NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Piekļūšana mūsu interneta vietnei tiek uzskatīta par zemāk aprakstīto noteikumu pieņemšanu. Lūdzam jūs rūpīgi iepazīties ar mūsu interneta vietnes lietošanas noteikumiem un nosacījumiem pirms mūsu sniegto pakalpojumu izmantošanas.

Definīcijas

 • – Ar jēdzieniem “uzņēmums”, “mēs” vai “mūsu” ir domāts usa-visaservices.com vai jebkurš cits saistītais uzņēmums.
 • – Ar jēdzieniem “pakalpojums” vai “pakalpojumi” tiek apzīmēta Elektroniskā sistēma ceļošanas atļauju (ESTA) apstrādei, kuras darbību nodrošina usa-visaservices.com.
 • – “Noteikumi” apzīmē Noteikumus un nosacījumus, kas ir pieejami šajā interneta vietnē.
 • – Ar jēdzieniem “lietotāja informācija”, “klienta informācija”, “jūsu dati”, “identificējoša informācija” vai “personīgā informācija” tiek pazīmēta informācija, kuru jūs sniedzat par sevi vai citām personām ar mērķi izmantot mūsu pakalpojumus.
 • – Jēdzieni “interneta vietne” vai “šī vietne” apzīmē usa-visaservices.com.
 • – “Darba diena” nozīmē nedēļas dienu, kurā strādā bankas.
 • – Ar jēdzieniem “jūs”, “jūsu”, “persona”, “lietotājs”, “apmeklētājs” vai “klients” tiek apzīmēta persona, kas apmeklē šo interneta vietni.

Kas mēs esam

usa-visaservices.com ir privāts uzņēmums, kas nav saistīts ar valsts aģentūrām, un specializējas ceļotāju, kas vēlas apmeklēt Amerikas Savienotās Valstis, pieteikumu, kas tiek iesniegti Elektroniskās sistēmas ceļošanas atļaujām ietvaros, pārskatīšanā un apstrādē.

Informācija par Kompāniju

SOTTAX Global CO. LTD Nongprue sub district, Bang lamung district, chonburi province, 434/33, Village 12, Thailand Phone: +66955818473

Mūsu datu apstrādes pakalpojums

Ceļotājiem, kas vēlas ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs ar lidmašīnu vai kuģi bezvīzu programmas ietvaros, vispirms ir jāiegūst apstiprināta ceļošanas atļauja. ESTA ceļošanas atļaujas saņemšanas procesa ietvaros jums ir jāatbild uz jautājumiem un jānorāda pases dati, ceļošanas vēsture un informācija par plānoto ceļojumu. Mūsu pakalpojuma saņemšanas ietvaros jums ir jāatbild uz jautājumiem, kas ir nepieciešami, lai jūsu ESTA pieteikums tiktu izskatīts un apstrādāts.
Mēs palīdzam novērst potenciālās problēmas ar jūsu ESTA pieteikumu, pārbaudot jūsu pieteikumu un sazinoties ar jums, lai jūs pārbaudītu un apstiprinātu pieteikumā norādīto informāciju pirms iesniegšanas, kā arī mēs iesniedzam tikai tos pieteikumus, kurus atzīstam par derīgiem. Lielākā daļa pieteikumu iesniedzēju saņems e-pastu ar informāciju par apstiprinājumu 24 stundu laikā, bet ir situācijas, kad apstrādes process ilgst līdz pat 72 stundām.
Šī iemesla dēļ mēs iesakām pieteikties ESTA ceļošanas atļaujai brīdī, kad jums kļūst zināms par to, ka ceļosiet uz ASV. Jūs varat pieteikties ESTA ceļošanas atļaujai pirms ceļojumam nepieciešamo biļešu iegādes, jo pastāv iespēja jebkurā brīdi pirms došanās ceļā jau apstiprinātos pieteikumus papildināt un norādīt informāciju par galamērķi ASV.
Ja mūsu iekšējās pārbaudes rezultātā tiek pieņemts lēmums par to, ka jūsu pieteikums netiks apstiprināts, mēs atmaksāsim jums veiktos maksājumus par ESTA pieteikuma apstrādi saskaņā ar mūsu naudas atmaksas politiku, ietaupot jūsu līdzekļus. Jums joprojām ir iespēja iesniegt jūsu pieteikumu personīgi vai izmantot cita privāta uzņēmuma pakalpojumus. Tikai Amerikas Savienoto Valstu valdība var apstiprināt vai noraidīt jūsu ESTA pieteikumu.

Ja jūsu pieteikums tiek noraidīts

Gadījumā, ja jūsu ESTA pieteikums tiks noraidīts, mēs pilnībā atmaksāsim mums veiktos maksājumus uz jūsu kredītkartes kontu un ieteiksim pieteikties B-2 ASV apmeklēšanas vīzai jums tuvākajā ASV vēstniecībā vai konsulātā.
Gadījumā, ja ASV valdība atceļ jūsu ESTA ceļošanas atļauju, mēs nespēsim jums atmaksāt mums samaksātos līdzekļus, tāpēc mēs rekomendējam Jums pārliecināties par to, ka jūsu ESTA ceļošanas atļauja ir derīga pirms biļešu rezervācijas ieceļošanai ASV.

Mūsu interneta vietnes saturs

Mūsu sniegtā informācija ir iegūta no personīgās pieredzes un publiski pieejamās informācijas par ESTA un ASV bezvīzu programmu. Mēs rūpējamies par to, lai mūsu sniegtā informācija būtu aktuāla, precīza un izsmeļoša, bet ESTA programma tiek regulāri papildināta, kā rezultātā var rasties kļūdas vai informācijas iztrūkums. Mēs iesakām uzskatīt mūsu sniegto informāciju par vispārīgu informāciju par programmu, nevis par juridiski saistošo informāciju, kā arī iesakām pārbaudīt jebkuru informāciju, par kuru jūs neesat pārliecināti.

Hipersaišu politika

Mūsu interneta vietnē izvietotās hipersaites uz citām interneta vietnēm sniedz jums papildu informāciju par mūsu pakalpojumiem vai citiem pakalpojumiem, kas var atvieglot jūsu došanos uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Hipersaišu izvietošana uz trešo pušu interneta vietnēm nenozīmē to, ka mēs atbalstām, veicinām vai uzņemamies atbildību par jebkādu informāciju, pakalpojumiem vai precēm, kas var atrasties šajās interneta vietnēs, vai sekām, kas var rasties, ja izmantosiet tās.

Jūsu pase un vīzas dokumenti

Jūsu atbildība pirms ceļojuma uz ASV plānošanas ir pārliecināties par to, ka jūsu pases, vīzas un cita ar ceļošanu saistīta dokumentācija un informācija ir atbilstoša un pareiza, un mēs neuzņemamies atbildību par to, ka jums tiek liegta ieceļošana Amerikas Savienotajās Valstīs nepareizas vai nepilnīgas dokumentācijas dēļ.

Satura īpašumtiesības

Mūsu interneta vietnes saturu ir atļauts izmantot tikai personiskiem, ne komerciāliem, mērķiem. Jūs varat lejupielādēt mūsu interneta vietnē izvietotos materiālus savā datorā vai izdrukāt tos personīgajai lietošanai, ja vien autortiesības, preču zīmes un atsauces uz īpašumtiesībām tiek saglabātas bez izmaiņām. Mūsu interneta vietnē izvietotā satura komerciāla izmantošana, tulkošana vai tālāka izplatīšana ir aizliegta.

Darījumu veikšanas valūta

Mēs pieņemam maksājumus tikai Amerikas Savienoto Valstu dolāros. Ja vēlaties veikt maksājumu citā valūtā, jūsu banka, kredītkartes pārvaldnieks vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs jums nodrošinās valūtas maiņu par noteiktu likmi, bet mēs nevaram kontrolēt vai kompensēt naudas summu, kuru jums būs jāsamaksā par valūtas maiņu atbilstoši noteiktajai likmei, kā arī mēs nespējam kompensēt vai kontrolēt jebkādus citu trešo pušu piemērotos papildu maksājumus, kurus jums būs jāveic, lai lietotu mūsu pakalpojumus pat tad, ja šādi maksājumi ir norādīti maksājuma uzdevumā par mūsu pakalpojumiem.
Lai uzzinātu vairāk par valūtas maiņas likmēm un to, kā maksājumi tiek atspoguļoti jūsu konta izrakstā, lūdzu, sazinieties ar jūsu finanšu pakalpojumu sniedzēja vai kredītiestādes klientu apkalpošanas dienesta darbinieku.

Piekļuve interneta vietnei un licences

Mēs izsniedzam ierobežotu licenci piekļuvei mūsu interneta vietnei personīgiem mērķiem. Tas nozīmē to, ka:

 • – Jūs varat norādīt hipersaiti uz mūsu interneta vietnes galveno lapu, ja vien hipersaite un tās norādīšanas konteksts nav maldinošs, aizskarošs mūsu interneta vietnei vai uzņēmumam. Mēs paturam tiesības atcelt šo licenci jebkurā laikā;
 • – Ir aizliegts izmantot mūsu logotipu, preču zīmi vai citus mums piederošus grafiskos elementus, ja vien mēs neesam snieguši atļauju šādai rīcībai;
 • – Ir aizliegts modificēt mūsu interneta vietnes saturu bez mūsu rakstiskas piekrišanas;
 • – Interneta vietnes saturu ir atļauts lejupielādēt tikai personīgai lietošanai atbilstoši augstāk aprakstītajam, un automātiski lejupielādēt vietnes elementus pārlūkprogrammas kešatmiņā.
 • – Ir aizliegts izmantot šīs interneta vietnes satur vai tās elementus komerciāliem mērķiem, kā arī kopēt, manuāli vai automātiski, jebkuru šajā interneta vietnē norādītu informāciju ar mērķi to tālāk izmantot uzņēmējdarbībā vai komercijā;
 • – Ir aizliegts iegult, iekļaut vai izvietot jebkuru šīs interneta vietnes saturu citās interneta vietnēs jebkādā citā veidā;
 • – Ir aizliegts izmantot meta tagus, slēpto tekstu vai jebkādu citu tehniku, kas izmanto mūsu nosaukumu un preču zīmes bez atļaujas.

Šie ierobežojumi attiecas uz jebkuru un visu interneta vietas saturu, tai skaitā: teksts, attēli, anketas, logotipi, preču zīmes un interneta vietnes kompozīcijas vai izkārtojuma elementi.

Autortiesības

Viss mūsu interneta vietnē izvietotais saturs pieder usa-visaservices.com un ir aizsargāts gan ar starptautiskiem autortiesību aizsardzības likumiem, gan nacionālajiem autortiesību aizsardzības likumiem ikvienā valstī, kurā tiek sniegti mūsu pakalpojumi. Par saturu tiek uzskatīti visi grafiskie elementi, teksts, interneta vietnes elementi, anketas, saglabātie dati, mediju faili un saistītā programmatūra; gan atsevišķi interneta vietnes elementi un faili, gan visa interneta vietne kopumā. Visa izmantotā programmatūra pieder usa-visaservices.com vai mūsu piegādātājiem, kā arī to aizsargā autortiesību likums.

Piekrišana komunikācijai

Apmeklējot mūsu interneta vietni un piedaloties elektroniskajā komunikācijā ar mūsu uzņēmumu, jūs piekrītat elektroniskajai komunikācijai, kā arī piekrītat tam, ka šī elektroniskā saziņa ir atbilstoša un pielīdzināma rakstiskai komunikācijai starp abām pusēm. Šī piekrišana ir attiecināma uz paziņojumiem, informācijas paziņošanu, piekrišanu noteikumiem, vai līgumiem.
Mēs paturam tiesības sazināties ar jums pa e-pastu vai izmantojot interneta vietnes komunikācijas funkcijas, bet neizmantosim un neuzsāksim cita veida komunikāciju.
Ja nesniegsiet atbild uz mūsu nosūtītajiem ziņojumiem divu dienu laikā, mēs izmantosim jūsu sniegto informāciju tālākajām darbībām vai atteiksim jūsu pieteikumu, jo nespējam to apstrādāt pienācīgā veidā.
Ja vēlaties atteikties no turpmākās saziņas ar mums, lūdzu, informējiet mūs pa e-pastu. Tomēr mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu datu, kas ir saistīti ar ESTA pieteikuma apstrādi, zudumu, ja jūs atteiksieties no turpmākās komunikācijas ar mums.

Mūsu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana

Mēs paturam tiesības pārtraukt mūsu pakalpojumu sniegšanu un/vai noraidīt jūsu pieteikumu jebkurā brīdī un jebkura iemesla dēļ, tai skaitā interneta vietnes izmantošana pretlikumīgiem mērķiem vai neatbilstošā veidā, nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšana, kā arī cita veida mūsu noteikumu un nosacījumu pārkāpumu dēļ. Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas gadījumā mēs pārtrauksim visus sniegtos pakalpojumus, liegsim piekļuvi interneta vietnei vai tās atsevišķām sadaļām, kā arī atcelsim jūsu reģistrāciju mūsu interneta vietnē.

Skaidrojums atbildēšanai uz ESTA jautājumiem

Uz jautājumu par garīgās vai fiziskās veselības traucējumiem atbildiet ar “jā”, ja:

 • – Jūs šobrīd sirgstat ar garīgās vai fiziskās veselības traucējumiem, un, saskaņā ar jūsu uzvedības vēsturi, jūsu uzvedība rada, var radīt vai ir radījusi draudus jūsu un citu cilvēku drošībai, labklājībai vai mantai.
 • – Jūs iepriekš esat sirguši ar garīgās vai fiziskās veselības traucējumiem, un, saskaņā ar jūsu uzvedības vēsturi, jūsu uzvedība ir radījusi draudus jūsu un citu cilvēku drošībai, labklājībai vai mantai, un pastāv iespēja, ka šī uzvedība atkārtosies vai radīs cita veida draudus.

Uz jautājumu par garīgās vai fiziskās veselības traucējumiem atbildiet ar “nē”, ja:

 • – Šobrīd neciešat no jebkādiem fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem;
 • – Jūs šobrīd sirgstat vai agrāk sirgāt no fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem, bet tas neradīja jebkāda veida uzvedību, kas apdraud jūsu un citu personu drošību, labklājību vai mantu;
 • – Jūs iepriekš esat sirguši ar garīgās vai fiziskās veselības traucējumiem, un, saskaņā ar jūsu uzvedības vēsturi, jūsu uzvedība ir radījusi draudus jūsu un citu cilvēku drošībai, labklājībai vai mantai, bet iespējamība tam, ka šāda uzvedība atkārtosies, ir zema.

Mūsu Noteikumu un nosacījumu papildinājumi

Mēs paturam tiesības atjaunot, mainīt vai papildināt šos Noteikumus un nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma, lai iekļautu tajos mūsu sniegto pakalpojumu papildinājumus, kā arī izpildītu drošības standartos vai likumā noteiktās prasības. Lūdzam jūs regulāri pārskatīt mūsu Noteikumus, jo mūsu interneta vietnes un pakalpojumu lietošana apliecina to, ka esat iepazinušies ar šiem Noteikumiem un pieņemat šo noteikumu jauno redakciju.


Pēdējais papildinājums: 2015. gada 1. maijā