Visa Waiver Program (VWP) Og Medlemslandene

 

Hva er «Visa Waiver»-programmet (VWP)?

“Visa Waiver”-programmet er et amerikansk program som lar statsborgere eller borgere fra utvalgte land reise uten visum til USA. Det gjelder både for forretnings- og fornøyelsereiser, men bare for opphold på 90 dager eller mindre.

Hvilke land deltar i «Visa Waiver»-programmet?

«Visa Waiver»-programmet er tilgjengelig for statsborgere i:

Andorra Australia Østerrike
Belgia Brunei Chile
Tsjekkia Danmark Estland
Finland Frankrike Tyskland
Hellas Ungarn Island
Irland Italia Japan
Latvia Lichtenstein Litauen
Luxemburg Malta Monaco
Nederland New Zealand Norge
Portugal San Marino Singapore
Slovakia Slovenia Sør-Korea
Spania Sverige Sveits
Taiwan Storbritannia

Hvem er kvalifisert til å søke om ESTA under «Visa Waiver»-programmet (VWP)?

Du kan delta i «Visa Waiver»-programmet hvis du:

 • Reiser til USA for business, mellomlanding eller turisme;
 • Blir i USA i 90 dager eller mindre;
 • Er nasjonal, statsborger i, eller gjenstand for å representere et av landene i «Visa Waiver»-programmet, som nevnt ovenfor;
 • Har gyldig pass utstedt til deg fra dette landet;
 • Har reiseplaner med en endelig destinasjon som ikke er sammenhengende territorium eller en øy ved siden av USA, med mindre du er bosatt i dette området;
 • Har en returbillett, eller en videre reisebillett med en godkjent operatør for «Visa Waiver»-programmet;
 • Har fått en godkjent autorisasjon fra ESTA;
 • Tilfredsstiller toll- og grensebeskyttelsen ved ankomst i USA, du oppfyller kravene til «Visa Waiver»-programmet, og du kvalifiseres ikke som avvist i henhold til utlendingsloven og statsborgerloven;
 • Offisielt avstår retten til å anke, bestride, eller gjennomgå informert beslutning av den inspiserende amerikanske toll- og grensebeskyttelsen, inkludert en eventuell beslutning om å utvise deg fra USA basert på søknaden gjennom «Visa Waiver»-programmet, med mindre du søker om asyl;
 • Stadfester avståelsen fra disse rettighetene for en anmeldelse, anke, eller bestrider en avslått handling fra USA i forbindelse med en søknad i «Visa Waiver»-programmet gjennom tilbudet av nødvendig biometrisk informasjon (bilder og/eller fingeravtrykk) ved avstigning i USA;
 • Stadfester at du ikke utgjør en trussel mot helse, miljø, sikkerhet eller velferd i USA;
 • Bekrefter at du har vært i samsvar med enhver og alle betingelsene for «Visa Waiver»-programmet i løpet av tidligere reiser til USA under nevnte program.