Čo robiť, keď bola vaša ESTA žiadosť zamietnutá (FAQ)

 

Čo by mal cestujúci robiť, keď nie je spôsobilý na podanie žiadosti ESTA?

Ak je vaša žiadosť ESTA zamietnutá, bud vám bohužiaľ odmietnutý vstup do Spojených štátov, ak cestujete v rámci programu bezvízového styku. To bude mať za následok návrat do krajiny pôvodu (alebo do krajiny, v ktorej bola cesta zahájená, pokiaľ to nie je vaša krajina pôvodu a ak máte spiatočnú letenku) rovnakým dopravcom, s ktorým ste už cestovali.

Čo by mal cestujúci robiť, keď je mu zamietnutá žiadosť o cestovné povolenie ESTA?

Ak bola vaša žiadosť zamietnutá, môžete pokračovať absolvovaním štandardného vízového procesu na najbližšom americkom veľvyslanectve alebo konzuláte. ESTA vyhodnocuje iba vašu spôsobilosť k programu bezvízového styku, nie pre cestovanie do Spojených štátov vo všeobecnosti, a zamietnutie ESTA povolenia nepredstavuje odmietnutie vstupu do Spojených štátov.

Mal by cestujúci, ktorému žiadosť ESTA nebola schválená, zažiadať znova?

Ak sa niečo vo vašej situácii zmenilo natoľko, že by to malo významný vplyv na váš stav ako cestovateľov, všetky opätovné žiadosti ESTA budú mať rovnaký výsledok: zamietnutie žiadosti o cestovaní v rámci programu bezvízového styku. Je však veľmi nevhodné v takom prípade predkladať nepravdivé alebo neúplné údaje k procesu ESTA, aby sa zmenil výsledok: to zruší váš nárok na účasť v programe bezvízového styku natrvalo.
Najlepší postup, ak je vaša žiadosť ESTA zamietnutá, je obrátiť sa na najbližšie veľvyslanectvo USA alebo konzulát a získať neprisťahovalecké vízum.

Ako môže cestujúci zistiť dôvod, pre ktorý mu bolo cestovné povolenie zamietnuté?

Na webových stránkach ESTA nájdete odkaz na program DHS Travel Redress Inquiry (TRIP), do ktorého si môžete zadať žiadosť o ďalšie informácie alebo odškodnenie. Avšak, pretože Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť navrhlo systém ESTA pre odmietnutie povolenia pre osoby, ktorých poskytnuté informácie ich vylučujú z účasti na programe bezvízového styku, šetrenie TRIP nezaručuje zmenu ESTA výsledku. Rovnako tak nie sú americkej zastupiteľské úrady oprávnené prezradiť žiadne podrobnosti týkajúce sa rozhodnutia ESTA.
Najlepší postup, ak je vaša žiadosť ESTA zamietnutá, je obrátiť sa na najbližšie veľvyslanectvo USA alebo konzulát a získať neprisťahovalecké vízum.