Personlig Information

I fältet Efternamn, ange ditt efternamn så som det står i ditt pass under Efternamn. Efternamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Efternamn får inte vara tomt.
I fältet Förnamn, ange ditt förnamn (tilltalsnamn) så som det står i ditt pass under Förnamn. Inkludera inte ytterligare förnamn i detta fält. Förnamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har ett förnamn, ange bokstäverna FNU vilket står för Förnamn Okänt.
Värdet för Förnamn (tilltalsnamn) får inte vara tomt.
Värdet för Middle Name får inte vara tomt.
Välj ditt kön, man eller kvinna. Kön måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Kön får inte vara tomt.
Ange staden eller byn där du föddes. Staden eller byn där du föddes måste anges för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte känner till staden där du föddes, ange OKÄND.
Värdet för Födelsestad får inte vara tomt.
Välj landet du föddes i. Födelseland måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Födelseland får inte vara tomt.
I fältet Dag, ange dagen då du föddes. Födelsedagen måste anges för att ansökan ska kunna slutföras eller för att kontrollera status för din ansökan. I fältet Månad, ange månaden då du föddes. Födelsemånaden måste anges för att ansökan ska kunna slutföras eller för att kontrollera status för din ansökan. I fältet År, ange året då du föddes. Födelseåret måste anges för att ansökan ska kunna slutföras eller för att kontrollera status för din ansökan.
Värdet för Födelsedatum får inte vara tomt.

Passinformation

English characters only - AS IN YOUR PASSPORT!!

Välj medborgarskapsland så som det står i ditt pass. Passets utfärdandeland måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Passets utfärdandeland får inte vara tomt.
Ange passnumret så som det står i ditt pass. Passnumret kan innehålla siffror och/eller tecken. Skilj noga mellan siffran noll och bokstaven O. Passnumret krävs för att ansökan ska kunna slutföras och för att kontrollera status för din ansökan.
Värdet för Passnummer får inte vara tomt.
I fältet Dag, ange dagen då ditt pass utfärdades så som det står i ditt pass under Utfärdat. Dagen då passet utfärdades måste anges för att ansökan ska kunna slutföras. I fältet Månad, ange månaden då ditt pass utfärdades så som det står i ditt pass under Utfärdat. Månaden då passet utfärdades måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.I fältet År, ange året då ditt pass utfärdades så som det står i ditt pass under Utfärdat. Året då passet utfärdades måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Utfärdandedatum får inte vara tomt.
I fältet Dag, ange dagen då ditt pass löper ut, så som det står i ditt pass under Sista giltighetsdag. Dagen då passet löper ut måste anges för att ansökan ska kunna slutföras. I fältet Månad, ange månaden då ditt pass löper ut så som det står i ditt pass under Sista giltighetsdag. Månaden då passet löper ut måste anges för att ansökan ska kunna slutföras. I fältet År, ange året då ditt pass löper ut så som det står i ditt pass under Sista giltighetsdag. Året då passet löper ut måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Sista giltighetsdag får inte vara tomt.

ID-Information

Välj medborgarskapsland så som det står i ditt pass. Medborgarskapsland måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Medborgarskap får inte vara tomt.
Ange numret på din ID-handling förutom passet, utfärdat av ditt land. Personnumret, om du har ett, måste anges för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har ett personnummer, skriv UNKNOWN.
Värdet för Personnummer får inte vara tomt.
Ange ditt personnummer så som det visas i ditt pass. Personnummer innehåller 12 siffror. Personnumret måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Personnummer får inte vara tomt.
Medlemsnumret är exakt nio siffror. Det är märkt Medlemsnummer/PASSID och du hittar det genom att logga in på ditt GOES-konto.

Föräldrar

I fältet Efternamn, ange dina föräldrars efternamn. Efternamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte känner till den ena av eller båda dina föräldrar, ange OKÄNT.
Värdet för Efternamn får inte vara tomt.
I fältet Förnamn, ange dina föräldrars förnamn (tilltalsnamn). Inkludera inte några ytterligare förnamn i detta fält. Förnamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om din förälder inte har något förnamn eller om du inte känner till den ena av eller båda dina föräldrar, ange OKÄNT.
Värdet för Förnamn (tilltalsnamn) får inte vara tomt.
I fältet Efternamn, ange dina föräldrars efternamn. Efternamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte känner till den ena av eller båda dina föräldrar, ange OKÄNT.
Värdet för Efternamn får inte vara tomt.
I fältet Förnamn, ange dina föräldrars förnamn (tilltalsnamn). Inkludera inte några ytterligare förnamn i detta fält. Förnamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om din förälder inte har något förnamn eller om du inte känner till den ena av eller båda dina föräldrar, ange OKÄNT.
Värdet för Förnamn (tilltalsnamn) får inte vara tomt.

Adress Information

I fältet Adressrad 1, ange gatunummer och gatunamn i din hemadress. Inkludera inte stad och delstat i detta fält. Adressrad 1 måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Hem Adress Linje 1 får inte vara tomt.
I fältet för Adressrad 2, ange våning, byggnad eller annat som är tillämpligt. Inkludera inte stad och delstat i detta fält. Adressrad 2 behöver inte fyllas i för att slutföra ansökan.
I fältet Lägenhetsnummer, ange lägenhet, svit, enhet eller annat som är tillämpligt. Inkludera inte stad och delstat i detta fält. Lägenhetsnummer behöver inte fyllas i för att slutföra ansökan.
I fältet Stad, ange stad eller by. Staden eller byn måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Stad får inte vara tomt.
I fältet Stat/provins/region, ange delstaten, provinsen eller regionen. Delstaten/provins/region måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Stat/Provins/Region får inte vara tomt.
I fältet Land, välj land. Landet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Land får inte vara tomt.
Ange e-postadressen på vilken du kan kontaktas. e-postadressen måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har en e-postadress kan du ange e-postadressen till en kontaktsperson (t.ex. en familjmedlem, vän eller kollega)
Värdet för E-postadress får inte vara tomt.
Minst ett telefonnummer måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har ett telefonnummer kan du ange ett telefonnummer till en kontaktperson (t.ex. en familjmedlem, vän eller kollega). I fältet Landskod, ange landskoden för telefonnumret på vilket du kan kontaktas. Landskoden måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. I fältet Nummer, ange telefonnumret på vilket du kan kontaktas. Telefonnumret måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Landskod + telefonnummer får inte vara tomt.
Minst ett telefonnummer måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har ett telefonnummer kan du ange ett telefonnummer till en kontaktperson (t.ex. en familjmedlem, vän eller kollega). I fältet Typ, ange typ av telefonnummer på vilket du kan kontaktas. Telefontypen måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Telefontyp får inte vara tomt.
Minst ett telefonnummer måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har ett telefonnummer kan du ange ett telefonnummer till en kontaktperson (t.ex. en familjmedlem, vän eller kollega). I fältet Landskod, ange landskoden för telefonnumret på vilket du kan kontaktas. Landskoden måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. I fältet Nummer, ange telefonnumret på vilket du kan kontaktas. Telefonnumret måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Landskod + telefonnummer får inte vara tomt.
Minst ett telefonnummer måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har ett telefonnummer kan du ange ett telefonnummer till en kontaktperson (t.ex. en familjmedlem, vän eller kollega). I fältet Typ, ange typ av telefonnummer på vilket du kan kontaktas. Telefontypen måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Telefontyp får inte vara tomt.
Minst ett telefonnummer måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har ett telefonnummer kan du ange ett telefonnummer till en kontaktperson (t.ex. en familjmedlem, vän eller kollega). I fältet Landskod, ange landskoden för telefonnumret på vilket du kan kontaktas. Landskoden måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. I fältet Nummer, ange telefonnumret på vilket du kan kontaktas. Telefonnumret måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Landskod + telefonnummer får inte vara tomt.
Minst ett telefonnummer måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har ett telefonnummer kan du ange ett telefonnummer till en kontaktperson (t.ex. en familjmedlem, vän eller kollega). I fältet Typ, ange typ av telefonnummer på vilket du kan kontaktas. Telefontypen måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Telefontyp får inte vara tomt.

Nödkontakt

Ange din nödkontaktperson, som kan vara en person i eller utanför USA, t.ex. en familjmedlem, vän eller affärsbekant. I fältet Efternamn, ange nödkontaktpersonens efternamn. Detta fält måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har en nödkontaktperson, ange UNKNOWN.
Värdet för Efternamn får inte vara tomt.
Ange din nödkontaktperson, som kan vara en person i eller utanför USA, t.ex. en familjmedlem, vän eller affärsbekant. I fältet Förnamn, ange nödkontaktpersonens förnamn. Detta fält måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har en nödkontaktperson (eller om din kontakt har bara ett namn), ange UNKNOWN.
Värdet för Förnamn (tilltalsnamn) får inte vara tomt.
Ange din nödkontaktpersons e-postadress. E-postadressen måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Du kan också ange UNKNOWN.
Värdet för E-postadress får inte vara tomt.
I fältet Landskod, ange landskod för nödkontaktpersonens telefonnummer. Landskod måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har en landskod till nödkontaktpersonens telefonnummer kan du ange nollor. I fältet Nummer, ange din nödkontaktpersons telefonnummer. Telefonnumret måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har nödkontaktpersonens telefonnummer kan du fylla i nollor.
Värdet för Landskod + telefonnummer får inte vara tomt.
Disclaimer: Please ensure all information supplied is accurate and valid. Details must match your passport precisely, any information supplied incorrectly could invalidate your visa.