Personlig Information

I fältet Efternamn, ange ditt efternamn så som det står i ditt pass under Efternamn. Efternamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Efternamn får inte vara tomt.
I fältet Förnamn, ange ditt förnamn (tilltalsnamn) så som det står i ditt pass under Förnamn. Inkludera inte ytterligare förnamn i detta fält. Förnamnet måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har ett förnamn, ange bokstäverna FNU vilket står för Förnamn Okänt.
Värdet för Förnamn (tilltalsnamn) får inte vara tomt.
Välj medborgarskapsland så som det står i ditt pass. Medborgarskapsland måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Medborgarskap får inte vara tomt.
I fältet Dag, ange dagen då du föddes. Födelsedagen måste anges för att ansökan ska kunna slutföras eller för att kontrollera status för din ansökan. I fältet Månad, ange månaden då du föddes. Födelsemånaden måste anges för att ansökan ska kunna slutföras eller för att kontrollera status för din ansökan. I fältet År, ange året då du föddes. Födelseåret måste anges för att ansökan ska kunna slutföras eller för att kontrollera status för din ansökan.
Värdet för Födelsedatum får inte vara tomt.

Passinformation

Välj medborgarskapsland så som det står i ditt pass. Passets utfärdandeland måste anges för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Passets utfärdandeland får inte vara tomt.
Ange passnumret så som det står i ditt pass. Passnumret kan innehålla siffror och/eller tecken. Skilj noga mellan siffran noll och bokstaven O. Passnumret krävs för att ansökan ska kunna slutföras och för att kontrollera status för din ansökan.
Värdet för Passnummer får inte vara tomt.
Ange ansökningsnumret som tilldelats din ansökning av systemet när du sökte ditt inresetillstånd. Ansökningsnumret krävs för att uppdatera eller kontrollera status för din ansökan.
Värdet för Ansökningsnummer får inte vara tomt.

Adress Information

I fältet Adressrad 1, ange gatunummer och gatunamn i din hemadress. Inkludera inte stad och delstat i detta fält. Adressrad 1 måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Hem Adress Linje 1 får inte vara tomt.
I fältet Stat/provins/region, ange delstaten, provinsen eller regionen. Delstaten/provins/region måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Stat/Provins/Region får inte vara tomt.
I fältet Lägenhetsnummer, ange lägenhet, svit, enhet eller annat som är tillämpligt. Inkludera inte stad och delstat i detta fält. Lägenhetsnummer behöver inte fyllas i för att slutföra ansökan.
I fältet Stad, ange stad eller by. Staden eller byn måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras.
Värdet för Stad får inte vara tomt.
Ange e-postadressen på vilken du kan kontaktas. e-postadressen måste fyllas i för att ansökan ska kunna slutföras. Om du inte har en e-postadress kan du ange e-postadressen till en kontaktsperson (t.ex. en familjmedlem, vän eller kollega)
Värdet för E-postadress får inte vara tomt.