Persoonsgegevens

Vul in het Achternaamveld uw achternaam in, zoals de achternaam in uw paspoort staat onder het Achternaamveld. De achternaam is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Achternaam mag niet leeg zijn.
Vul in het Voornaamveld uw voornaam in zoals de voornaam in uw paspoort staat onder het Voornaamveld. Voeg geen andere voornamen toe in dit veld. De voornaam is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Als u geen voornaam heeft, vul dan de letters FNU in, hetgeen staat voor Voornaam onbekend.
Voornaam mag niet leeg zijn.
Middle Name mag niet leeg zijn.
Kies uw geslacht, hetzij man of vrouw. Het geslacht is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Geslacht mag niet leeg zijn.
Vul de stad, de plaats, het dorp of gehucht in waar u bent geboren. De stad, de plaats, het dorp of gehucht in waar u bent geboren, is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Als u de plaats waar u bent geboren niet weet, vul dan UNKNOWN in.
Geboorteplaats mag niet leeg zijn.
Kies het land waar u bent geboren. Het land waar u bent geboren is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Geboorteland mag niet leeg zijn.
Kies in het Dagveld de dag waarop u bent geboren. De geboortedag is vereist voor voltooiing van de aanvraag of om te status van uw aanvraag na te gaan. Kies in het Maandveld de maand waarin u bent geboren. De geboortemaand is vereist voor voltooiing van de aanvraag of om te status van uw aanvraag na te gaan. Kies in het Jaarveld het jaar waarin u bent geboren. Het geboortejaar is vereist voor voltooiing van de aanvraag of om te status van uw aanvraag na te gaan.
Geboortedatum mag niet leeg zijn.

Paspoortgegevens

English characters only - AS IN YOUR PASSPORT!!

Kies uw nationaliteit zoals aangegeven in uw paspoort. Het land van afgifte van het paspoort is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Land van afgifte mag niet leeg zijn.
Vul uw paspoortnummer in zoals aangegeven in uw paspoort. Het paspoortnummer kan cijfers en/of lettertekens bevatten. Gelieve goed onderscheid te maken tussen het cijfer nul en de letter O. Het paspoortnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag of om de status van uw aanvraag na te gaan.
Paspoortnummer mag niet leeg zijn.
Kies in het Dagveld de dag waarop uw paspoort is afgegeven, zoals aangegeven in uw paspoort onder het Datum van afgifte-veld. De dag waarop het paspoort is afgegeven, is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Kies in het Maandveld de maand waarin uw paspoort is afgegeven, zoals aangegeven in uw paspoort onder het Datum van afgifteveld. De maand waarin het paspoort is afgegeven, is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Kies in het Jaarveld het jaar waarin uw paspoort is afgegeven, zoals aangegeven in uw paspoort onder het Datum van afgifteveld. Het jaar waarin het paspoort is afgegeven, is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Datum van afgifte mag niet leeg zijn.
Kies in het Dagveld de dag waarop uw paspoort verloopt, zoals aangegeven in uw paspoort onder het Verloopdatumveld. De dag waarop het paspoort verloopt, is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Kies in het Maandveld de maand waarin uw paspoort verloopt, zoals aangegeven in uw paspoort onder het Verloopdatumveld. De maand waarin het paspoort verloopt, is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Kies in het Jaarveld het jaar waarin uw paspoort verloopt, zoals aangegeven in uw paspoort onder het Verloopdatumveld. Het jaar waarin het paspoort verloopt, is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Verloopdatum mag niet leeg zijn.

Identificatiegegevens

Kies uw nationaliteit zoals aangegeven in uw paspoort. Het land van afgifte van het paspoort is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Nationaliteit mag niet leeg zijn.
Vul het nummer in van uw door uw land afgegeven identiteitsbewijs, anders dan een paspoort. Het Nationale identificatienummer, indien aan u afgegeven, is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Indien u niet over een Nationaal identificatienummer beschikt, vul dan UNKNOWN in.
Nationaal identificatienummer mag niet leeg zijn.
Vul uw persoonlijk identificatienummer in zoals aangegeven in uw paspoort. Het persoonlijk identificatienummer begint met een Engelse letter, gevolgd door 9 cijfers. Het persoonlijk identificatienummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Persoonlijk identificatienummer mag niet leeg zijn.
Het lidmaatschapsnummer bestaat uit exact negen cijfers. U kunt dit vinden door in te loggen op uw GOES-account waar u het vindt onder de naam Lidmaatschapsnummer/PASSID.

Ouders

Vul in het Achternaamveld de achternaam van uw ouder in. De achternaam is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Als u één of beide van uw ouders niet kent, vul dan UNKNOWN in.
Achternaam mag niet leeg zijn.
Vul in het Voornaamveld de voornaam van uw ouder in. Voeg geen andere voornamen toe in dit veld. De voornaam is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Als uw ouder geen voornaam heeft, of u één of beide van uw ouders niet kent, vul dan UNKNOWN in.
Voornaam mag niet leeg zijn.
Vul in het Achternaamveld de achternaam van uw ouder in. De achternaam is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Als u één of beide van uw ouders niet kent, vul dan UNKNOWN in.
Achternaam mag niet leeg zijn.
Vul in het Voornaamveld de voornaam van uw ouder in. Voeg geen andere voornamen toe in dit veld. De voornaam is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Als uw ouder geen voornaam heeft, of u één of beide van uw ouders niet kent, vul dan UNKNOWN in.
Voornaam mag niet leeg zijn.

Adresgegevens

Vul in het Adresregel 1-veld het huisnummer en de straat in van de locatie van uw huisadres. Vul in dit veld niet de plaats en de staat in. Adresregel 1 is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Startpagina Adres Lijn 1 mag niet leeg zijn.
Vul in het Adresregel 2-veld de verdieping, het gebouw or anders in, als van toepassing. Vul in dit veld niet de plaats en de staat in. Adresregel 2 is niet vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Vul in het Apartementnummerveld het appartement, de suite, wooneenheid of anders in, als van toepassing. Vul in dit veld niet de plaats en de staat in. Het appartementnummer is niet vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Vul in het Plaatsveld de stad, plaats, het dorp of gehucht in. De stad, plaats, het dorp of gehucht is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Plaats mag niet leeg zijn.
Vul in het Staat/Provincie/Regioveld de staat, provincie of regio in. De staat/provincie/regio is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Staat/Provincie/Regio mag niet leeg zijn.
Kies het land in het Landveld. Het land is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Land mag niet leeg zijn.
Vul het emailadres in waar u bereikt kunt worden. Het emailadres is vereist voor voltooiing van uw aanvraag. Indien u niet over een emailadres beschikt, kunt u een alternatief emailadres van een derde persoon opgeven als uw contactpersoon (b.v. een familielid, vriend of collega).
Emailadres mag niet leeg zijn.
Minstens één telefoonnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Indien u niet over een telefoonnummer beschikt, kunt u een alternatief telefoonnummer van een derde persoon geven als uw contactpersoon (b.v. een familielid, vriend of collega). Vul in het Landcodeveld de landcode in van het telefoonnummer waar u bereikt kunt worden. De landcode is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Vul in het Telefoonveld het telefoonnummer in waar u bereikt kunt worden. Het telefoonnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Landcode+telefoon mag niet leeg zijn.
Minstens één telefoonnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Indien u niet over een telefoonnummer beschikt, kunt u een alternatief telefoonnummer van een derde persoon geven als uw contactpersoon (b.v. een familielid, vriend of collega). Kies in het Modelveld het model van de telefoon waarop u bereikt kunt worden. Het telefoonmodel is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Telefoonmodel mag niet leeg zijn.
Minstens één telefoonnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Indien u niet over een telefoonnummer beschikt, kunt u een alternatief telefoonnummer van een derde persoon geven als uw contactpersoon (b.v. een familielid, vriend of collega). Vul in het Landcodeveld de landcode in van het telefoonnummer waar u bereikt kunt worden. De landcode is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Vul in het Telefoonveld het telefoonnummer in waar u bereikt kunt worden. Het telefoonnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Landcode+telefoon mag niet leeg zijn.
Minstens één telefoonnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Indien u niet over een telefoonnummer beschikt, kunt u een alternatief telefoonnummer van een derde persoon geven als uw contactpersoon (b.v. een familielid, vriend of collega). Kies in het Modelveld het model van de telefoon waarop u bereikt kunt worden. Het telefoonmodel is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Telefoonmodel mag niet leeg zijn.
Minstens één telefoonnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Indien u niet over een telefoonnummer beschikt, kunt u een alternatief telefoonnummer van een derde persoon geven als uw contactpersoon (b.v. een familielid, vriend of collega). Vul in het Landcodeveld de landcode in van het telefoonnummer waar u bereikt kunt worden. De landcode is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Vul in het Telefoonveld het telefoonnummer in waar u bereikt kunt worden. Het telefoonnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Landcode+telefoon mag niet leeg zijn.
Minstens één telefoonnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Indien u niet over een telefoonnummer beschikt, kunt u een alternatief telefoonnummer van een derde persoon geven als uw contactpersoon (b.v. een familielid, vriend of collega). Kies in het Modelveld het model van de telefoon waarop u bereikt kunt worden. Het telefoonmodel is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Telefoonmodel mag niet leeg zijn.

Noodcontact

Vul uw contactpersoon in geval van nood in, die een persoon in of buiten de Verenigde Staten kan zijn, b.v. een familielid, vriend of collega. Vul in het Achternaamveld de achternaam in van uw noodcontact. U dient dit veld in te vullen voor voltooiing van de aanvraag. Indien u geen noodcontact heeft, vul dan UNKNOWN in.
Achternaam mag niet leeg zijn.
Vul uw contactpersoon in geval van nood in, die een persoon in of buiten de Verenigde Staten kan zijn, b.v. een familielid, vriend of collega. Vul in het Voornaamveld de voornaam in van uw noodcontact. U dient dit veld in te vullen voor voltooiing van de aanvraag. Indien u geen noodcontact heeft (of uw contact slechts één naam heeft), vul dan UNKNOWN in.
Voornaam mag niet leeg zijn.
Vul het emailadres van uw noodcontact in. Het emailadres is vereist voor voltooiing van de aanvraag. U kunt ook UNKNOWN invullen.
Emailadres mag niet leeg zijn.
Vul in het Landcodeveld de landcode in van het telefoonnummer van uw noodcontact. De landcode is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Indien u geen landcode heeft voor het telefoonnummer van uw noodcontact, kunt u nullen invullen. Vul in het Telefoonveld het telefoonnummer in van uw noodcontact. Het telefoonnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Indien u geen telefoonnummer heeft van uw noodcontact, kunt u nullen invullen.
Landcode+telefoon mag niet leeg zijn.
Disclaimer: Please ensure all information supplied is accurate and valid. Details must match your passport precisely, any information supplied incorrectly could invalidate your visa.