Personal Information

V polje Priimek vnesite svoj priimek, kot je razviden iz vašega potnega lista v polju Priimek. Priimek je obvezen za dokončanje vloge.
Atribut Priimek ne more biti prazen
V polje Osebno ime vnesite svoje osebno ime, kot je razvidno iz vašega potnega lista v polju Osebno ime. Ne vnašajte srednjega imena v to polje. Osebno ime je obvezno za dokončanje vloge. Če nimate osebnega imena, vnesite črke FNU, ki pomenijo Osebno ime neznano.
Atribut Osebno ime ne more biti prazen
Atribut Middle Name ne more biti prazen
Vnesite svoj spol, ali moški ali ženski. Spol je obvezen za dokončanje vloge.
Atribut Spol ne more biti prazen
Vnesite mesto, kraj, vas ali zaselek, v katerem ste bili rojeni. Mesto, kraj, vas ali zaselek, v katerem ste bili rojeni, je obvezen za dokončanje vloge. Če ne veste, kje ste bili rojeni, vnesite UNKNOWN.
Atribut Kraj rojstva ne more biti prazen
Izberite državo, v kateri ste bili rojeni. Država, v kateri ste bili rojeni, je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Država rojstva ne more biti prazen
V polju Dan izberite dan, na katerega ste se rodili. Dan rojstva je obvezen za dokončanje vloge ali preverjanje statusa vaše vloge. V polju mesec izberite mesec, v katerem ste se rodili. Mesec rojstva je obvezen za dokončanje vloge ali preverjanje statusa vaše vloge. V polju leto izberite leto, v katerem ste se rodili. Leto rojstva je obvezno za dokončanje vloge ali preverjanje statusa vaše vloge.
Atribut Datum rojstva ne more biti prazen

Passport Information

English characters only - AS IN YOUR PASSPORT!!

Izberite državo, katere državljan ste, kot je razvidno iz vašega potnega lista. Država, ki je izdala potni list, je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Država izdajateljica ne more biti prazen
Vnesite številko potnega lista, kot je zapisana v vašem potnem listu. Številka potnega lista lahko vsebuje številke in/ali črke. Prosimo, da ste pozorni na razliko med številko nič in črko O. Številka potnega lista je obvezna za dokončanje vloge ali za pregled statusa vaše vloge.
Atribut Številka potnega lista ne more biti prazen
V polju Dan izberite dan, na katerega je bil izdan vaš potni list, kot je razvidno iz vašega potnega lista pod rubriko Datum izdaje. Dan, na katerega je bil izdan potni list, je obvezen za dokončanje vloge. V polju Mesec izberite mesec, v katerem je bil izdan vaš potni list, kot je razvidno iz vašega potnega lista pod rubriko Datum izdaje. Mesec, v katerem je bil izdan potni list, je obvezen za dokončanje vloge. V polju Leto izberite leto, v katerem je bil izdan vaš potni list, kot je razvidno iz vašega potnega lista pod rubriko Datum izdaje. Leto, v katerem je bil izdan potni list, je obvezno za dokončanje vloge.
Atribut Datum izdaje ne more biti prazen
V polju Dan izberite dan, na katerega poteče veljavnost vašega potnega lista, kot je razvidno iz vašega potnega lista v polju Datum poteka veljavnosti. Dan, na katerega poteče veljavnost potnega lista, je obvezen za dokončanje prijave. V polju Mesec izberite mesec, v katerem poteče veljavnost vašega potnega lista, kot je razvidno iz vašega potnega lista v polju Datum poteka veljavnosti. Mesec, v katerem poteče veljavnost potnega lista, je obvezen za dokončanje prijave. V polju Leto izberite leto, v katerem poteče veljavnost vašega potnega lista, kot je razvidno iz vašega potnega lista v polju Datum poteka veljavnosti. Leto, v katerem poteče veljavnost potnega lista, je obvezno za dokončanje prijave.
Atribut Datum poteka veljavnosti ne more biti prazen

Identification Information

Izberite državo, katere državljan ste, kot je razvidno iz vašega potnega lista. Država, katere državljan ste, je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Državljanstvo ne more biti prazen
Vnesite številko svojega drugega osebnega dokumenta poleg potnega lista, ki ga je izdala vaša država. Nacionalna identifikacijska številka, v kolikor vam je bila izdana, je obvezna za dokončanje vloge. Če nimate nacionalne identifikacijske številke, vnesite UNKNOWN.
Atribut Nacionalna identifikacijska številka ne more biti prazen
Vnesite svojo osebno identifikacijsko številko, kot je razvidna iz vašega potnega lista. Osebna identifikacijska številka se prične z angleško črko, ki ji sledi 9 številk. Osebna identifikacijska številka je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Osebna identifikacijska številka ne more biti prazen
Člansko številka je natančno devetmestna. Označena je kot Članska številka / PASSID in jo lahko najdete s prijavo na vaš račun GOES.

Parents

V polje Priimek vnesite priimek svojih staršev. Priimek je obvezen za dokončanje vloge. Če ne veste priimka enega ali obeh staršev, vnesite UNKNOWN.
Atribut Priimek ne more biti prazen
V polje Osebno ime vnesite osebno ime svojih staršev. Ne vnašajte srednjega imena v to polje. Osebno ime je obvezno za dokončanje vloge. Če vaš starš nima osebnega imena ali če ne veste osebnega imena enega ali obeh staršev, vnesite UNKNOWN.
Atribut Osebno ime ne more biti prazen
V polje Priimek vnesite priimek svojih staršev. Priimek je obvezen za dokončanje vloge. Če ne veste priimka enega ali obeh staršev, vnesite UNKNOWN.
Atribut Priimek ne more biti prazen
V polje Osebno ime vnesite osebno ime svojih staršev. Ne vnašajte srednjega imena v to polje. Osebno ime je obvezno za dokončanje vloge. Če vaš starš nima osebnega imena ali če ne veste osebnega imena enega ali obeh staršev, vnesite UNKNOWN.
Atribut Osebno ime ne more biti prazen

Address Information

V polje 1. vrstice naslova vnesite hišno številko in ulico svojega domačega naslova. Ne vnašajte mesta in zvezne države v to polje. Prva vrstica naslova je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Naslov, prva vrstica ne more biti prazen
V polje 2. vrstice naslova vnesite, nadstropje, zgradbo oziroma kar je primerno. Ne vnašajte mesta in zvezne države v to polje. Druga vrstica naslova ni obvezna za dokončanje vloge.
V polje Številka stanovanja vnesite številko stanovanja, enote oziroma kar je primerno. Ne vnašajte mesta in zvezne države v to polje. Številka stanovanja ni obvezna za dokončanje vloge.
V polje Mesto, vnesite mesto, kraj, vas ali zaselek. Mesto, kraj, vas ali zaselek je obvezno za dokončanje vloge.
Atribut Mesto ne more biti prazen
V polje Zvezna država/Provinca/Regija vnesite zvezno državo, provinco ali regijo. Zvezna država/provinca/regija je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Zvezna država/Provinca/Regija ne more biti prazen
V polju Država izberite državo. Država je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Država ne more biti prazen
Vnesite naslov elektronske pošte, preko katerega vas je mogoče kontaktirati. Naslov elektronske pošte je obvezen za dokončanje vloge. Če nimate elektronskega naslova, lahko posredujete alternativen elektronski naslov tretje osebe, ki pripada kontaktni osebi (npr. družinskemu članu, prijatelju, poslovnemu sodelavcu).
Atribut Naslov elektronske pošte ne more biti prazen
Vsaj ena telefonska številka je obvezna za dokončanje vloge. Če nimate telefonske številke, lahko posredujete alternativno telefonsko številko tretje osebe, ki pripada kontaktni osebi (npr. družinskemu članu, prijatelju, poslovnemu sodelavcu). V polje Koda države vnesite kodo države telefonske številke, na katero vas je mogoče poklicati. Koda države je obvezna za dokončanje vloge. V polje Številka, vnesite telefonsko številko, na katero vas je mogoče poklicati. Številka je obvezna za dokončanje vloge
Atribut Koda države + telefon ne more biti prazen
Vsaj ena telefonska številka je obvezna za dokončanje vloge. Če nimate telefonske številke, lahko posredujete alternativno telefonsko številko tretje osebe, ki pripada kontaktni osebi (npr. družinskemu članu, prijatelju, poslovnemu sodelavcu). V polju Vrsta izberite vrsto telefonske številke, na katero vas je mogoče poklicati. Vrsta telefona je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Vrsta telefona ne more biti prazen
Vsaj ena telefonska številka je obvezna za dokončanje vloge. Če nimate telefonske številke, lahko posredujete alternativno telefonsko številko tretje osebe, ki pripada kontaktni osebi (npr. družinskemu članu, prijatelju, poslovnemu sodelavcu). V polje Koda države vnesite kodo države telefonske številke, na katero vas je mogoče poklicati. Koda države je obvezna za dokončanje vloge. V polje Številka, vnesite telefonsko številko, na katero vas je mogoče poklicati. Številka je obvezna za dokončanje vloge
Atribut Koda države + telefon ne more biti prazen
Vsaj ena telefonska številka je obvezna za dokončanje vloge. Če nimate telefonske številke, lahko posredujete alternativno telefonsko številko tretje osebe, ki pripada kontaktni osebi (npr. družinskemu članu, prijatelju, poslovnemu sodelavcu). V polju Vrsta izberite vrsto telefonske številke, na katero vas je mogoče poklicati. Vrsta telefona je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Vrsta telefona ne more biti prazen
Vsaj ena telefonska številka je obvezna za dokončanje vloge. Če nimate telefonske številke, lahko posredujete alternativno telefonsko številko tretje osebe, ki pripada kontaktni osebi (npr. družinskemu članu, prijatelju, poslovnemu sodelavcu). V polje Koda države vnesite kodo države telefonske številke, na katero vas je mogoče poklicati. Koda države je obvezna za dokončanje vloge. V polje Številka, vnesite telefonsko številko, na katero vas je mogoče poklicati. Številka je obvezna za dokončanje vloge
Atribut Koda države + telefon ne more biti prazen
Vsaj ena telefonska številka je obvezna za dokončanje vloge. Če nimate telefonske številke, lahko posredujete alternativno telefonsko številko tretje osebe, ki pripada kontaktni osebi (npr. družinskemu članu, prijatelju, poslovnemu sodelavcu). V polju Vrsta izberite vrsto telefonske številke, na katero vas je mogoče poklicati. Vrsta telefona je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Vrsta telefona ne more biti prazen

Emergency Contact

Vnesite svojo kontaktno osebo za nujne primere, ki je lahko oseba v ali izven Združenih držav, npr. družinski član, prijatelj ali poslovni sodelavec. V polje Priimek vnesite priimek svoje kontaktne osebe za nujne primere. To polje je obvezno za dokončanje vloge. Če nimate kontaktne osebe za nujne primere, vnesite UNKNOWN.
Atribut Priimek ne more biti prazen
Vnesite svojo kontaktno osebo za nujne primere, ki je lahko oseba v ali izven Združenih držav, npr. družinski član, prijatelj ali poslovni sodelavec. V polje Osebno ime vnesite osebno ime svoje kontaktne osebe za nujne primere. To polje je obvezno za dokončanje vloge. Če nimate kontaktne osebe za nujne primere (ali ima vaša kontaktna oseba le eno ime), vnesite UNKNOWN.
Atribut Osebno ime ne more biti prazen
Vnesite elektronski naslov svoje kontaktne osebe. Elektronski naslov je obvezen za dokončanje vloge. Lahko vnesete tudi UNKNOWN.
Atribut Naslov elektronske pošte ne more biti prazen
V polje Koda države vnesite kodo države telefonske številke svoje kontaktne osebe za nujne primere. Klicna številka države je obvezna za dokončanje prijave. Če nimate kode države kontaktne osebe za nujne primere, lahko vnesete ničle. V polje Številka vnesite telefonsko številko svoje kontaktne osebe za nujne primere. Številka je obvezna za dokončanje prijave. Če nimate telefonske številke stika za nujne primere, lahko vnesete ničle.
Atribut Koda države + telefon ne more biti prazen
Disclaimer: Please ensure all information supplied is accurate and valid. Details must match your passport precisely, any information supplied incorrectly could invalidate your visa.