Spojené štáty Online ESTA – Pravidlá ochrany osobných údajov

Aby ste mohli plne využívať naše služby, môžete byť požiadaní o niektoré nevyhnutné osobné údaje. Chránime vaše súkromie: Nikdy nebudeme vyžadovať žiadne osobné informácie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre poskytnutie služby, a budeme chrániť všetky požadované informácie. Využívanie týchto webových stránok predstavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Jediné informácie, ktoré od vás požadujeme, je to, čo je potrebné pre vašu aplikáciu ESTA. Nikdy nebudeme zhromažďovať informácie, ktoré nám sami neposkytnete, a nebudeme používať vaše údaje na iné účely, než je spracovanie vašej žiadosti ESTA.

Identifikačné údaje

Identifikačné informácie sú informácie, ako je vaše meno, číslo pasu, adresa, alebo telefónne číslo, ktoré vás identifikuje alebo je jedinečné pre vašu osobu. Použijeme takéto informácie iba na spracovanie žiadosti ESTA a za účelom nájdenia vašich fakturačných údajov, ak je to nevyhnutné, aby sme vám vrátili poplatok za spracovanie žiadosti.

Informácie, ktoré poskytujete

Nebudeme zhromažďovať žiadne osobné identifikačné údaje, ktoré ste nám ako náš zákazník ochotne a dobrovoľne poskytli. Budeme používať len informácie, ktoré ste nám poskytli pre ESTA žiadosť, vo forme, v akej ste ju poskytol, vrátane akýchkoľvek fakturačných údajov, odpovedí na otázky od nás, alebo registračné informácie.

Technické informácie, ktoré zhromažďujeme

Všetky ďalšie informácie, ktoré zhromažďujeme, nebudú identifikačné údaje. Môžeme zhromažďovať informácie o vašom aktívnom webovom prehliadači alebo iných technických špecifikácií s cieľom maximalizovať funkčnosť a jednoduchosť používania našich webových stránok, alebo pomôcť pri riešení akýchkoľvek technických problémov, ktoré vzniknú.

Webové signály a sledovanie tretími stranami

Naše stránky môžu obsahovať webové signály týkajúce sa konkrétnych strán: špeciálne tagy, ktoré odosielajú technické informácie tretím stranám, ako je napríklad typ vášho prehliadača, rozlíšenie obrazovky alebo typ zariadenia v čase, keď ste vstúpili na stránky, a súbory cookie tretích strán, ktorým ste už povolili prístup k počítaču. Informácie, ktoré odosielajú, nie sú osobné alebo identifikačné, a používajú sa len na zlepšenie nášho technického výkonu a našich služieb.

Zdieľanie informácií

Jediná situácia, kedy by sme mohli zdieľať vaše informácie je, keď sme zo zákona povinní poskytnúť nejaké informácie o užívateľovi alebo o individuálny prístup k informáciám súvisiace s právne vykonávacími agentúrami, rozhodnutím súdu alebo iného vládneho úradu v reakcii na ich žiadosť, predvolania alebo súdneho nariadenia.

Zabezpečenie vašich dát

Chápeme, že zaobchádzame s platobnými kartami a identifikačnými údajmi a naši zákazníci veria, že zabezpečíme maximálnu technické zabezpečenie našich dát a serverov. Používame systém HTTPS secure socket layer a chránime všetky prenosy dát do az našich stránok.
Tiež sme aplikovali požiadavky PCI DSS (PCI DSS), prísne normy bezpečnosti informácií pre spoločnosti, ktoré prijímajú hlavné platobné karty ako Visa, MasterCard, American Express, JCB a Discover online. V rámci osvedčených postupov sú naše systémy kontrolované každý mesiac pre zabezpečenie zhody dát, a tiež používame monitorovacie systémy určené na udržanie reakcie serverov.

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich Zásad ochrany osobných údajov podľa potreby. V prípade zmien sa zaväzujeme zverejniť vysvetlenie zmien s dátumom obratom na našich webových stránkach, rovnako ako aktualizovať obsah tejto stránky. Pokračujúce využívanie našich služieb a internetových stránok po publikovaní zmeny Zásad ochrany osobných údajov bude chápať ako súhlas so Zásadami v ich aktualizovanej podobe.
Zmeny Zásad sa budú vzťahovať iba na akékoľvek informácie poskytnuté po tom, čo zmeny nadobudnú platnosť, ak nie je požadovaný Váš výslovný súhlas. Ak budeme musieť použiť akékoľvek informácie poskytnuté pred zmenou zásad spôsobom, ktorý je povolený iba v rámci nových zásad, budeme Vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu s vysvetlením zmien a požiadať o súhlas, ktorý môžete udeliť alebo odmietnuť.

Prijatie podmienok

Akékoľvek použitie týchto webových stránok predstavuje súhlas s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov v ich aktuálnej podobe v deň návštevy internetových stránok. Ak nesúhlasíte s podmienkami, jediné, čo musíte urobiť, je prestať používať naše webové stránky.

Uznávanie zákonov na ochranu súkromia

Využívame tiež niekoľko amerických federálnych a štátnych zákonov a iniciatív tretích strán navyše k našim vlastným zásadám ochrany osobných údajov. Patrí medzi ne::

  • – Pokyny pre osobné identifikovateľné informácie (PII), ktoré stanovujú osvedčené postupy, zodpovednosti, a hlavné zásady pre ochranu osobných údajov, podľa nariadenia vlády Spojených štátov;
  • – Federálna obchodná komisia o poctivom informovanie, ktorá vyžaduje, aby sme informovať verejnosť o našich postupoch zhromažďovania informácií, poskytuje jednotlivcom možnosť súhlasiť alebo nesúhlasiť s týmito postupmi, zaistiť jednotlivcom prístup k všetkým údajom, ktoré o nich boli zhromaždené, uistiť sa, že údaje sú správne a bezpečné, a poskytnúť prostriedky na presadenie týchto zásad a postih v prípade, že sú porušované;
  • – Zákon CAN-SPAM ustanovujú právne normy pre obsah a poskytovanie komerčných e-mailových správ, vrátane nevyžiadaných správ, alebo spamu. Stanovuje povinnosť poskytnúť možnosť odhlásenia z odberu komerčných emailových správ.
  • – California Online Privacy Protection Act (CALOPPA) vyžaduje sprístupniť Zásady ochrany osobných údajov pre webové stránky, ktoré zhromažďujú osobné informácie od obyvateľov Kalifornie, bez ohľadu na to, či sú stránky spravované z Kalifornie alebo nie.

Posledná aktualizácia

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované dňa 1. mája 2015.