Personal Information

V poli Priezvisko zadajte Vaše priezvisko tak, ako je uvedené vo Vašom pase v poli pod heslom Priezvisko. Priezvisko sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Priezvisko nesmie byť prázdne.
V poli Krstné meno zadajte Vaše krstné meno tak, ako je uvedené vo Vašom pase v poli pod heslom Krstné meno. V tomto poli neuvádzajte stredné meno. Krstné meno sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak nemáte krstné meno, zadajte písmená FNU, čo znamená krstné meno neznáme.
Pole Krstné meno nesmie byť prázdne.
Pole Middle Name nesmie byť prázdne.
Zvoľte svoje pohlavie, buď mužské alebo ženské. Pohlavie sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Pohlavie nesmie byť prázdne.
Zadajte mesto, obec, dedinu alebo osadu, kde ste sa narodili. Mesto, obec, dedina alebo osada, kde ste sa narodili, sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak nepoznáte mesto, kde ste sa narodili, zadajte UNKNOWN.
Pole Mesto narodenia nesmie byť prázdne.
Zvoľte krajinu, v ktorej ste sa narodili. Krajina, v ktorej ste sa narodili, sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Krajina narodenia nesmie byť prázdne.
V poli Deň zvoľte deň Vášho narodenia. Deň narodenia sa vyžaduje pri podávaní žiadosti alebo pri kontrole štatútu Vašej žiadosti. V poli Mesiac zvoľte mesiac Vášho narodenia. Mesiac narodenia sa vyžaduje pri podávaní žiadosti alebo pri kontrole štatútu Vašej žiadosti. V poli Rok zvoľte rok Vášho narodenia. Rok narodenia sa vyžaduje pri podávaní žiadosti alebo pri kontrole štatútu Vašej žiadosti.
Pole Dátum narodenia nesmie byť prázdne.

Passport Information

English characters only - AS IN YOUR PASSPORT!!

Zvoľte krajinu štátnej príslušnosti tak, ako je uvedená vo Vašom pase. Krajina vydávajúca pas sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Krajina vydania nesmie byť prázdne.
Zadajte číslo Vášho pasu tak, ako je uvedené vo Vašom pase. Číslo pasu môže obsahovať čísla a/alebo písmená. Prísne, prosím, rozlišujte medzi číslom nula a písmenom O. Číslo pasu sa vyžaduje pri podávaní žiadosti alebo pri kontrole štatútu Vašej žiadosti.
Pole Číslo pasu nesmie byť prázdne.
V poli Deň zvoľte deň, v ktorý bol vydaný Váš pas tak, ako je uvedený vo Vašom pase v poli pod heslom Dátum vydania. Deň vydania sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. V poli Mesiac zvoľte mesiac vydania Vášho pasu tak, ako je uvedený vo Vašom pase v poli pod heslom Dátum vydania. Deň vydania pasu sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. V poli Rok zvoľte rok vydania Vášho pasu tak, ako je uvedený vo Vašom pase v poli pod heslom Dátum vydania. Rok vydania pasu sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Dátum vydania nesmie byť prázdne.
V poli Deň zvoľte deň, v ktorý sa ukončí platnosť Vášho pasu tak, ako je uvedený vo Vašom pase v poli pod heslom Dátum ukončenia platnosti. Deň ukončenia platnosti pasu sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. V poli Mesiac zvoľte mesiac, v ktorý sa ukončí platnosť Vášho pasu tak, ako je uvedený vo Vašom pase v poli pod heslom Dátum ukončenia platnosti. Mesiac ukončenia platnosti pasu sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. V poli Rok zvoľte rok, v ktorý sa ukončí platnosť Vášho pasu tak, ako je uvedený vo Vašom pase v poli pod heslom Dátum ukončenia platnosti. Rok ukončenia platnosti pasu sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Dátum ukončenia platnosti nesmie byť prázdne.

Identification Information

Zvoľte krajinu štátnej príslušnosti tak, ako je uvedená vo Vašom pase. Krajina štátnej príslušnosti sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Krajina občianstva nesmie byť prázdne.
Zadajte číslo Vášho dokumentu totožnosti, okrem pasu, vydaného Vašou krajinou. Ak Vám bolo vydané národné identifikačné číslo, vyžaduje sa pri podávaní žiadosti. Ak nemáte národné identifikačné číslo, zadajte UNKNOWN.
Pole Národné identifikačné číslo nesmie byť prázdne.
Zadajte Vaše osobné identifikačné číslo tak, ako je uvedené vo Vašom pase. Osobné identifikačné číslo začína písmenom v latinke, po ktorom nasleduje 9 číslic. Osobné identifikačné číslo sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Osobné identifikačné číslo nesmie byť prázdne.
Členské číslo má presne deväť číslic. Je to označené ako členské číslo / PASSID a zistíte ho, keď sa prihlásite na svoj účet GOES.

Parents

V poli Priezvisko zadajte priezvisko Vašich rodičov. Priezvisko sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak nepoznáte jedného alebo obidvoch Vašich rodičov, zadajte UNKNOWN.
Pole Priezvisko nesmie byť prázdne.
V poli Krstné meno zadajte krstné meno Vášho rodiča. V tomto poli neuvádzajte stredné meno. Krstné meno sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak Váš rodič nemá krstné meno, alebo ak nepoznáte jedného alebo obidvoch rodičov, zadajte UNKNOWN.
Pole Krstné meno nesmie byť prázdne.
V poli Priezvisko zadajte priezvisko Vašich rodičov. Priezvisko sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak nepoznáte jedného alebo obidvoch Vašich rodičov, zadajte UNKNOWN.
Pole Priezvisko nesmie byť prázdne.
V poli Krstné meno zadajte krstné meno Vášho rodiča. V tomto poli neuvádzajte stredné meno. Krstné meno sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak Váš rodič nemá krstné meno, alebo ak nepoznáte jedného alebo obidvoch rodičov, zadajte UNKNOWN.
Pole Krstné meno nesmie byť prázdne.

Address Information

V poli Adresa, 1. riadok zadajte ulicu a číslo lokality Vašej domácej adresy. V tomto poli neuvádzajte mesto a štát. 1. riadok adresy sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Adresa, 1. riadok nesmie byť prázdne.
V poli Adresa, 2. riadok zadajte poschodie, budovu alebo iné, podľa situácie. V tomto poli neuvádzajte mesto a štát. 2. riadok adresy je voliteľný pri podávaní žiadosti.
V poli Číslo bytu zadajte byt, apartmán, jednotku, alebo iné, podľa situácie. V tomto poli neuvádzajte mesto a štát. Číslo bytu je voliteľné pri podávaní žiadosti.
V poli Mesto zadajte mesto, obec, dedinu alebo osadu. Mesto, obec, dedina alebo osada sa vyžadujú pri podávaní žiadosti.
Pole Mesto nesmie byť prázdne.
V poli Štát/provincia/kraj zadajte štát, provinciu alebo kraj. Štát/provincia/kraj sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Štát/provincia/kraj nesmie byť prázdne.
V poli Krajina zvoľte krajinu. Krajina sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Krajina nesmie byť prázdne.
Zadajte e-mailovú adresu, na ktorej je Vás možno kontaktovať. E-mailová adresa sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak nemáte e-mailovú adresu, môžete uviesť alternatívnu e-mailovú adresu tretej strany v bode kontaktu (napr. člena rodiny, priateľa alebo obchodného spoločníka).
Pole E-mailová adresa nesmie byť prázdne.
Pri podávaní žiadosti sa vyžaduje aspoň jedno telefónne číslo. Ak nemáte telefónne číslo, môžete uviesť alternatívne telefónne číslo tretej strany v bode kontaktu (napr. člena rodiny, priateľa alebo obchodného spoločníka). V poli Kód krajiny zvoľte kód krajiny telefónneho čísla, na ktorom je Vás možno kontaktovať. Kód krajiny sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. V poli Phone zadajte telefónne číslo, na ktorom je Vás možno kontaktovať. Telefónne číslo sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Kód krajiny + telefónne nesmie byť prázdne.
Pri podávaní žiadosti sa vyžaduje aspoň jedno telefónne číslo. Ak nemáte telefónne číslo, môžete uviesť alternatívne telefónne číslo tretej strany v bode kontaktu (napr. člena rodiny, priateľa alebo obchodného spoločníka). V poli Type zvoľte typ telefónneho čísla, na ktorom je Vás možno kontaktovať. Toto číslo sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Typ telefónu nesmie byť prázdne.
Pri podávaní žiadosti sa vyžaduje aspoň jedno telefónne číslo. Ak nemáte telefónne číslo, môžete uviesť alternatívne telefónne číslo tretej strany v bode kontaktu (napr. člena rodiny, priateľa alebo obchodného spoločníka). V poli Kód krajiny zvoľte kód krajiny telefónneho čísla, na ktorom je Vás možno kontaktovať. Kód krajiny sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. V poli Phone zadajte telefónne číslo, na ktorom je Vás možno kontaktovať. Telefónne číslo sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Kód krajiny + telefónne nesmie byť prázdne.
Pri podávaní žiadosti sa vyžaduje aspoň jedno telefónne číslo. Ak nemáte telefónne číslo, môžete uviesť alternatívne telefónne číslo tretej strany v bode kontaktu (napr. člena rodiny, priateľa alebo obchodného spoločníka). V poli Type zvoľte typ telefónneho čísla, na ktorom je Vás možno kontaktovať. Toto číslo sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Typ telefónu nesmie byť prázdne.
Pri podávaní žiadosti sa vyžaduje aspoň jedno telefónne číslo. Ak nemáte telefónne číslo, môžete uviesť alternatívne telefónne číslo tretej strany v bode kontaktu (napr. člena rodiny, priateľa alebo obchodného spoločníka). V poli Kód krajiny zvoľte kód krajiny telefónneho čísla, na ktorom je Vás možno kontaktovať. Kód krajiny sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. V poli Phone zadajte telefónne číslo, na ktorom je Vás možno kontaktovať. Telefónne číslo sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Kód krajiny + telefónne nesmie byť prázdne.
Pri podávaní žiadosti sa vyžaduje aspoň jedno telefónne číslo. Ak nemáte telefónne číslo, môžete uviesť alternatívne telefónne číslo tretej strany v bode kontaktu (napr. člena rodiny, priateľa alebo obchodného spoločníka). V poli Type zvoľte typ telefónneho čísla, na ktorom je Vás možno kontaktovať. Toto číslo sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Typ telefónu nesmie byť prázdne.

Emergency Contact

Zadajte bod núdzového kontaktu, čo môže byť osoba v Spojených štátov alebo mimo nich, napr. člen rodiny, priateľ alebo obchodný spoločník. V poli Priezvisko zadajte priezvisko kontaktnej osoby pre prípad núdze. Toto pole sa musí vyplniť pri podávaní žiadosti. Ak nemáte žiadnu kontaktnú osobu pre prípad núdze, zadajte UNKNOWN.
Pole Priezvisko nesmie byť prázdne.
Zadajte bod núdzového kontaktu, čo môže byť osoba v Spojených štátov alebo mimo nich, napr. člen rodiny, priateľ alebo obchodný spoločník. V poli Krstné meno zadajte krstné meno kontaktnej osoby pre prípad núdze. Toto pole sa musí vyplniť pri podávaní žiadosti. Ak nemáte žiadny núdzový kontakt (alebo ak má kontaktná osoba len jedno meno), zadajte UNKNOWN.
Pole Krstné meno nesmie byť prázdne.
Zadajte e-mailovú adresu Vašej kontaktnej osoby pre prípad núdze. E-mailová adresa sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Môžete zadať tiež UNKNOWN.
Pole E-mailová adresa nesmie byť prázdne.
V poli Kód krajiny zadajte kód krajiny telefónneho čísla Vašej kontaktnej osoby pre prípad núdze. Kód krajiny sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak nemáte kód krajiny núdzového telefónneho číslo, môžete zadať nuly. V poli Telefón zadajte telefónne číslo Vašej kontaktnej osoby pre prípad núdze. Telefónne číslo sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak nemáte telefónne číslo kontaktnej osoby pre prípad núdze, môžete zadať nuly.
Pole Kód krajiny + telefónne nesmie byť prázdne.
Disclaimer: Please ensure all information supplied is accurate and valid. Details must match your passport precisely, any information supplied incorrectly could invalidate your visa.