Personal Information

V polje Priimek vnesite svoj priimek, kot je razviden iz vašega potnega lista v polju Priimek. Priimek je obvezen za dokončanje vloge.
Atribut Priimek ne more biti prazen
V polje Osebno ime vnesite svoje osebno ime, kot je razvidno iz vašega potnega lista v polju Osebno ime. Ne vnašajte srednjega imena v to polje. Osebno ime je obvezno za dokončanje vloge. Če nimate osebnega imena, vnesite črke FNU, ki pomenijo Osebno ime neznano.
Atribut Osebno ime ne more biti prazen
Izberite državo, katere državljan ste, kot je razvidno iz vašega potnega lista. Država, katere državljan ste, je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Državljanstvo ne more biti prazen
V polju Dan izberite dan, na katerega ste se rodili. Dan rojstva je obvezen za dokončanje vloge ali preverjanje statusa vaše vloge. V polju mesec izberite mesec, v katerem ste se rodili. Mesec rojstva je obvezen za dokončanje vloge ali preverjanje statusa vaše vloge. V polju leto izberite leto, v katerem ste se rodili. Leto rojstva je obvezno za dokončanje vloge ali preverjanje statusa vaše vloge.
Atribut Datum rojstva ne more biti prazen

Passport Information

Izberite državo, katere državljan ste, kot je razvidno iz vašega potnega lista. Država, ki je izdala potni list, je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Država izdajateljica ne more biti prazen
Vnesite številko potnega lista, kot je zapisana v vašem potnem listu. Številka potnega lista lahko vsebuje številke in/ali črke. Prosimo, da ste pozorni na razliko med številko nič in črko O. Številka potnega lista je obvezna za dokončanje vloge ali za pregled statusa vaše vloge.
Atribut Številka potnega lista ne more biti prazen
Vnesite številko vloge za dovoljenje za potovanje, ki ji jo je ob oddaji dodelil sistem. Številka vloge je obvezna za posodobitev ali preverjaje statusa vloge.
Atribut Številka vloge ne more biti prazen

Address Information

V polje 1. vrstice naslova vnesite hišno številko in ulico svojega domačega naslova. Ne vnašajte mesta in zvezne države v to polje. Prva vrstica naslova je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Naslov, prva vrstica ne more biti prazen
V polje Zvezna država/Provinca/Regija vnesite zvezno državo, provinco ali regijo. Zvezna država/provinca/regija je obvezna za dokončanje vloge.
Atribut Zvezna država/Provinca/Regija ne more biti prazen
V polje Številka stanovanja vnesite številko stanovanja, enote oziroma kar je primerno. Ne vnašajte mesta in zvezne države v to polje. Številka stanovanja ni obvezna za dokončanje vloge.
V polje Mesto, vnesite mesto, kraj, vas ali zaselek. Mesto, kraj, vas ali zaselek je obvezno za dokončanje vloge.
Atribut Mesto ne more biti prazen
Vnesite naslov elektronske pošte, preko katerega vas je mogoče kontaktirati. Naslov elektronske pošte je obvezen za dokončanje vloge. Če nimate elektronskega naslova, lahko posredujete alternativen elektronski naslov tretje osebe, ki pripada kontaktni osebi (npr. družinskemu članu, prijatelju, poslovnemu sodelavcu).
Atribut Naslov elektronske pošte ne more biti prazen