ESTA Obnova, preverjanje in posodobitev: Pogosta vprašanja (FAQ)

 

Kaj naj naredim, če se informacije o mojem potnem listu spremenijo?

Če vaš potni list poteče, in/ali se vaši podatki v potnem listu spremenijo, morate za vaše ESTA dovoljenje znova zaprositi. Pojavile se bodo enake pristojbine.

Kako lahko vlagatelj popravi napake v svoji ESTA vlogi?

Dokler svoje vloge ne oddate, lahko v svoji ESTA vlogi popravite morebitne napake. Pred posredovanjem vaših podatkov vam sistem omogoča fazo pregleda, kjer lahko preverite vse in kakršne koli podatke v vlogi, razen številke potnega lista in državo izdaje. Na žalost, če so napake v podatkih iz vašega potnega lista ali ime in datum rojstva, boste morali ustvariti novo vlogo in plačati povezano pristojbino $37,00 USD. Vse druge napake v vaši vlogi lahko popravite s funkcijo Posodobitev.

Kako lahko vlagatelji popravijo napake v datumu izdaje ali veljavnosti potnega lista, ko je že oddal vlogo za izdajo ESTA potovalnega dovoljenja?

Tako datum izdaje kot tudi veljavnost potnega lista lahko popravljate tako dolgo, dokler plačilo za vlogo še ni bilo obdelano. Če je bilo plačilo že obdelano, boste na žalost morali ustvariti novo vlogo in plačati povezano pristojbino $37,00 USD. Nepravilno vlogo bo razveljavil sistem.

Moje potovalno dovoljenje je veljavno za potovanje v Združene države, ampak bo prenehalo veljati preden bom odpotoval iz Združenih držav domov. Potrebujem novega pred mojim potovanjem?

Še vedno lahko uporabljate vaše trenutno ESTA dovoljenje za vaše celotno potovanje. Pravila Programa za odpravo vizumov zahtevajo, da je ESTA dovoljenje veljavno na vaš datum prihoda v Združene države Amerike, vendar lahko načrtujete odhod iz Združenih držav tudi, če bo vaše ESTA dovoljenje poteklo po prihodu v ZDA.