciņā ievadiet Jūsu ārkārtas situācijas kontaktpersonas telefona numura valsts kodu. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt valsts kodu. Ja Jums nav ārkārtas situācijas kontaktpersonas telefona numura valsts koda, varat tā vietā ievadīt nulles. Telefona lauciņā ievadiet Jūsu ārkārtas situācijas kontaktpersonas telefona numuru. Lai varētu aizpildīt pieteikumu, nepieciešams ievadīt telefona numuru. Ja Jums nav ārkārtas situācijas kontaktpersonas telefona numura, varat tā vietā ievadīt nulles.
Ir jāaizpilda „Valsts kods + telefona”.
Disclaimer: Please ensure all information supplied is accurate and valid. Details must match your passport precisely, any information supplied incorrectly could invalidate your visa.