Personal Information

V poli Priezvisko zadajte Vaše priezvisko tak, ako je uvedené vo Vašom pase v poli pod heslom Priezvisko. Priezvisko sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Priezvisko nesmie byť prázdne.
V poli Krstné meno zadajte Vaše krstné meno tak, ako je uvedené vo Vašom pase v poli pod heslom Krstné meno. V tomto poli neuvádzajte stredné meno. Krstné meno sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak nemáte krstné meno, zadajte písmená FNU, čo znamená krstné meno neznáme.
Pole Krstné meno nesmie byť prázdne.
Zvoľte krajinu štátnej príslušnosti tak, ako je uvedená vo Vašom pase. Krajina štátnej príslušnosti sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Krajina občianstva nesmie byť prázdne.
V poli Deň zvoľte deň Vášho narodenia. Deň narodenia sa vyžaduje pri podávaní žiadosti alebo pri kontrole štatútu Vašej žiadosti. V poli Mesiac zvoľte mesiac Vášho narodenia. Mesiac narodenia sa vyžaduje pri podávaní žiadosti alebo pri kontrole štatútu Vašej žiadosti. V poli Rok zvoľte rok Vášho narodenia. Rok narodenia sa vyžaduje pri podávaní žiadosti alebo pri kontrole štatútu Vašej žiadosti.
Pole Dátum narodenia nesmie byť prázdne.

Passport Information

Zvoľte krajinu štátnej príslušnosti tak, ako je uvedená vo Vašom pase. Krajina vydávajúca pas sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Krajina vydania nesmie byť prázdne.
Zadajte číslo Vášho pasu tak, ako je uvedené vo Vašom pase. Číslo pasu môže obsahovať čísla a/alebo písmená. Prísne, prosím, rozlišujte medzi číslom nula a písmenom O. Číslo pasu sa vyžaduje pri podávaní žiadosti alebo pri kontrole štatútu Vašej žiadosti.
Pole Číslo pasu nesmie byť prázdne.
Zadajte číslo žiadosti, ktoré jej priradil systém, keď ste požiadali o Vašu cestovnú autorizáciu. Číslo žiadosti sa vyžaduje pre aktualizáciu alebo kontrolu štatútu Vašej žiadosti.
Pole Číslo žiadosti nesmie byť prázdne.

Address Information

V poli Adresa, 1. riadok zadajte ulicu a číslo lokality Vašej domácej adresy. V tomto poli neuvádzajte mesto a štát. 1. riadok adresy sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Adresa, 1. riadok nesmie byť prázdne.
V poli Štát/provincia/kraj zadajte štát, provinciu alebo kraj. Štát/provincia/kraj sa vyžaduje pri podávaní žiadosti.
Pole Štát/provincia/kraj nesmie byť prázdne.
V poli Číslo bytu zadajte byt, apartmán, jednotku, alebo iné, podľa situácie. V tomto poli neuvádzajte mesto a štát. Číslo bytu je voliteľné pri podávaní žiadosti.
V poli Mesto zadajte mesto, obec, dedinu alebo osadu. Mesto, obec, dedina alebo osada sa vyžadujú pri podávaní žiadosti.
Pole Mesto nesmie byť prázdne.
Zadajte e-mailovú adresu, na ktorej je Vás možno kontaktovať. E-mailová adresa sa vyžaduje pri podávaní žiadosti. Ak nemáte e-mailovú adresu, môžete uviesť alternatívnu e-mailovú adresu tretej strany v bode kontaktu (napr. člena rodiny, priateľa alebo obchodného spoločníka).
Pole E-mailová adresa nesmie byť prázdne.