ESTA Søknad På Nettet – Ofte Stilte Spørsmål (FAQ)

 

Hvilken informasjon er nødvendig for å fullføre ESTA-søknaden?

Du bør ha følgende informasjon for hånden når du skal fullføre ESTA-søknaden:

 • Navn og fødselsdato;
 • Passinformasjon (passnummer, utstedelsesland, utløpsdato);
 • Din destinasjonsadresse i USA når du fyller ut søknaden;
 • Informasjon om din historie med smittsomme sykdommer, hvis noen;
 • Informasjon om din historie med arrestasjoner eller dom for forbrytelser, hvis noen;
 • Informasjon om din historie med utvisning eller tilbakekall av visum, hvis noen.

Hvordan søker jeg om tillatelse til å reise til USA under «Visa Waiver»-programmet (VWP)?

Fyll ut ESTA-søknaden din

Logg deg på ESTA-nettsiden og fyll ut søknaden med nødvendig informasjon: listen ovenfor, samt dine aktuelle reiseplaner, betalingskortinformasjon og syv sikkerhetsspørsmål. Det må sendes inn en søknad for hver enkelt som skal reise som ikke har visum, inkludert mindreårige.

Send ESTA-søknaden din

ESTA-nettstedet gir deg en mulighet til å gjennomgå og kontrollere informasjonen før du sender inn søknaden. Dobbelsjekk all informasjon nøyaktig.

Betale avgiften for ESTA-søknaden

Godkjenne betalingen av behandlingsgebyret på $4.00 USD (beskrevet i Travel Promotion ACT, 2009) med betalingskortet ditt. Du vil bli belastet ytterligere $10.00 USD hvis søknaden din blir godkjent.

Motta den endelige statusen din

Som regel vil du motta den endelige statusen på ESTA-søknaden din umiddelbart (i løpet av ett minutt eller mindre). Noen ganger er det imidlertid behov for ekstra tid for å behandle en søknad; i dette tilfellet kan du forvente at statusen blir tilgjengelig på ESTA-nettsiden innen 72 timer.

Du vil motta en av tre søknadsstatuser:

 • Authorization Approved. Gratulerer! Systemet gir deg en utskriftsvennlig bekreftelse på godkjennelsen din, samt en kvittering på betalingene fra betalingskortet ditt, og du er autorisert til å reise under «Visa Waiver» Programmet. Vær oppmerksom på at en ESTA-autorisasjon ikke garanterer innreise til USA; du vil bli inspisert av en offiser ved innreise til USA, og de vil avgjøre om du er kvalifisert til å komme inn i landet i henhold til forskrifter og loven.
 • Travel Not Authorized. Dessverre har du ikke fått tillatelse til å bruke «Visa-Waiver»-programmet til å reise til USA. Dette betyr ikke at du vil bli nektet innreise til USA, eller at du ikke kan reise dit, det betyr bare at du ikke er kvalifisert til «Visa-Waiver»-programmet. Du mottar en kvittering for behandlingsgebyret som er belastet på betalingskortet ditt, og neste skritt er å kontakte den amerikanske ambassaden for å diskutere mulighetene for anskaffelse av visum.
 • Authorization Pending. Hvis statusen på søknaden din er oppført som “venter”, kan en umiddelbar avgjørelse ikke gjøres av systemet, og din reisetillatelse er under videre vurdering. Du vil få nødvendig informasjon for å sjekke statusen på søknaden din etter at 72 timer har gått (og søknaden kan bli godkjent eller avvist). “Venter” betyr ikke nødvendigvis”nei”.

Må reisende ta med en papirutskrift av deres reiseautorisasasjon til flyplassen?

Du er ikke pålagt å ha med deg en papirutskrift av ESTA-statusen din – DHS har en elektronisk registrering av godkjennelsen din. Det er imidlertid anbefalt å ha utskriften tilgjengelig for å kunne vise frem godkjennelsen og å kunne ha autoriasjonsnummeret som referanse.

Må reisende søke på nytt om en reiseautorisasjon gjennom ESTA?

Det finnes flere situasjoner hvor du muligens må søke om ESTA-autorisasjon. Du må sende en ny søknad dersom:

 • Passet ditt er utgått, og du mottar et nytt pass;
 • Du endrer ditt juridiske navn av forskjellige grunner;
 • Du endrer juridisk kjønn;
 • Ditt statsborgerskapsland endres;
 • Din livssituasjon endres på en måte som gjør at noen av dine tidligere «ja» eller «nei» svar på ESTA-spørsmål ikke lenger vil være gyldige;
 • Din tidligere ESTA-autorisasjon utløper, enten fordi passet er utløpt eller fordi to år er gått siden autorisasjonen ble gitt.

Nye søknader blir belastet med samme konstante avgift som den første søknaden.

Hvordan kan en reisende søke om ESTA uten tilgang til internett?

Ettersom ESTA kun er et internettprogram, kan reisende uten tilgang til internett engasjere en tredjepart (reisebyrå, slektning eller venn e.l.) som fremlegger en søknad på deres vegne. Den reisende er lovlig ansvarlig for eventuelle svar innsendt på deres vegne.