Persoonsgegevens

Vul in het Achternaamveld uw achternaam in, zoals de achternaam in uw paspoort staat onder het Achternaamveld. De achternaam is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Achternaam mag niet leeg zijn.
Vul in het Voornaamveld uw voornaam in zoals de voornaam in uw paspoort staat onder het Voornaamveld. Voeg geen andere voornamen toe in dit veld. De voornaam is vereist voor voltooiing van de aanvraag. Als u geen voornaam heeft, vul dan de letters FNU in, hetgeen staat voor Voornaam onbekend.
Voornaam mag niet leeg zijn.
Kies uw nationaliteit zoals aangegeven in uw paspoort. Het land van afgifte van het paspoort is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Nationaliteit mag niet leeg zijn.
Kies in het Dagveld de dag waarop u bent geboren. De geboortedag is vereist voor voltooiing van de aanvraag of om te status van uw aanvraag na te gaan. Kies in het Maandveld de maand waarin u bent geboren. De geboortemaand is vereist voor voltooiing van de aanvraag of om te status van uw aanvraag na te gaan. Kies in het Jaarveld het jaar waarin u bent geboren. Het geboortejaar is vereist voor voltooiing van de aanvraag of om te status van uw aanvraag na te gaan.
Geboortedatum mag niet leeg zijn.

Paspoortgegevens

Kies uw nationaliteit zoals aangegeven in uw paspoort. Het land van afgifte van het paspoort is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Land van afgifte mag niet leeg zijn.
Vul uw paspoortnummer in zoals aangegeven in uw paspoort. Het paspoortnummer kan cijfers en/of lettertekens bevatten. Gelieve goed onderscheid te maken tussen het cijfer nul en de letter O. Het paspoortnummer is vereist voor voltooiing van de aanvraag of om de status van uw aanvraag na te gaan.
Paspoortnummer mag niet leeg zijn.
Vul het aanvraagnummer in dat aan uw aanvraag is toegekend door het systeem toen u uw reisvergunning aanvroeg. Het aanvraagnummer is vereist om de status van uw aanvraag bij te werken of na te gaan.
Aanvraagnummer mag niet leeg zijn.

Adresgegevens

Vul in het Adresregel 1-veld het huisnummer en de straat in van de locatie van uw huisadres. Vul in dit veld niet de plaats en de staat in. Adresregel 1 is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Startpagina Adres Lijn 1 mag niet leeg zijn.
Vul in het Staat/Provincie/Regioveld de staat, provincie of regio in. De staat/provincie/regio is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Staat/Provincie/Regio mag niet leeg zijn.
Vul in het Apartementnummerveld het appartement, de suite, wooneenheid of anders in, als van toepassing. Vul in dit veld niet de plaats en de staat in. Het appartementnummer is niet vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Vul in het Plaatsveld de stad, plaats, het dorp of gehucht in. De stad, plaats, het dorp of gehucht is vereist voor voltooiing van de aanvraag.
Plaats mag niet leeg zijn.
Vul het emailadres in waar u bereikt kunt worden. Het emailadres is vereist voor voltooiing van uw aanvraag. Indien u niet over een emailadres beschikt, kunt u een alternatief emailadres van een derde persoon opgeven als uw contactpersoon (b.v. een familielid, vriend of collega).
Emailadres mag niet leeg zijn.